Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­niy­ri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Remontti
Tänään taas lennetään – Kuusamon lentoaseman remontti on nyt valmis, myös nettonollapäästöjen taso saavutetaan kentällä jo tämän vuoden lopussa

Tänään taas len­ne­tään – Kuu­sa­mon len­to­ase­man re­mont­ti on nyt valmis, myös net­to­nol­la­pääs­tö­jen taso saa­vu­te­taan ken­täl­lä jo tämän vuoden lopussa

16.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon lentoasema on nyt kiinni noin kuukauden ajan remontin vuoksi – myös mahdollinen etälennonjohto suunnitteilla tulevaisuudessa

Kuu­sa­mon len­to­ase­ma on nyt kiinni noin kuu­kau­den ajan re­mon­tin vuoksi – myös mah­dol­li­nen etä­len­non­joh­to suun­nit­teil­la tu­le­vai­suu­des­sa

20.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken kirkon peruskorjaus siirtyy vuodelle 2024 – Kirkkoherra Tuomo Törmänen: "Tämä ei ollut yllätys"

Tai­val­kos­ken kirkon pe­rus­kor­jaus siirtyy vuo­del­le 2024 – Kirk­ko­her­ra Tuomo Tör­mä­nen: "Tämä ei ollut yl­lä­tys"

23.05.2023 13:31 8
Tilaajille
Liki 340 000 euroa kirkkohallitukselta Taivalkosken kirkon remonttiin, velkaa joudutaan ehkä ottamaan silti satoja tuhansia: "Ilman lainarahaa remonttia on mahdoton toteuttaa"

Liki 340 000 euroa kirk­ko­hal­li­tuk­sel­ta Tai­val­kos­ken kirkon re­mont­tiin, velkaa jou­du­taan ehkä ot­ta­maan silti satoja tu­han­sia: "Ilman lai­na­ra­haa re­mont­tia on mah­do­ton to­teut­taa"

20.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken koulu ei ole vieläkään valmis, kunta miettii ottavansa kolmannen osapuolen rakentamaan sen loppuun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat etenevät Manran osalta"

Tai­val­kos­ken koulu ei ole vie­lä­kään valmis, kunta miettii ot­ta­van­sa kol­man­nen osa­puo­len ra­ken­ta­maan sen lop­puun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat ete­ne­vät Manran osalta"

06.10.2022 04:00
Tilaajille
Karu kattoyllätys Taivalkoskella: kirkon peltipäällinen on surkeassa kunnossa ja vaatii täysremontin – kirkkoherra: "Viimeinen aika korjata se"

Karu kat­to­yl­lä­tys Tai­val­kos­kel­la: kirkon pel­ti­pääl­li­nen on sur­keas­sa kun­nos­sa ja vaatii täys­re­mon­tin – kirk­ko­her­ra: "Vii­mei­nen aika korjata se"

09.09.2022 10:12 6
Tilaajille
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 04:00
Tilaajille
Koillismaalla pian asfaltointeja Sallantiellä ja Jokijärventiellä: "Kärsivällisyyttä pitää olla, työntekijät ovat autoilijoita varten töissä"

Koil­lis­maal­la pian as­fal­toin­te­ja Sal­lan­tiel­lä ja Jo­ki­jär­ven­tiel­lä: "Kär­si­väl­li­syyt­tä pitää olla, työn­te­ki­jät ovat au­toi­li­joi­ta varten töissä"

21.06.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon pääkirjastoon tulossa 125 000 euron remontti, muun muassa aula- ja wc-tilat uudistetaan – katso piirustukset sulavalinjaisesta asiakaspalvelutiskistä

Kuu­sa­mon pää­kir­jas­toon tulossa 125 000 euron re­mont­ti, muun muassa aula- ja wc-ti­lat uu­dis­te­taan – katso pii­rus­tuk­set su­la­va­lin­jai­ses­ta asia­kas­pal­ve­lu­tis­kis­tä

19.10.2021 04:00
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentamisessa hyödynnetään koillismaalaista työvoimaa ja paikallisia materiaaleja  – "Arviolta 80 prosenttisesti saadaan paikallista työvoimaa"

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään koil­lis­maa­lais­ta työ­voi­maa ja pai­kal­li­sia ma­te­riaa­le­ja  – "Ar­viol­ta 80 pro­sent­ti­ses­ti saadaan pai­kal­lis­ta työ­voi­maa"

