Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sinilevä
Pohjois-Pohjanmaan sinilevätilanne oli menneenä kesänä rauhallinen – eniten levää havaittiin Rokuanjärvellä

Poh­jois-Poh­jan­maan si­ni­le­vä­ti­lan­ne oli men­nee­nä kesänä rau­hal­li­nen – eniten levää ha­vait­tiin Ro­kuan­jär­vel­lä

03.09.2023 15:08
Sinilevää löytyi jo Posion Yli-Kitkalta – havainnot ovat kaksinkertaistuneet lämpimän sään seurauksena

Si­ni­le­vää löytyi jo Posion Yli-Kit­kal­ta – ha­vain­not ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet läm­pi­män sään seu­rauk­se­na

02.07.2023 04:00
Tilaajille
Soivionjärvellä ja Posionjärvellä hieman sinilevää – muutoin Koillismaan sinilevätilanne on rauhallinen

Soi­vion­jär­vel­lä ja Po­sion­jär­vel­lä hieman si­ni­le­vää – muutoin Koil­lis­maan si­ni­le­vä­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen

05.08.2022 15:47
Tilaajille
Koillismaan uimapaikoilta ei ole nyt ilmoitettu havaintoja sinilevästä – kansalaiset ovat rekisteröineet levää Yli-Kitkalta, Kortejärveltä ja Koviojärveltä

Koil­lis­maan ui­ma­pai­koil­ta ei ole nyt il­moi­tet­tu ha­vain­to­ja si­ni­le­väs­tä – kan­sa­lai­set ovat re­kis­te­röi­neet levää Yli-Kit­kal­ta, Kor­te­jär­vel­tä ja Ko­vio­jär­vel­tä

25.07.2022 11:00
Tilaajille
Sinilevää myös Kuusamossa – lasi- ja keppitestit ovat hyviä apukeinoja sinilevän tunnistamisessa

Si­ni­le­vää myös Kuu­sa­mos­sa – lasi- ja kep­pi­tes­tit ovat hyviä apu­kei­no­ja si­ni­le­vän tun­nis­ta­mi­ses­sa

14.07.2022 15:49
Tilaajille
Loppukesä on sinilevän yleisin esiintymisaika – Tiedätkö sinä, kuinka selvittää onko kyseessä sinilevä vai ei?

Lop­pu­ke­sä on si­ni­le­vän yleisin esiin­ty­mis­ai­ka – Tie­dät­kö sinä, kuinka sel­vit­tää onko ky­sees­sä si­ni­le­vä vai ei?

29.07.2021 15:00
Tilaajille
Sinilevää on myös Kuusamossa, lämmin sää lisää leväkukintojen todennäköisyyttä  – "Sinilevää ei  ole yleisillä uimarannoilla vielä haitaksi asti"

Si­ni­le­vää on myös Kuu­sa­mos­sa, lämmin sää lisää le­vä­ku­kin­to­jen to­den­nä­köi­syyt­tä  – "Si­ni­le­vää ei ole ylei­sil­lä ui­ma­ran­noil­la vielä hai­tak­si asti"

07.07.2021 09:00
Tilaajille
Järvillä sinilevähavainnot hieman lisääntyneet, mutta määrä on yhä vähäinen

Jär­vil­lä si­ni­le­vä­ha­vain­not hieman li­sään­ty­neet, mutta määrä on yhä vä­häi­nen

18.06.2021 04:00
Tilaajille
Sinilevätilanne on yhä rauhallinen, järvillä ja merialueilla yksittäisiä sinilevähavaintoja

Si­ni­le­vä­ti­lan­ne on yhä rau­hal­li­nen, jär­vil­lä ja me­ri­alueil­la yk­sit­täi­siä si­ni­le­vä­ha­vain­to­ja

10.06.2021 15:37
Tilaajille
Sinilevää esiintyy Koillismaan kaikissa järvissä - hernerokkaa ei kuitenkaan ole

Si­ni­le­vää esiin­tyy Koil­lis­maan kai­kis­sa jär­vis­sä - her­ne­rok­kaa ei kui­ten­kaan ole

31.07.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamojärveä lukuun ottamatta Koillismaan vesistöissä ei levää: "Kesäkuun hyvin lämmin ajanjakso on aikaistanut sinilevän esiintymistä järvillä"

Kuu­sa­mo­jär­veä lukuun ot­ta­mat­ta Koil­lis­maan ve­sis­töis­sä ei levää: "Ke­sä­kuun hyvin lämmin ajan­jak­so on ai­kais­ta­nut si­ni­le­vän esiin­ty­mis­tä jär­vil­lä"

20.06.2020 17:34
Tilaajille
Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä

Le­vä­seu­ran­ta käyn­nis­tyi – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vain­to­ja si­ni­le­vis­tä

04.06.2020 16:13
Tilaajille