Yrittäjälinja: Lu­kio­lais­ten mi­niy­ri­tyk­set ki­saa­vat tänään Oulussa

Kesätyöt: Nuoria pal­ka­taan metsää is­tut­ta­maan

Toimittajalta: Nuoriso ei olekaan pilalla

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Televisiosarja
Kuusamolainen Johanna nähdään Leijonan luola -ohjelmassa  EFT-yrityksensä kanssa: ”Mietin ainoastaan sitä, että haluanko yritystoiminnastani tehtävän koko kansan viihdettä”

Kuu­sa­mo­lai­nen Johanna nähdään Lei­jo­nan luola -oh­jel­mas­sa EFT-yri­tyk­sen­sä kanssa: ”Mietin ai­noas­taan sitä, että ha­luan­ko yri­tys­toi­min­nas­ta­ni teh­tä­vän koko kansan viih­det­tä”

12.10.2023 04:00 3
Tilaajille
Mitä jos Suomea edustaisi maahanmuuttajataustainen naismäkihyppääjä, mietti Antti Kaarlela ja loi sarjan, jota kuvataan parhaillaan Koillismaalla

Mitä jos Suomea edus­tai­si maa­han­muut­ta­ja­taus­tai­nen nais­mä­ki­hyp­pää­jä, mietti Antti Kaar­le­la ja loi sarjan, jota ku­va­taan par­hail­laan Koil­lis­maal­la

30.03.2023 08:48
Tilaajille
Kaikki synnit -ohjaaja Mika Ronkaisen lapsuuden paratiisi oli Kuusamon Kuoliolla – Näin menestyssarja syntyi: "On luontevaa inspiroitua todellisesta elämästä, kun minulla on dokkaritausta ja Venlalla toimittajatausta"

Kaikki synnit -oh­jaa­ja Mika Ron­kai­sen lap­suu­den pa­ra­tii­si oli Kuu­sa­mon Kuo­liol­la – Näin me­nes­tys­sar­ja syntyi: "On luon­te­vaa ins­pi­roi­tua to­del­li­ses­ta elä­mäs­tä, kun minulla on dok­ka­ri­taus­ta ja Ven­lal­la toi­mit­ta­ja­taus­ta"

25.11.2022 16:30
Tilaajille
Muistatko miten koko Suomi seurasi selviytymiskisaa Posion luonnossa? Suuren Seikkailun häviäjien joukkueen majapaikka löytyy edelleen Posionjärven saaresta

Muis­tat­ko miten koko Suomi seurasi sel­viy­ty­mis­ki­saa Posion luon­nos­sa? Suuren Seik­kai­lun hä­viä­jien jouk­kueen ma­ja­paik­ka löytyy edel­leen Po­sion­jär­ven saa­res­ta

23.09.2022 10:01
Tilaajille
Näyttelijä Matti Ristinen joutui vuosi sitten Paula-myrskyn motittamaksi – saha höyrysi kaksi päivää: "Juhannussuunnitelmat menivät aikalailla uusiksi"

Näyt­te­li­jä Matti Ris­ti­nen joutui vuosi sitten Pau­la-myrs­kyn mo­tit­ta­mak­si – saha höyrysi kaksi päivää: "Ju­han­nus­suun­ni­tel­mat menivät ai­ka­lail­la uu­sik­si"

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Juha Kankkusen ja Khalid Al-Rayesin ralli Kuusamossa 60 miljoonalle katsojalle – tästä syystä televisiosarjan jakso meinasi jäädä kuvaamatta

Juha Kank­ku­sen ja Khalid Al-Raye­sin ralli Kuu­sa­mos­sa 60 mil­joo­nal­le kat­so­jal­le – tästä syystä te­le­vi­sio­sar­jan jakso meinasi jäädä ku­vaa­mat­ta

16.03.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamossa kuvattiin taas kansainvälistä tuotantoa – luvassa ainakin rallia Kankkusen kanssa

Kuu­sa­mos­sa ku­vat­tiin taas kan­sain­vä­lis­tä tuo­tan­toa – luvassa ainakin rallia Kank­ku­sen kanssa

14.03.2022 13:34
Tilaajille
Suurin pudottaja -kilpailija Suvi paljastaa: "Minun sanavarastooni ei kuulu häviäminen" – Voittoa tavoitteleva Suvi kokee, että nyt on viimeinen hetki päästä kiloista eroon

Suurin pu­dot­ta­ja -kil­pai­li­ja Suvi pal­jas­taa: "Minun sa­na­va­ras­too­ni ei kuulu hä­viä­mi­nen" – Voittoa ta­voit­te­le­va Suvi kokee, että nyt on vii­mei­nen hetki päästä ki­lois­ta eroon

19.02.2022 17:00
Tilaajille
Suurin pudottaja -ohjelmassa kuusamolainen mukana – Suvi kertoo ajautuneensa noutoruokakierteeseen kiireisen yrittäjäarjen keskellä

Suurin pu­dot­ta­ja -oh­jel­mas­sa kuu­sa­mo­lai­nen mukana – Suvi kertoo ajau­tu­neen­sa nou­to­ruo­ka­kier­tee­seen kii­rei­sen yrit­tä­jäar­jen kes­kel­lä

16.02.2022 10:31 1
Tilaajille
Eränkävijät oli läpimurto, jonka myötä Teemu Hostikka rakensi Oulussa perustamastaan pienyrityksestä kansainvälisen menestyksen – Nyt hän uskoo olevansa "todella ison äärellä"

