Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Kuusamon Pyhän ristin kirkko
Sielunmessu raikaa Pyhän Ristin kirkossa – Mozartin merkkiteos Requiem esitetään Kuusamossa ensi kertaa vuosikymmeniin

Sie­lun­mes­su raikaa Pyhän Ristin kir­kos­sa – Mo­zar­tin merk­ki­teos Requiem esi­te­tään Kuu­sa­mos­sa ensi kertaa vuo­si­kym­me­niin

30.10.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon kirkon äänentoistoa uusitaan 50 000 eurolla: "Siitä on tullut seurakuntalaisilta paljon palautetta"

Kuu­sa­mon kirkon ää­nen­tois­toa uu­si­taan 50 000 eu­rol­la: "Siitä on tullut seu­ra­kun­ta­laisil­ta paljon pa­lau­tet­ta"

12.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Janni Soukka, 30, toteuttaa unelmaa, jonka kirkkoherra Taina Mannisen äiti jätti jälkeensä – Kasteryijy syntyy solmu kerrallaan yhteistyössä yli 100 naisen kanssa

Janni Soukka, 30, to­teut­taa unel­maa, jonka kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­sen äiti jätti jäl­keen­sä – Kas­te­ryi­jy syntyy solmu ker­ral­laan yh­teis­työs­sä yli 100 naisen kanssa

08.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Vuosina 1988–1995 Kuusamossa pappina ollut ja sen jälkeen Thaimaahan lähetystyöhön lähtenyt Jukka Helle saarnaa sunnuntaina Kuusamossa – uusi työ alkanee elokuussa Hong Kongissa

Vuosina 1988–1995 Kuu­sa­mos­sa pappina ollut ja sen jälkeen Thai­maa­han lä­he­tys­työ­hön läh­te­nyt Jukka Helle saarnaa sun­nun­tai­na Kuu­sa­mos­sa – uusi työ alkanee elo­kuus­sa Hong Kon­gis­sa

14.05.2022 12:00
Tilaajille

Har­vi­nai­nen kon­sert­ti tulossa Kuu­sa­moon

08.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Haluaisitko kuunnella lohduttavia lauluja? Mielenterveysviikko starttaa konsertilla

Ha­luai­sit­ko kuun­nel­la loh­dut­ta­via lau­lu­ja? Mie­len­ter­veys­viik­ko start­taa kon­ser­til­la

21.11.2021 04:00
Tilaajille
Kirkoissa tanssitaan viikonloppuna – mukana israelilaisen tanssin ryhmä ja Kuusamon gospel-bändi

Kir­kois­sa tans­si­taan vii­kon­lop­pu­na – mukana is­rae­li­lai­sen tanssin ryhmä ja Kuu­sa­mon gos­pel-bän­di

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Oikaisu

Oikaisu

30.09.2021 13:54
Poliisi varoittaa takkivarkaasta – Kuusamon kirkon naulakoista varastettu takkeja useina päivinä

Poliisi va­roit­taa tak­ki­var­kaas­ta – Kuu­sa­mon kirkon nau­la­kois­ta va­ras­tet­tu takkeja useina päivinä

28.09.2021 11:00 1
Tilaajille
Ruska-ajan konsertti Kuusamon kirkossa

Rus­ka-ajan kon­sert­ti Kuu­sa­mon kir­kos­sa

16.09.2021 10:40
Haukiputaan kirkon kamarikuoro vierailee Koillismaalla

Hau­ki­pu­taan kirkon ka­ma­ri­kuo­ro vie­rai­lee Koil­lis­maal­la

16.09.2021 10:34
Paljonko maksoi kirkon rakentaminen nykyrahassa? Entä mitä poikkeavaa Kuusamon kirkossa on muihin Suomen kirkkoihin verrattuna? – Lue vastaukset lääninrovasti Tuomo Törmäsen juhlaesitelmästä

Pal­jon­ko maksoi kirkon ra­ken­ta­mi­nen ny­ky­ra­has­sa? Entä mitä poik­kea­vaa Kuu­sa­mon kir­kos­sa on muihin Suomen kirk­koi­hin ver­rat­tu­na? – Lue vas­tauk­set lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­sen juh­la­esi­tel­mäs­tä

30.08.2021 10:25
Tilaajille
"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuusamon kirkon 70-vuotisjuhlaa vietettiin tänään

"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuu­sa­mon kirkon 70-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin tänään

29.08.2021 18:41 2
Tilaajille
"Ne olivat viimeisiä palveluksia rakkailleni" – Tuukka Kyllöselle on tärkeää, että hän sai soittaa urkuja hautajaisissa: Viisi ihmistä kertoo muistonsa 70 vuotta täyttävästä Kuusamon kirkosta

"Ne olivat vii­mei­siä pal­ve­luk­sia rak­kail­le­ni" – Tuukka Kyl­lö­sel­le on tär­keää, että hän sai soittaa urkuja hau­ta­jai­sis­sa: Viisi ihmistä kertoo muis­ton­sa 70 vuotta täyt­tä­väs­tä Kuu­sa­mon kir­kos­ta

26.08.2021 19:00
Tilaajille