Toisen asteen koulutus
Pääkirjoitus: Luontonoste kannattaa hyödyntää myös koulutuksessa, sillä ikäluokat pienenevät vääjäämättä – luontoakatemia tarvitsee demon jo syksyksi
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Luon­to­nos­te kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös kou­lu­tuk­ses­sa, sillä ikä­luo­kat pie­ne­ne­vät vää­jää­mät­tä – luon­to­aka­te­mia tar­vit­see demon jo syk­syk­si

07.04.2022 18:39 1
Tilaajille
"Joillakin aloilla työasuihin saattaa mennä 500–600 euroa per henkilö" – Koillismaalla toisen asteen maksuttomuuteen on varauduttu hyvin, mutta läppärien toimitukset Kuusamon lukioon voivat viivästyä

"Joil­la­kin aloilla työ­asui­hin saattaa mennä 500–600 euroa per hen­ki­lö" – Koil­lis­maal­la toisen asteen mak­sut­to­muu­teen on va­rau­dut­tu hyvin, mutta läp­pä­rien toi­mi­tuk­set Kuu­sa­mon lukioon voivat vii­väs­tyä

21.06.2021 04:00
Tilaajille
OSAO sai hyvät arvosanat opiskelijapalautteesta – toisen asteen yhteishaku on alkanut

OSAO sai hyvät ar­vo­sa­nat opis­ke­li­ja­pa­laut­tees­ta – toisen asteen yh­teis­ha­ku on alkanut

25.02.2021 04:00
Tilaajille
OSAOn opiskelijat palaavat lähiopetukseen 15. helmikuuta – toisen asteen koulutuksessa turvattava riittävä lähiopetus

OSAOn opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen 15. hel­mi­kuu­ta – toisen asteen kou­lu­tuk­ses­sa tur­vat­ta­va riit­tä­vä lä­hi­ope­tus

03.02.2021 14:35 1