Saavutettavuus
Maanantaina raatataan digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta Kuusamossa – "Saavutettavuuden toteuttaminen edellyttää vammaisten henkilöiden positiivista erityiskohtelua"

Maa­nan­tai­na raa­ta­taan di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta Kuu­sa­mos­sa – "Saa­vu­tet­ta­vuu­den to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää vam­mais­ten hen­ki­löi­den po­si­tii­vis­ta eri­tyis­koh­te­lua"

11.06.2021 10:26
Tilaajille
"Hei, kuinka voin auttaa?" – digipalvelulaki vauhditti Koillismaan kunnat uusimaan nettisivunsa helppokäyttöisemmiksi, Kuusamossa Riitta ja Pia hoitavat kaupungin chattia

"Hei, kuinka voin aut­taa?" – di­gi­pal­ve­lu­la­ki vauh­dit­ti Koil­lis­maan kunnat uu­si­maan net­ti­si­vun­sa help­po­käyt­töi­sem­mik­si, Kuu­sa­mos­sa Riitta ja Pia hoi­ta­vat kau­pun­gin chattia

09.12.2020 13:59
Tilaajille

Kela tekee muu­tok­sia hen­ki­lö­asiak­kai­den asioin­ti­pal­ve­lun ul­ko­asuun ja käy­tet­tä­vyy­teen: "Muu­te­tuis­sa osiois­sa on si­ni­val­koi­nen ul­koa­su, ja ne mu­kau­tu­vat mo­bii­li­lait­tei­siin"

28.09.2020 12:03
Tilaajille