Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon Pyhän ristin kirkko
"Vihkisormukset ovat meillä tatuoituna, jotta ne eivät tipu järveen" – lue tästä, miten kuusamolaislähtöisen Elli-Nooran ja Johanin rakkaustarina sai alkunsa ja miksi he menevät Kuusamossa naimisiin uuden vuoden kynnyksellä

"Vih­ki­sor­muk­set ovat meillä ta­tuoi­tu­na, jotta ne eivät tipu jär­veen" – lue tästä, miten kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sen El­li-Noo­ran ja Johanin rak­kaus­ta­ri­na sai alkunsa ja miksi he menevät Kuu­sa­mos­sa nai­mi­siin uuden vuoden kyn­nyk­sel­lä

29.12.2023 16:30
Tilaajille
Orkesteri ja kuoro soivat juhlavasti – pääsiäiskonsertti keräsi kirkon täyteen

Or­kes­te­ri ja kuoro soivat juh­la­vas­ti – pää­siäis­kon­sert­ti keräsi kirkon täyteen

03.05.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon kirkon hinnaksi tuli peräti 46 miljoonaa markkaa – kirkko rakennettiin sodassa poltetun tilalle Amerikan avulla ja lainarahalla

Kuu­sa­mon kirkon hin­nak­si tuli peräti 46 mil­joo­naa markkaa – kirkko ra­ken­net­tiin sodassa pol­te­tun tilalle Ame­ri­kan avulla ja lai­na­ra­hal­la

03.05.2023 11:01
Tilaajille
Kuusamon jälleenrakennusaika oli värikästä, Tauno Tönning tallensi sitä muistelmiinsa – "Ruumiit olivat olleet tuohien sisässä ja kaikilla oli hyvät hampaat"

Kuu­sa­mon jäl­leen­ra­ken­nus­ai­ka oli vä­ri­käs­tä, Tauno Tönning tal­len­si sitä muis­tel­miin­sa – "Ruu­miit olivat olleet tuohien sisässä ja kai­kil­la oli hyvät ham­paat"

11.01.2023 12:00
Tilaajille
Mitä lapset odottavat joululta ja mitkä ovat heidän suosikkijoululaulunsa – Koillissanomat seurasi koululaisten Kauneimmat joululaulut -tilaisuutta Kuusamon kirkossa

Mitä lapset odot­ta­vat jou­lul­ta ja mitkä ovat heidän suo­sik­ki­jou­lu­lau­lun­sa – Koil­lis­sa­no­mat seurasi kou­lu­lais­ten Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut -ti­lai­suut­ta Kuu­sa­mon kir­kos­sa

23.12.2022 18:00
Tilaajille
50 vuotta kauneimpia joululauluja – kirkkoherra Taina Manninen selittää suosiota: “Kyseessä eivät ole vain joululaulut joululaulujen joukossa, vaan mennään jonnekin matkaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

50 vuotta kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen se­lit­tää suo­sio­ta: “Ky­sees­sä eivät ole vain jou­lu­lau­lut jou­lu­lau­lu­jen jou­kos­sa, vaan mennään jon­ne­kin mat­kaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

23.12.2022 18:00
Tilaajille
Sielunmessu raikaa Pyhän Ristin kirkossa – Mozartin merkkiteos Requiem esitetään Kuusamossa ensi kertaa vuosikymmeniin

Sie­lun­mes­su raikaa Pyhän Ristin kir­kos­sa – Mo­zar­tin merk­ki­teos Requiem esi­te­tään Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin

30.10.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kirkon äänentoistoa uusitaan 50 000 eurolla: "Siitä on tullut seurakuntalaisilta paljon palautetta"

Kuu­sa­mon kirkon ää­nen­tois­toa uu­si­taan 50 000 eu­rol­la: "Siitä on tullut seu­ra­kun­ta­laisil­ta paljon pa­lau­tet­ta"

12.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Janni Soukka, 30, toteuttaa unelmaa, jonka kirkkoherra Taina Mannisen äiti jätti jälkeensä – Kasteryijy syntyy solmu kerrallaan yhteistyössä yli 100 naisen kanssa

Janni Soukka, 30, to­teut­taa unel­maa, jonka kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­sen äiti jätti jäl­keen­sä – Kas­te­ryi­jy syntyy solmu ker­ral­laan yh­teis­työs­sä yli 100 naisen kanssa

08.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Vuosina 1988–1995 Kuusamossa pappina ollut ja sen jälkeen Thaimaahan lähetystyöhön lähtenyt Jukka Helle saarnaa sunnuntaina Kuusamossa – uusi työ alkanee elokuussa Hong Kongissa

Vuosina 1988–1995 Kuu­sa­mos­sa pappina ollut ja sen jälkeen Thai­maa­han lä­he­tys­työ­hön läh­te­nyt Jukka Helle saarnaa sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa – uusi työ alkanee elo­kuus­sa Hong Kon­gis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille

Har­vi­nai­nen kon­sert­ti tulossa Kuu­sa­moon

08.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Haluaisitko kuunnella lohduttavia lauluja? Mielenterveysviikko starttaa konsertilla

Ha­luai­sit­ko kuun­nel­la loh­dut­ta­via lau­lu­ja? Mie­len­ter­veys­viik­ko start­taa kon­ser­til­la

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Kirkoissa tanssitaan viikonloppuna – mukana israelilaisen tanssin ryhmä ja Kuusamon gospel-bändi

Kir­kois­sa tans­si­taan vii­kon­lop­pu­na – mukana is­rae­li­lai­sen tanssin ryhmä ja Kuu­sa­mon gos­pel-bän­di

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Oikaisu

Oikaisu

30.09.2021 13:54
Poliisi varoittaa takkivarkaasta – Kuusamon kirkon naulakoista varastettu takkeja useina päivinä

Poliisi va­roit­taa tak­ki­var­kaas­ta – Kuu­sa­mon kirkon nau­la­kois­ta va­ras­tet­tu takkeja useina päivinä

28.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Ruska-ajan konsertti Kuusamon kirkossa

Rus­ka-ajan kon­sert­ti Kuu­sa­mon kir­kos­sa

16.09.2021 10:40
Haukiputaan kirkon kamarikuoro vierailee Koillismaalla

Hau­ki­pu­taan kirkon ka­ma­ri­kuo­ro vie­rai­lee Koil­lis­maal­la

16.09.2021 10:34
Paljonko maksoi kirkon rakentaminen nykyrahassa? Entä mitä poikkeavaa Kuusamon kirkossa on muihin Suomen kirkkoihin verrattuna? – Lue vastaukset lääninrovasti Tuomo Törmäsen juhlaesitelmästä

Pal­jon­ko maksoi kirkon ra­ken­ta­mi­nen ny­ky­ra­has­sa? Entä mitä poik­kea­vaa Kuu­sa­mon kir­kos­sa on muihin Suomen kirk­koi­hin ver­rat­tu­na? – Lue vas­tauk­set lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­sen juh­la­esi­tel­mäs­tä

30.08.2021 10:25
Tilaajille