13.07.2021 04:00
Tilaajille
Keskustassa sokkeloista liikennettä ja uusia istutuksia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee vehreyttä"

Kes­kus­tas­sa sok­ke­lois­ta lii­ken­net­tä ja uusia is­tu­tuk­sia, puita tulee yli sata: "On kiva, kun tulee veh­reyt­tä"

05.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Kirkko pistetään remonttiin – seurakuntalaisilta kysytään mitä remontissa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee palvella tilana tässä hetkessä ja tulevaisuudessa"

Kirkko pis­te­tään re­mont­tiin – seu­ra­kun­ta­laisil­ta ky­sy­tään mitä re­mon­tis­sa pitäisi tehdä: "Kirkon tulee pal­vel­la tilana tässä het­kes­sä ja tu­le­vai­suu­des­sa"

01.04.2021 11:00 2
Tilaajille
Prisma ja Joki-Jussi uusiksi – Hurjassa tulosparannusvauhdissa oleva Koillismaan Osuuskauppa laittaa remontteihin yli 3,5 miljoonaa

Prisma ja Jo­ki-Jus­si uusiksi – Hur­jas­sa tu­los­pa­ran­nus­vauh­dis­sa oleva Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa laittaa re­mont­tei­hin yli 3,5 mil­joo­naa

19.12.2020 14:49 6
Tilaajille
Uusi kiertoliittymä avattu liikenteelle Ouluntaipaleen ja Kelantie suunnassa - pian saadaan katuvalot keskustaan.

Uusi kier­to­liit­ty­mä avattu lii­ken­teel­le Ou­lun­tai­pa­leen ja Ke­lan­tie suun­nas­sa - pian saadaan ka­tu­va­lot kes­kus­taan.

26.08.2020 11:07
Tilaajille
Neljäntienristeyksen sulku jatkuu vielä viikkoja – viivästyksen syynä kaukolämpölinja

Nel­jän­tien­ris­teyk­sen sulku jatkuu vielä viik­ko­ja – vii­väs­tyk­sen syynä kau­ko­läm­pö­lin­ja

14.08.2020 04:00
Tilaajille
Posiolla talvella raskaan lumikuorman seurauksena vaurioituneen katon korjaustyöt eivät ehdi valmistua ennen koulujen alkamista

Po­siol­la tal­vel­la raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na vau­rioi­tu­neen katon kor­jaus­työt eivät ehdi val­mis­tua ennen kou­lu­jen al­ka­mis­ta

08.08.2020 15:00
Tilaajille
Tiesitkö, että saunojen tumma trendi vie juurille: "Se on sukellus saunan ytimeen ja kansakunnan muistiin" – Onko sinulla Koillismaan upein sauna?

Tie­sit­kö, että sau­no­jen tumma trendi vie juu­ril­le: "Se on su­kel­lus saunan ytimeen ja kan­sa­kun­nan muis­tiin" – Onko sinulla Koil­lis­maan upein sauna?

30.05.2020 12:00
Tilaajille
K-Citymarket Kuusamon remontti on alkanut – asiointi onnistuu tavalliseen tapaan

K-Ci­ty­mar­ket Kuu­sa­mon re­mont­ti on alkanut – asioin­ti on­nis­tuu ta­val­li­seen tapaan

25.03.2020 10:01
Tilaajille
Posion koulukeskuksen putkiremontti tehdään kunnan omana työnä – tarjous pyydettiin alan kymmeneltä toimijalta, vain yksi jätti tarjouksen

Posion kou­lu­kes­kuk­sen put­ki­re­mont­ti tehdään kunnan omana työnä – tarjous pyy­det­tiin alan kym­me­nel­tä toi­mi­jal­ta, vain yksi jätti tar­jouk­sen

02.03.2020 17:49
Tilaajille
Jäähallin valmistuminen viivästyy yli kuukaudella - Kaupunki ja urakoitsija vielä vaitonaisia: "Ne asiat käydään vastaanoton yhteydessä läpi"

Jää­hal­lin val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy yli kuu­kau­del­la - Kau­pun­ki ja ura­koit­si­ja vielä vai­to­nai­sia: "Ne asiat käydään vas­taan­oton yh­tey­des­sä läpi"

10.09.2018 10:30