Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Tilaajille

Ha­luai­sit­ko kuun­nel­la loh­dut­ta­via lau­lu­ja? Mie­len­ter­veys­viik­ko start­taa kon­ser­til­la

Hyväntekeväisyyskonsertti sunnuntaina Kuusamon Pyhän Ristin kirkossa aloittaa tutusti Mielenterveysviikon. Ennen konserttia on kello 17.30 itsemurhan tehneiden muistopäivän kynttilätapahtuma Pyhän Ristin kirkon Enkelipatsaalla.

Esiintyjinä tämän vuoden konsertissa ovat Marko Kokkila, Marika ja Tarmo Raatikainen, Olli-Pekka Pulkkanen, Karoliina Pulkkanen, Mikko Korva, Oili Päivärinta, Maria Suviaro ja Sini Pulkkanen.