Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tasavallan presidentti
Stubb astuu virkaan, kun maailmalla tuulee vähän joka suunnasta – ja kuka ottaa ohjat keskustan laivassa?
Kolumni

Stubb astuu vir­kaan, kun maail­mal­la tuulee vähän joka suun­nas­ta – ja kuka ottaa ohjat kes­kus­tan lai­vas­sa?

19.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Kiitos Sauli Niinistö kansalaisaloitteeni huomioimisesta – ehdotin presidentille konseptia suomalaisten liikkumiseen kannustamisesta, ja aloite tuotti hedelmää
Kolumni

Kiitos Sauli Nii­nis­tö kan­sa­lais­aloit­tee­ni huo­mioi­mi­ses­ta – ehdotin pre­si­den­til­le kon­sep­tia suo­ma­lais­ten liik­ku­mi­seen kan­nus­ta­mi­ses­ta, ja aloite tuotti he­del­mää

17.01.2024 08:40
Tilaajille
En muista koskaan tavanneeni Martti Ahtisaarta – poisnukkunut presidentti teki arvokasta työtä rauhan eteen
Kolumni

En muista koskaan ta­van­nee­ni Martti Ah­ti­saar­ta – pois­nuk­ku­nut pre­si­dent­ti teki ar­vo­kas­ta työtä rauhan eteen

18.10.2023 04:00
Tilaajille
Niinistö paikallislehtien päätoimittajille: Suomi ei ole valmis luovuttamaan Hornetteja niiden käyttöiän aikana

Nii­nis­tö pai­kal­lis­leh­tien pää­toi­mit­ta­jil­le: Suomi ei ole valmis luo­vut­ta­maan Hor­net­te­ja niiden käyt­tö­iän aikana

24.03.2023 18:35 4
Tilaajille
Tasavallan presidentti myönsi kunniamerkit – nämä koillismaalaiset palkitaan

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi kun­nia­mer­kit – nämä koil­lis­maa­lai­set pal­ki­taan

01.12.2022 17:47 2
Tilaajille
Paikallislehtien Antti-patsas presidentti Sauli Niinistölle

Pai­kal­lis­leh­tien Ant­ti-pat­sas pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­töl­le

30.11.2020 10:25
Tilaajille
Presidentti Niinistö: ”Itsekuri ei ole kärsimystä – se pelastaa kärsimyksiltä”

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö: ”It­se­ku­ri ei ole kär­si­mys­tä – se pe­las­taa kär­si­myk­sil­tä”

23.11.2020 17:20
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistuttaa kolumnissaan, ettei painostusta tule hyväksyä: "Uutisaiheet ovat paikallislehdessä lähellä tekijäänsä"

Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö muis­tut­taa ko­lum­nis­saan, ettei pai­nos­tus­ta tule hy­väk­syä: "Uu­ti­sai­heet ovat pai­kal­lis­leh­des­sä lähellä te­ki­jään­sä"

30.09.2020 10:49
Tilaajille
Pääministeri ja presidentti puhuvat tulevaisuudenuskosta ja hyvistä teoista: Seuraa suorana kello 14

Pää­mi­nis­te­ri ja pre­si­dent­ti puhuvat tu­le­vai­suu­den­us­kos­ta ja hyvistä teois­ta: Seuraa suorana kello 14

17.04.2020 13:30
Presidentti Niinistö uskoo kahden asumisen malliin: "Muualla pitkin maata on tilaa ja monessa suhteessa varmasti perheille otollisemmat olosuhteet"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö uskoo kahden asu­mi­sen mal­liin: "Muual­la pitkin maata on tilaa ja monessa suh­tees­sa var­mas­ti per­heil­le otol­li­sem­mat olo­suh­teet"

23.02.2020 04:00
Tilaajille
Presidenttipari odottaa perheenlisäystä

Pre­si­dent­ti­pa­ri odottaa per­heen­li­säys­tä

09.10.2017 14:10