Remontti
Koillismaalla pian asfaltointeja Sallantiellä ja Jokijärventiellä: "Kärsivällisyyttä pitää olla, työntekijät ovat autoilijoita varten töissä"

Koil­lis­maal­la pian as­fal­toin­te­ja Sal­lan­tiel­lä ja Jo­ki­jär­ven­tiel­lä: "Kär­si­väl­li­syyt­tä pitää olla, työn­te­ki­jät ovat au­toi­li­joi­ta varten töissä"

21.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon pääkirjastoon tulossa 125 000 euron remontti, muun muassa aula- ja wc-tilat uudistetaan – katso piirustukset sulavalinjaisesta asiakaspalvelutiskistä

Kuu­sa­mon pää­kir­jas­toon tulossa 125 000 euron re­mont­ti, muun muassa aula- ja wc-ti­lat uu­dis­te­taan – katso pii­rus­tuk­set su­la­va­lin­jai­ses­ta asia­kas­pal­ve­lu­tis­kis­tä

19.10.2021 04:00
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentamisessa hyödynnetään koillismaalaista työvoimaa ja paikallisia materiaaleja  – "Arviolta 80 prosenttisesti saadaan paikallista työvoimaa"

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään koil­lis­maa­lais­ta työ­voi­maa ja pai­kal­li­sia ma­te­riaa­le­ja  – "Ar­viol­ta 80 pro­sent­ti­ses­ti saadaan pai­kal­lis­ta työ­voi­maa"

13.07.2021 04:00
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Kirkko pistetään remonttiin – seurakuntalaisilta kysytään mitä remontissa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee palvella tilana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa"

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 11:00 2
Tilaajille
Prisma ja Joki-Jussi uusiksi – Hurjassa tulosparannusvauhdissa oleva Koillismaan Osuuskauppa laittaa remontteihin yli 3,5 miljoonaa

Prisma ja Jo­ki-Jus­si uusiksi – Hur­jas­sa tu­los­pa­ran­nus­vauh­dis­sa oleva Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa laittaa re­mont­tei­hin yli 3,5 mil­joo­naa

19.12.2020 14:49 6
Tilaajille
Uusi kiertoliittymä avattu liikenteelle Ouluntaipaleen ja Kelantie suunnassa - pian saadaan katuvalot keskustaan.

Uusi kier­to­liit­ty­mä avattu lii­ken­teel­le Ou­lun­tai­pa­leen ja Ke­lan­tie suun­nas­sa - pian saadaan ka­tu­va­lot kes­kus­taan.

26.08.2020 11:07
Tilaajille
Neljäntienristeyksen sulku jatkuu vielä viikkoja – viivästyksen syynä kaukolämpölinja

Nel­jän­tien­ris­teyk­sen sulku jatkuu vielä viik­ko­ja – vii­väs­tyk­sen syynä kau­ko­läm­pö­lin­ja

14.08.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla talvella raskaan lumikuorman seurauksena vaurioituneen katon korjaustyöt eivät ehdi valmistua ennen koulujen alkamista

Po­siol­la tal­vel­la raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na vau­rioi­tu­neen katon kor­jaus­työt eivät ehdi val­mis­tua ennen kou­lu­jen al­ka­mis­ta

08.08.2020 15:00
Tilaajille
Tiesitkö, että saunojen tumma trendi vie juurille: "Se on sukellus saunan ytimeen ja kansakunnan muistiin" – Onko sinulla Koillismaan upein sauna?

Tie­sit­kö, että sau­no­jen tumma trendi vie juu­ril­le: "Se on su­kel­lus saunan ytimeen ja kan­sa­kun­nan muis­tiin" – Onko sinulla Koil­lis­maan upein sauna?

30.05.2020 12:00
Tilaajille
K-Citymarket Kuusamon remontti on alkanut – asiointi onnistuu tavalliseen tapaan

K-Ci­ty­mar­ket Kuu­sa­mon re­mont­ti on alkanut – asioin­ti on­nis­tuu ta­val­li­seen tapaan

25.03.2020 10:01
Tilaajille
Posion koulukeskuksen putkiremontti tehdään kunnan omana työnä – tarjous pyydettiin alan kymmeneltä toimijalta, vain yksi jätti tarjouksen

Posion kou­lu­kes­kuk­sen put­ki­re­mont­ti tehdään kunnan omana työnä – tarjous pyy­det­tiin alan kym­me­nel­tä toi­mi­jal­ta, vain yksi jätti tar­jouk­sen

02.03.2020 17:49
Tilaajille
Jäähallin valmistuminen viivästyy yli kuukaudella - Kaupunki ja urakoitsija vielä vaitonaisia: "Ne asiat käydään vastaanoton yhteydessä läpi"

Jää­hal­lin val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy yli kuu­kau­del­la - Kau­pun­ki ja ura­koit­si­ja vielä vai­to­nai­sia: "Ne asiat käydään vas­taan­oton yh­tey­des­sä läpi"

10.09.2018 10:30

Kuu­sa­mo­ta­lo hyppäsi ny­ky­ai­kaan - tek­niik­ka oli lähes 25 vuotta vanhaa: "Se oli pe­rus­ra­ken­teel­taan suun­nat­tu akus­ti­sia ta­pah­tu­mia varten"

29.08.2018 14:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kit­kan­tien re­mon­tis­ta on saatava päätös tänä vuonna – tässä syy

11.06.2018 05:00
Taivalkosken urheilukenttä remonttiin – alkaa heti säiden sallissa

Tai­val­kos­ken ur­hei­lu­kent­tä re­mont­tiin – alkaa heti säiden sal­lis­sa

18.04.2018 14:00
Korjattava Liikasen tiealue paalutettiin –  jos suunnitelma ei kelpaa, niin nyt siitä voi jättää muistutuksia

Kor­jat­ta­va Lii­ka­sen tiealue paa­lu­tet­tiin –  jos suun­ni­tel­ma ei kelpaa, niin nyt siitä voi jättää muis­tu­tuk­sia

04.12.2017 16:00