Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Toimittajalta: Mitä yh­teis­tä on Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­huil­la ja Man­ches­ter Ci­tyl­lä?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Saitko sinäkin teks­ti­vies­tin so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­tä? – Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut Suo­mes­sa no­peas­ti: "Ti­lan­tee­seen on rea­goi­ta­va no­peas­ti ja en­na­koi­vas­ti"

Tänään suomalaisten puhelimiin on kilahtanut tekstiviesti sosiaali- ja terveysministeriöltä.

STM tiedottaa: Koronatilanne Suomessa vaikeutuu. Suojaa itseäsi ja muita. Tarkista alueesi suositukset ja rajoitukset: thl.fi/alueet.

STM:n ja THL:n tiedotteen mukaan koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla.

STM:n ja THL:n mukaan tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.

Alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Monilla alueilla toimiin on jo ryhdytty. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä.

Koko epidemian ajan valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. HUS-alueen ilmaantuvuus on viikolla 48 pysynyt tasaisen korkeana. Myös muualla maassa tartuntoja tulee nyt paljon.

Ilmaantuvuus ja positiivisten näytteiden osuus kasvavat kaikkialla. Viikolla 48 tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3023 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 444 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden, tiedotteessa kerrotaan.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson yhteenlaskettu tapausmäärä oli 5620  uutta tapausta. Se on 2559 enemmän kuin viikoilla 45–46. Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi: viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,1-1,35 (90 prosentin todennäköisyysväli).

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Viikolla 48 analysoitiin noin 13 000–23 000 näytettä päivittäin. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on jatkanut nousuaan viime viikkoina: viikolla 48 osuus oli noin 2,7 prosenttia.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista, HUS-alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla. Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin neljä prosenttia. Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin viisi prosenttia ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista. Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Näistä aiheutuneista jatkotartunnoista kerätään parhaillaan tarkempaa tietoa yhteistyössä kuntien kanssa. Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle kaksi prosenttia, tiedotteessa kerrotaan.

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisten kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen. Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus oli noin 12 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden noin 5 prosenttia, kun esimerkiksi viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin 8 prosenttia ja noin 3 prosenttia.

Sairaalahoidossa oli 2.12. yhteensä 165 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden keski-ikä on pysynyt epidemian ajan samana (57 vuotta), ja potilaista 55 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100, mikä on noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 408.