Tilaajille

Koil­lis­sa­no­mat kysyi –Lähes puolet ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kuu­sa­mo­lai­sis­ta nuo­ris­ta ei aio ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, koska kun­ta­po­li­tiik­ka ei kiin­nos­ta: "En ole pe­reh­ty­nyt mi­hin­kään vaa­lei­hin, täysin hep­reaa"

Kuntavaalit käydään keväällä. Edellisissä kuntavaaleissa alle 25-vuotiaista äänestäjistä lähes kaksi kolmasosaa jätti äänestämättä. Koillissanomien kysely kertoo, että tulevissa vaaleissa 43 prosenttia kuusamolaisista nuorista ei aio äänestää.

Koillissanomat selvitti aikovat nuoret äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Kyselyyn vastanneista kuusamolaisista nuorista 43 prosenttia ei aio äänestää tulevissa kuntavaaleissa. Vastaajista 28 prosenttia kertoo äänestävänsä vaaleissa. 28 prosenttia ei vielä osaa sanoa kantaansa.

Selvitimme myös sen, onko äänestyspaikalla väliä ja voisiko se olla ratkaisu äänestysaktiivisuuden lisäämiseen. Kyselyyn vastanneista suurimmalle osalle ei ole väliä äänestyspaikalla. Näin kertoo 75 prosenttia vastaajista. 16 prosentille äänestyspaikalla on väliä.