Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Posion terveyskeskus
Posion terveyskeskukseen haetaan uutta johtavaa lääkäriä –  luvassa muun muassa kilpailukykyinen palkka toisin kuin sairaanhoitajille

Posion ter­veys­kes­kuk­seen haetaan uutta joh­ta­vaa lää­kä­riä – luvassa muun muassa kil­pai­lu­ky­kyi­nen palkka toisin kuin sai­raan­hoi­ta­jil­le

12.10.2021 04:00
Tilaajille
Sote-sopimus Posiolla sai jatkoa – Coronaria-ryhmittymän kanssa sopimusta jatketaan toukokuun 2028 loppuun asti

Sote-so­pi­mus Po­siol­la sai jatkoa – Co­ro­na­ria-ryh­mit­ty­män kanssa so­pi­mus­ta jat­ke­taan tou­ko­kuun 2028 loppuun asti

31.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Posiolla on annettu 670 rokoteannosta – koronarokotteiden antamista laajennetaan

Po­siol­la on annettu 670 ro­ko­te­an­nos­ta – ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mis­ta laa­jen­ne­taan

04.03.2021 19:07
Posion terveyskeskus varautuu koronavirus-epidemiaan mukauttamalla toimintaansa – Ei-kiireelliset asiat hoidetaan myöhemmin tai puhelimitse – Varotoimenpiteenä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja asumisyksiköissä on vierailukielto – Tässä ohjeet kuntalaisille

Posion ter­veys­kes­kus va­rau­tuu ko­ro­na­vi­rus-epi­de­miaan mu­kaut­ta­mal­la toi­min­taan­sa – Ei-kii­reel­li­set asiat hoi­de­taan myö­hem­min tai pu­he­li­mit­se – Va­ro­toi­men­pi­tee­nä ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­tol­la ja asu­mis­yk­si­köis­sä on vie­rai­lu­kiel­to – Tässä ohjeet kun­ta­lai­sil­le

16.03.2020 19:04
Posio ohjeistaa henkilökuntaansa ja kuntalaisia koronaviruksen varalle – Posion mummon pojanpojan rippijuhla peruttiin Lempäälässä "Matka jää nyt tekemättä"

Posio oh­jeis­taa hen­ki­lö­kun­taan­sa ja kun­ta­lai­sia ko­ro­na­vi­ruk­sen varalle – Posion mummon po­jan­po­jan rip­pi­juh­la pe­rut­tiin Lem­pää­läs­sä "Matka jää nyt te­ke­mät­tä"

13.03.2020 10:28

”Ar­vo­kes­kus­te­lu pai­kal­laan”

27.10.2017 05:00
Coronarian Posion terveyskeskuksen johtava lääkäri Annu Tertsunen: lääketieteellisesti DNR-päätökset on tehty oikein – henkilöstölle lisäkoulutusta

Co­ro­na­rian Posion ter­veys­kes­kuk­sen johtava lääkäri Annu Tert­su­nen: lää­ke­tie­teel­li­ses­ti DNR-pää­tök­set on tehty oikein – hen­ki­lös­töl­le li­sä­kou­lu­tus­ta

27.10.2017 05:00