Ko­ro­na­epi­de­mia­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on edel­leen hil­jai­nen – Kau­pun­gin­joh­ta­ja Jouko Man­ni­nen: "Kai­kis­sa teh­tä­vis­sä on nyt poik­keus­ti­lan­ne ja ti­lan­teet vaih­te­le­vat hen­ki­löit­täin ja toi­mia­loit­tain"

Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain, Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanoo.
Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain, Kuusamon kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanoo.
Kuva: Mikko halvari

Koronaepidemiatilanne Kuusamossa on edelleen hiljainen. Kaupunki organisaatiossa perusturvan toimiala on valmistautunut epidemian rantautumiseen. Koulujen osalta on siirrytty pääosin etäopetukseen. Muutoin toiminta jatkuu soveltuvin osin normaalisti.

– Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti olemme käyneet 1. huhtikuuta yhteistoimintamenettelyn mukaisia keskusteluja lomautuksista työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa. Kuusamon kaupunki haluaa edelleen huolehtia siitä, että jokaisella on mahdollisimman hyvät edellytykset työskentelyyn, kaupunginjohtaja Jouko Manninen sanoo tiedotteessaan.

Toimialajohtajat kartoittavat edelleen tehtäviä, jotka voidaan hoitaa etänä ja minkälaisia korvaavia työtehtäviä eri työntekijöille voidaan osoittaa. Kaupunki haluaa etsiä kaikille työntekijöille ensisijaisesti työtä niin, että palkanmaksun perusteet säilyvät.

Torstaina 2. huhtikuuta on jaettu lomautusilmoitukset 48 Kuusamon kaupungin työntekijälle. Mikäli lomautukset joudutaan toteuttamaan, ne alkavat 4. toukokuuta 2020. Lomautukset toteutetaan koko- tai osa-aikaisina lomautuksina.

– Kaikissa tehtävissä on nyt poikkeustilanne ja tilanteet vaihtelevat henkilöittäin ja toimialoittain, Manninen toteaa.

Esimies ja työntekijä sopivat yhdessä mahdollisista etä- ja lähitöistä sekä lomista kokonaistilanne huomioiden. Kunnille tarjotaan monenlaista kehittämisrahaa, joten nyt kohdennetaan lisävoimavaroja hankehakuun, mikä osaltaan luo lisätyötä.

– Koronakriisin kestoa on vaikeaa arvioida. Osa rajoitustoimista ulottuu toukokuun loppuun. Voi olla että koko kesä menee erilaisin rajoituksin, Manninen sanoo.