äänestäminen
Vaalien siirto saa ymmärrystä Koillismaalla, mutta herättää myös kysymysmerkkejä

Vaalien siirto saa ym­mär­rys­tä Koil­lis­maal­la, mutta he­rät­tää myös ky­sy­mys­merk­ke­jä

09.03.2021 09:58 1
Tilaajille
Saadaanko näillä äänestysaktiivisuus nousuun Kuusamossa? Kaupunki tarjoaa esittelyvideoita ja koulutusta ehdokkaille ennen vaaleja

Saa­daan­ko näillä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousuun Kuu­sa­mos­sa? Kau­pun­ki tarjoaa esit­te­ly­vi­deoi­ta ja kou­lu­tus­ta eh­dok­kail­le ennen vaaleja

04.02.2021 15:00 2
Tilaajille
Nuorisovaltuustoa kuunneltiin Kuusamossa: lukiolle ja ammattiopistolle ehdotetaan äänestyspaikkaa

Nuo­ri­so­val­tuus­toa kuun­nel­tiin Kuu­sa­mos­sa: lu­kiol­le ja am­mat­ti­opis­tol­le eh­do­te­taan ää­nes­tys­paik­kaa

15.12.2020 04:00
Tilaajille
Kommentti: Mitä me kerromme, kun kerromme teineistämme? Aivan liian vähän ja väärässä paikassa – ja se näkyy myös politiikassa

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Koillissanomat kysyi –Lähes puolet kyselyyn vastanneista kuusamolaisista nuorista ei aio äänestää kuntavaaleissa, koska kuntapolitiikka ei kiinnosta: "En ole perehtynyt mihinkään vaaleihin, täysin hepreaa"

Koil­lis­sa­no­mat kysyi –Lähes puolet ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kuu­sa­mo­lai­sis­ta nuo­ris­ta ei aio ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, koska kun­ta­po­li­tiik­ka ei kiin­nos­ta: "En ole pe­reh­ty­nyt mi­hin­kään vaa­lei­hin, täysin hep­reaa"

02.11.2020 04:00
Tilaajille