Lu­ki­jal­ta: Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys Koil­lis­maa ry ko­koon­tui ja hy­väk­syi sään­tö­muu­tok­sen

Metsänhoitoyhdistys Koillismaan vuonna 2017 valittu valtuusto kokoontui valtuustokauden viimeiseen kokoukseensa perjantaina 18.12.20 hybridikokousmallilla.

Koronatilanteen takia kaikki ne valtuutetut, jotka pystyivät kokoontumaan etänä Teams-kokoukseen, olivat kokouksessa kotoa käsin. Muille valtuutetuille oli varattu mahdollisuus kokoontua neljään eri paikkaan viranomaisten varo-ohjeita noudattaen Kuusamoon, Posiolle, Taivalkoskelle ja Pudasjärvelle.

Valtuusto hyväksyi hallituksen esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2021.

Valtuusto hyväksyi myös mhy:n Koillismaa ry:n sääntömuutoksen, jossa metsänomistajajäsenelle näkyvimpänä osana on jäsenmaksuperusteiden muutokset. 1.1.2021 lukien metsänomistajien jäsenmaksuluokat porrastetaan MTK:n sääntöjen mukaiseen 6-portaiseen luokitukseen. Keskusjärjestön edunvalvontamaksu sisältyy 1.1.21 alkaen metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksuun. Keskimääräinen jäsenmaksu nousee noin 10 euroa, joka on kuitenkin kohtuullinen panos edunvalvonnan-, jäsenetujen ja -palvelun tason nousun varmistamisesta.

Kaikki Suomen metsänhoitoyhdistykset käsittelevät samat sääntömuutokset kokouksissaan. Tavoitteena on entistä tiiviimpi ja vaikuttavampi eritoten Suomen ja EU:n tasolla.

Mikäli keskusjärjestön vaatimaa sääntöuudistusta ei olisi tehty, olisi ajauduttu tilanteeseen, missä keskusjärjestön tuki metsänhoitoyhdistyksille olisi vaarantunut. Metsänomistajat-edunvanvalvontaketjun pääajatus toteutuu sääntömuutoksen myötä tiiviimmin: metsänhoitoyhdistykset hoitavat asiaa kentällä, keskusjärjestö maakunnan, valtakunnan ja EU:n tasolla.

Suurin hallinnollinen haaste on saada kevään 2021 hallinnonkoulutustilaisuudet järjestettyä, mikäli koronatilannetta ei saada selätettyä. Hallinnon koulutuskierros pyritän aloittamaan maalis-huhtikuussa terveystilanteen niin salliessa.

Uusi valtuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa vuoden 2021 alussa, kun tilanne niin sallii. Myös Teams-kokous voi olla vaihtoehtona kokoontumiselle. Uusi valtuusto valitsee hallituksen kaudelle 2021-22.

Valtuuston kokousta johti Veli Määttä Kuusamosta. Hybridikokous onnistui teknisesti hyvin. Niin kotioloissa kuin etäkokouspaikoissa yhteydet toimivat kohtuullisesti ja normaalit kokouskäytännöt saatiin onnistuneesti maaliin.

Antti Härkönen

johtaja, Metsänhoitoyhdistys Koillismaa ry