Erän­kä­vi­jät oli lä­pi­mur­to, jonka myötä Teemu Hos­tik­ka rakensi Oulussa pe­rus­ta­mas­taan pie­ny­ri­tyk­ses­tä kan­sain­vä­li­sen me­nes­tyk­sen – Nyt hän uskoo ole­van­sa "to­del­la ison ää­rel­lä"

14.02.2022 08:30
Tilaajille
Tällainen oli sir David Attenboroughin vierailu Kuusamossa  – kuvausryhmän mukana ollut kertoo, miksi kuvaukset tehtiin juuri Kuntivaarassa: Ruka-Kuusamo esillä muissakin kansainvälisissä medioissa

Täl­lai­nen oli sir David At­ten­bo­roug­hin vie­rai­lu Kuu­sa­mos­sa – ­ku­vaus­ryh­män mukana ollut kertoo, miksi ku­vauk­set tehtiin juuri Kun­ti­vaa­ras­sa: Ru­ka-Kuu­sa­mo esillä muis­sa­kin kan­sain­vä­li­sis­sä me­diois­sa

25.01.2022 15:48 3
Tilaajille
Sir David Attenborough kuvasi Kuusamossa sarjaansa – BBC:n sarjassa ollaan ainakin Kuntivaarassa ja Syötteellä: "Ei tällaisen näkyvyyden ostamiseen rahat riitä"

Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Kuu­sa­mos­sa sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Kun­ti­vaa­ras­sa ja Syöt­teel­lä: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

25.01.2022 08:38 1
Tilaajille
Rukalla kuvataan kansainvälistä suurtuotantoa ensimmäistä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Parviainen näyttelee

Rukalla ku­va­taan kan­sain­vä­lis­tä suur­tuo­tan­toa en­sim­mäis­tä kertaa – Auli Mantila ohjaa, Emmi Par­viai­nen näyt­te­lee

06.03.2021 04:00
Tilaajille
Sinkkureality kuvattiin Rukalla – mukana myös kuusamolaislähtöinen Jenni: "Meidänkin perheessä osallistuminen jakoi vähän mielipiteitä”

Sink­ku­rea­li­ty ku­vat­tiin Rukalla – mukana myös kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jenni: "Mei­dän­kin per­hees­sä osal­lis­tu­mi­nen jakoi vähän mie­li­pi­tei­tä”

17.02.2021 15:00
Tilaajille
Tällaista on Maajussi-Miian ja Kimmon arki nyt – Faneja majoittumassa ja uudistumista Ajakassa: "Jos tilanne vaatii, saatetaan repiä seinät auki puolen tunnin varoitusajalla”

Täl­lais­ta on Maa­jus­si-Miian ja Kimmon arki nyt – Faneja ma­joit­tu­mas­sa ja uu­dis­tu­mis­ta Aja­kas­sa: "Jos tilanne vaatii, saa­te­taan repiä seinät auki puolen tunnin va­roi­tu­sa­jal­la”

23.01.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Voi, voi telk­ka­rioh­jel­mia – te­le­vi­sio­ta kat­soes­sa keittää lähes jat­ku­vas­ti

08.01.2021 17:50 1
Tilaajille
Kuusamon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kirjassaan: "Koen nähneeni vasta pintaraapaisun"

Kuu­sa­mon metsät veivät Kimmo Ohtosen sydämen vuosia sitten - nyt metsät elävät hänen uudessa kir­jas­saan: "Koen näh­nee­ni vasta pin­ta­raa­pai­sun"

12.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Aluksi Marjo Kämäräisen epäiltiin paleltuvan metsällä, nyt hänen tiedetään pystyvän hirven paloitteluun – Näin entisestä kasvissyöjästä tuli "metsästelijä" ja yksi Eränkävijät-sarjan päähenkilöistä

Aluksi Marjo Kä­mä­räi­sen epäil­tiin pa­lel­tu­van met­säl­lä, nyt hänen tie­de­tään pys­ty­vän hirven pa­loit­te­luun – Näin en­ti­ses­tä kas­vis­syö­jäs­tä tuli "met­säs­te­li­jä" ja yksi Erän­kä­vi­jät-sar­jan pää­hen­ki­löis­tä

12.09.2020 16:02
Tilaajille
Kuusamolainen Miia etsii rakkautta Maajussille morsian -ohjelmassa - äiti ilmoitti mukaan ohjelmaan

Kuu­sa­mo­lai­nen Miia etsii rak­kaut­ta Maa­jus­sil­le morsian -oh­jel­mas­sa - äiti il­moit­ti mukaan oh­jel­maan

25.08.2020 13:26
Tilaajille
Rostis voitti, mutta Kuusamon Kalalastukin pääsi kauppojen hyllyille ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime viikolla kahdessa vuorossa:  "Lastut vilisivät vielä viikonloppunakin silmissä"

Rostis voitti, mutta Kuu­sa­mon Ka­la­las­tu­kin pääsi kaup­po­jen hyl­lyil­le ympäri Suomen – Lastuja tehtiin viime vii­kol­la kah­des­sa vuo­ros­sa: "Lastut vi­li­si­vät vielä vii­kon­lop­pu­na­kin sil­mis­sä"

24.08.2020 21:00
Tilaajille