Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuusamon kirjasto
Lainavinkki: Kirja pakolaisuudesta, äidinrakkaudesta, sodasta, rauhasta ja elämästä

Lai­na­vink­ki: Kirja pa­ko­lai­suu­des­ta, äi­din­rak­kau­des­ta, so­das­ta, rau­has­ta ja elä­mäs­tä

19.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kirjaston ja Naturpoliksen peruskorjaukset päätettäväksi – kirjastoon järjestyvät tilat Hannu Hautalan arkistolle

Kuu­sa­mon kir­jas­ton ja Na­tur­po­lik­sen pe­rus­kor­jauk­set pää­tet­tä­väk­si – kir­jas­toon jär­jes­ty­vät tilat Hannu Hau­ta­lan ar­kis­tol­le

21.05.2023 12:00
Tilaajille
Kaupungintalon peruskorjaukseen on mennyt kohta viisi miljoonaa – seuraavaksi vuorossa ovat Kuusamotalo ja kirjasto

Kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jauk­seen on mennyt kohta viisi mil­joo­naa – seu­raa­vak­si vuo­ros­sa ovat Kuu­sa­mo­ta­lo ja kir­jas­to

21.04.2023 04:00
Tilaajille
Meeri Koutaniemen näyttely esillä Kuusamossa: "Mikä me koetaan yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti arvokkaaksi?"

Meeri Kou­ta­nie­men näyt­te­ly esillä Kuu­sa­mos­sa: "Mikä me koetaan yh­teis­kun­nal­li­ses­ti ja in­hi­mil­li­ses­ti ar­vok­kaak­si?"

28.02.2023 13:20
Tilaajille

Lai­na­vink­ki Kuu­sa­mon kir­jas­tol­ta: ankkoja ja Ka­le­va­laa su­ju­vas­ti yhdessä

10.12.2022 04:05
Tilaajille
Kuusamon legendat - kirjan kirjoittanut Tero Karjalainen vierailulla Kuusamon kirjastossa

Kuu­sa­mon le­gen­dat - kirjan kir­joit­ta­nut Tero Kar­ja­lai­nen vie­rai­lul­la Kuu­sa­mon kir­jas­tos­sa

01.11.2022 13:14
Tilaajille
Lainavinkki: Aaltojen elämää faktan ja fiktion sulassa sovussa

Lai­na­vink­ki: Aal­to­jen elämää faktan ja fiktion sulassa sovussa

29.10.2022 04:00
Tilaajille
Lainavinkki: Yksi ajanjakso Kaken elämästä

Lai­na­vink­ki: Yksi ajan­jak­so Kaken elä­mäs­tä

03.09.2022 17:00
Tilaajille
Mikä saa Venäjän vastustamaan länttä

Mikä saa Venäjän vas­tus­ta­maan länttä

14.05.2022 04:00
Tilaajille
Jaakko Törmälä on valittu Kuusamon uudeksi kirjastotoimenjohtajaksi – pitäisi ottaa vapautuva työhuone vastaan jo kuukauden kuluttua

Jaakko Törmälä on valittu Kuu­sa­mon uudeksi kir­jas­to­toi­men­joh­ta­jak­si – pitäisi ottaa va­pau­tu­va työ­huo­ne vastaan jo kuu­kau­den ku­lut­tua

29.12.2021 19:51
Tilaajille
"Menin ammatinvalinnanohjaajalle ja sanoin, että olen humanisti, mutten missään tapauksessa halua opettajaksi" – nyt Ritva Niemeläinen jää eläkkeelle Kuusamon kirjaston johdosta, jatkajan hakuaika päättyi perjantaina

"Menin am­ma­tin­va­lin­nan­oh­jaa­jal­le ja sanoin, että olen hu­ma­nis­ti, mutten missään ta­pauk­ses­sa halua opet­ta­jak­si" – nyt Ritva Nie­me­läi­nen jää eläk­keel­le Kuu­sa­mon kir­jas­ton joh­dos­ta, jat­ka­jan ha­ku­ai­ka päättyi per­jan­tai­na

28.11.2021 04:00 8
Tilaajille
Kuusamon pääkirjastoon tulossa 125 000 euron remontti, muun muassa aula- ja wc-tilat uudistetaan – katso piirustukset sulavalinjaisesta asiakaspalvelutiskistä

Kuu­sa­mon pää­kir­jas­toon tulossa 125 000 euron re­mont­ti, muun muassa aula- ja wc-ti­lat uu­dis­te­taan – katso pii­rus­tuk­set su­la­va­lin­jai­ses­ta asia­kas­pal­ve­lu­tis­kis­tä

19.10.2021 04:00
Tilaajille
Tuore tutkimus ei mairittele: vain joka neljäs kuusamolainen luottaa kotikuntansa päättäjiin – "Poliitikoilta tarvitaan yhteistyötä ja jalkautumista, itsellänikin on tässä paljon parannettavaa"

Tuore tut­ki­mus ei mai­rit­te­le: vain joka neljäs kuu­sa­mo­lai­nen luottaa ko­ti­kun­tan­sa päät­tä­jiin – "Po­lii­ti­koil­ta tar­vi­taan yh­teis­työ­tä ja jal­kau­tu­mis­ta, it­sel­lä­ni­kin on tässä paljon pa­ran­net­ta­vaa"

09.09.2021 04:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Onko vierailla planeetoilla elämää?

Lai­na­vink­ki: Onko vie­rail­la pla­nee­toil­la elämää?

04.09.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo teettää kuntotutkimuksen muun muassa kirjastossa – kyse on rutiiniluonteisesta työstä

Kuusamo teettää kun­to­tut­ki­muk­sen muun muassa kir­jas­tos­sa – kyse on ru­tii­ni­luon­tei­ses­ta työstä

06.07.2021 08:18
Tilaajille
Kolme rukousta äidille

Kolme ru­kous­ta äidille

17.06.2021 13:39
Tilaajille