Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

-
Kuva: Jussi Leinonen

Kuusamon on noin 5800 km2 laaja kunta. Kuusamossa on 1950-luvulla lähes 70 koulua. Suurin osa näistä kouluista on ollut eri puolilla pitäjää yleensä niin sanottuja kolmen opettajan kansa- ja peruskouluja. Opetusta on annettu kahden tai useamman luokkatason yhdysluokissa. Yhdysluokan opettajat ovat olleet pedagogisia taitajia, jotka ovat omalla työllään mahdollistaneet oppivelvollisuuden täyttämismahdollisuuden kaikkialle laajassa pitäjässämme.

Kuusamon kansakouluilla ja 1970-luvun jälkeen peruskouluilla on siis hieno opetus- ja kasvatushistoria takanaan. Kuusamon kyläkouluissa annettu eri kylien lapsille hyviä eväitä elämän matkalleen. Kyläkoulut ovat olleet tuttuja ja turvallisia oppimisympäristöjä.

Maailma on muuttunut, niin myös Kuusamon kouluverkko. Kouluja on jouduttu lakkauttamaan oppilaiden vähetessä. Valitettavasti tämä kehitys on jatkunut, eikä syntyvyystilastot muutaman viime vuoden osalta valoisammalta näytä. Jokainen kyläkoulun lakkauttaminen on ollut kyseisen kylän asukkaiden näkökulmasta iso menetys. jota on luonnollisesti vastustettu.

Nyt tullaan tähän päivään ja tulevaisuuteen varautumiseen. Kun uusia koulukiinteistöjä rakennetaan, ne rakennetaan edelleen useammiksi vuosikymmeniksi.

Kuntatalous niin kuin myös valtion talous on tiukoilla. Talouden haasteita ei meneillään oleva koronavirus-epidemia tule helpottamaan, vaan tuo julkisen talouden päätöksentekoon lisää vaikeuskertoimia.

Syksyllä 2018 kaupunginhallitus edellytti, että vuoden 2019 talousarvion yhteydessä päätetään tulevista kouluinvestoinneista ja esitellään kouluverkkosuunnitelma.

Tällöin tehty ja päätetty kouluverkkosuunnitelma on monipuolisen ja perusteellisen työn tulos, jossa on huomioitu, koulujen kuntokartoitus muun muassa sisäilmaongelmat, investointitarpeet huomioiden, oppilasmäärien kehitys, opetukselliset olosuhteet, oppilashuollolliset ynnä muut tukipalvelut ja niin edelleen.

Keskustaajamaan suunnittelun alla oleva puurakenteinen alakoulu mahdollisti ja edellytti laajempaa kouluverkkosuunnitelmaa.

Valtuusto hyväksyi 2019 joulukuussa laaditun suunnitelman, jossa linjattiin, miten asiassa kouluyksiköittäin aikataulullisesti edetään. Valtuusto on selvästi halunnut katsoa kouluverkkoasiassa pitemmälle kuin lähivuosiin.

Maanantain kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuusto kävi hyvän ja rakentavan keskustelun ja keskustelun jälkeen päätti (75 % ja 90 %) - enemmistöillä lakkauttaa seuraavan lukukauden alusta lukien Määttälän ja Törmäsen koulut. Valtuusto päätöksellään kantaa huolta kuusamolaisten lasten koulutuksellisesta kestävästä tulevaisuudesta.

Nyt katseet ja toimenpiteet on käännettävä tulevaan. Suunnittelu tulevan lukukauden osalta käynnistyy uuden tilanteen pohjalta. Uuteen kouluun siirtyville lapsille tullaan opetusta antamaan erillisluokissa. Myös oppilashuollolliset toimenpiteet tulevat kattavammin oppilaiden käyttöön.

Koulukuljetukset lisääntyvät ja osittain pitenevät. Uusi tilanne edellyttää, että koulukuljetusten sujuvuutta parannetaan. Eli kuljetusten suunnitteluun ja kuljetuksen toteuttamiseen tulee panostaa. Myös innovatiivisia ratkaisuja kuljetusjärjestelyissä toivoisi löytyvän.

Määttälän ja Törmäsen kylien yhteisöllisen toiminnan jatkuvuuteen on annettava tarvittavaa tukea.

Martti TurunenKaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja (kokoomus)