Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilo­uu­ti­nen toi­mi­alal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­rä­ai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

Hallitus on päättänyt sallia ravintoloiden buffet-pöydät, anniskelun jatkumisen kello 01.00 ja ravintoloiden aukiolon kello 02.00 asti sekä asiakaspaikkojen nostamisen 75 prosenttiin heti juhannuksen jälkeen.
Hallitus on päättänyt sallia ravintoloiden buffet-pöydät, anniskelun jatkumisen kello 01.00 ja ravintoloiden aukiolon kello 02.00 asti sekä asiakaspaikkojen nostamisen 75 prosenttiin heti juhannuksen jälkeen.
Kuva: Suvi Peltola

Hallitus on päättänyt sallia ravintoloiden buffet-pöydät, anniskelun jatkumisen kello 01.00 ja ravintoloiden aukiolon kello 02.00 asti sekä asiakaspaikkojen nostamisen 75 prosenttiin heti juhannuksen jälkeen. Hallitus on tehnyt ravintola-alan kannalta erinomaisia päätöksiä, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry toteaa tiedotteessaan.

– Ne mahdollistavat myös yhä useamman lomautettuna olevan työntekijän kutsumisen töihin. Koronavirusta ei kuitenkaan ole vielä voitettu, joten tehostetun hygienian vaatimuksia tulee edelleen noudattaa. Myös kokoontumisrajoitusten lieventäminen ja kokonaan poistaminen 1.10. on myönteistä kongressi-, messu- ja tapahtumatoimialojen kannalta. Ravintola-ala tarvitsee kysynnän ja työllisyyden tukemiseksi sekä tappioiden kattamiseksi määräaikaisen arvonlisäverojen alentamisen 10 prosenttiin, tiedotteessa todetaan.

Hallitus on lupauksensa mukaisesti tarkastellut ravintoloita koskevia rajoituksia kahden viikon kuluttua ravintoloiden aukaisemisesta. Ravintoloiden ja asiakkaiden vastuullinen toiminta on mahdollistanut rajoitusten lieventämisen. Kaikki ravintolatoimintaa koskevat aika- ja asiakaspaikkarajoitukset poistuvat 13.7., jos tilanne jatkuu myönteisenä.

– Kiitän hallitusta siitä, että ravintoloita koskevia rajoituksia puretaan. Buffet-pöytien salliminen on suuri helpotus erityisesti lounasravintoloille, liikenneasemille ja hotelleille niiden aamiaistarjoilun järjestämisessä. Anniskelun salliminen kello 1.00 asti ja ravintoloiden sulkeminen kello 2.00 mahdollistaa myös yökerhojen aukeamisen. Enimmäisasiakaspaikkamäärän nostaminen 75 prosenttiin mahdollistaa yhä useamman ravintolan avaamisen. Rajoitusten poistaminen ja lieventäminen parantavat myös ruokaravintoloiden mahdollisuuksia tarjota asiakkaille palveluja, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Koronavirusta ei ole edelleenkään voitettu. Tämän vuoksi on tärkeää, että ravintolat ja asiakkaat noudattavat korostettuja hygienia- ja turvallisuusvaatimuksia. Ravintola-ala ja sen työntekijät eivät kestäisi toiminnan rajoittamista uudelleen.

– Asiakkaiden ei edelleenkään pidä tulla sairaana ravintoloihin, omavalvonnan tulee edelleen olla hygienian suhteen tehostettua ja turvavälejä tulee ylläpitää. Ravintoloista ja niiden asiakkaista on kiinni, että rajoitukset poistuvat kokonaan 13.7. Rajoitusten poistuminen mahdollistaa ravintolatoiminnan muuttumisen jälleen kannattavaksi, Lappi sanoo.

Kongressi-, messu- ja tapahtumatoimiala on kärsinyt vakavasti kokoontumisrajoituksista. Myynti on vähentynyt yli 90 prosenttia koronakriisin aikana.

– Toivottavasti tapahtumatoimialan palvelujen myynti alkaa elpyä jo elokuun alusta lukien. Kongresseilla ja messuilla on suuri taloudellinen merkitys myös muille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille ja julkiselle taloudelle, Lappi toteaa.

Ravintoloiden taloudellinen tilanne on edelleen kriittinen. Monelta yritykseltä on sulkemisen aikaiset laskut maksamatta. Yrittäjillä on huoli rahojen riittämisestä palkkojen, vuokrien ja muiden kulujen maksamiseen.

– Ravintola-ala tarvitsee arvolisäverojen määräaikaisen alentamisen piristämään kysyntää. Ruokatarjoilun ja anniskelun arvolisävero tulee alentaa 10 prosenttiin 12 kuukauden määräajaksi. Myös kotimaanmatkailu tarvitsee apua toiminnan uudelleen käynnistymiseen. Tämän vuoksi kotimaan henkilöliikenteen, majoituksen sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen arvonlisäveroa tulisi alentaa 10 prosentista 5 prosenttiin 24 kuukauden määräajaksi, Lappi esittää.