Tilaajille

Kohti kes­tä­väm­pää mat­kai­lua – Yh­teis­työ mat­kan­jär­jes­tä­jien ja koh­tei­den välillä ko­ros­tuu jat­kos­sa yhä enemmän

Kansainvälisten matkanjärjestäjien roolia kestävässä matkailussa selvittänyt, aiheesta Pro gradu -tutkielman tehnyt Roosa Ridanpää päätyi tuloksissaan siihen, että kestävyysymmärrys on vaihtelevaa. Sen vuoksi hänen mukaansa yhteistyö matkanjärjestäjien ja kohteiden välillä olisi tärkeää, ettei kestävä matkailu olisi ainoastaan kohteen harteilla.

Ridanpää tarkastelee tutkielmassaan Land of National Parks -alueeseen kuuluvien kuntien (Kuusamo, Taivalkoski, Posio, Salla, Suomussalmi, Pudasjärvi) alueella toimivien kansainvälisten matkanjärjestäjien kestävyyskiinnostusta ja toimia. Pro gradu -tutkielma on tehty Oulun yliopiston maantieteen tutkinto-ohjelmassa.