Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Sosiaali- ja terveysministeriö
Alkoholilain muutokset herättävät ristiriitaisia ajatuksia asiantuntijoissa – Tutkimusprofessori: ”Pystytäänkö säädökset kirjoittamaan ja käytäntö toteuttamaan niin, että alaikäisille ja päihtyneille myymisen käytännöt eivät löyhenny?”

Al­ko­ho­li­lain muu­tok­set he­rät­tä­vät ris­ti­rii­tai­sia aja­tuk­sia asian­tun­ti­jois­sa – Tut­ki­musp­ro­fes­so­ri: ”Pys­ty­tään­kö sää­dök­set kir­joit­ta­maan ja käy­tän­tö to­teut­ta­maan niin, että ala­ikäi­sil­le ja päih­ty­neil­le myy­mi­sen käy­tän­nöt eivät löy­hen­ny?”

08.11.2023 08:24
Tilaajille
Työntekijä ei jää yksin vaikeiden asioiden äärellä – "OT-keskus toimii hankkeena, ja ideoidaan sellaista, mitä ei vielä ole olemassakaan."

Työn­te­ki­jä ei jää yksin vai­kei­den asioi­den äärellä – "OT-kes­kus toimii hank­kee­na, ja ideoi­daan sel­lais­ta, mitä ei vielä ole ole­mas­sa­kaan."

13.10.2022 04:00
Tilaajille
STM päivitti lääkejodin käyttöohjeet: Alle 40-vuotiaille kannattaa varata kotiin joditabletit

STM päi­vit­ti lää­ke­jo­din käyt­töoh­jeet: Alle 40-vuo­tiail­le kan­nat­taa varata kotiin jo­di­tab­le­tit

11.10.2022 11:24
STM ja THL: Suomessa on löydetty tähän mennessä 363 varmistettua omikrontartuntaa – sairaalakuormitus yhä huolestuttava

STM ja THL: Suo­mes­sa on löy­det­ty tähän men­nes­sä 363 var­mis­tet­tua omik­ron­tar­tun­taa – sai­raa­la­kuor­mi­tus yhä huo­les­tut­ta­va

05.01.2022 15:06
Lasten koronarokotuksista on luvassa lisätietoa tänään

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta on luvassa li­sä­tie­toa tänään

02.12.2021 08:12
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

07.09.2021 17:19
Tilaajille
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Kainuuseen ja muihin kiihtymisvaiheen kuntiin uusia ravintolarajoituksia – perustasolla olevissa kunnissa tilanne pysyy ennallaan

Kai­nuu­seen ja muihin kiih­ty­mis­vai­heen kuntiin uusia ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia – pe­rus­ta­sol­la ole­vis­sa kun­nis­sa tilanne pysyy en­nal­laan

29.07.2021 15:05
THL: Koronatartunnat leviävät nyt nuorten aikuisten keskuudessa – sairaaloiden kuormitus on rauhallista

THL: Ko­ro­na­tar­tun­nat le­viä­vät nyt nuorten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa – sai­raa­loi­den kuor­mi­tus on rau­hal­lis­ta

15.07.2021 13:48
STM ja THL kertoivat tartuntatautitilanteesta ja rokotusten edistymisestä – "Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt"

STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

08.04.2021 11:12
THL ja STM kertovat koronatilanteesta ja rokotusten etenemisestä – koronatapauksissa lievää laskua, mutta tehohoidossa huolestuttava tilanne

THL ja STM ker­to­vat ko­ro­na­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä – ko­ro­na­ta­pauk­sis­sa lievää laskua, mutta te­ho­hoi­dos­sa huo­les­tut­ta­va tilanne

25.03.2021 10:39
STM ja THL huolissaan koronavirustartuntojen hälyttävästä kasvusta, viime viikolla todettiin 3023 uutta tapausta – sairaanhoidon paineet kohdistuvat vuodenvaihteeseen

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

03.12.2020 10:50
Saitko sinäkin tekstiviestin sosiaali- ja terveysministeriöltä? – Koronatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti: "Tilanteeseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti"

Saitko sinäkin teks­ti­vies­tin so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riöl­tä? – Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut Suo­mes­sa no­peas­ti: "Ti­lan­tee­seen on rea­goi­ta­va no­peas­ti ja en­na­koi­vas­ti"

03.12.2020 10:34
THL: Uusien koronatartuntojen kasvu tasaantunut, mutta tilanteen kehitystä ei voida ennustaa

THL: Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen kasvu ta­saan­tu­nut, mutta ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ei voida en­nus­taa

22.10.2020 13:31
STM ja THL: Koronaepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – kiihtymisvaiheessa maskisuositus laajenee toisen asteen oppilaitoksiin, korkeakouluihin ja kauppakeskuksiin

STM ja THL: Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­ses­tä näh­tä­vis­sä useita merk­ke­jä – kiih­ty­mis­vai­hees­sa mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee toisen asteen op­pi­lai­tok­siin, kor­kea­kou­lui­hin ja kaup­pa­kes­kuk­siin

24.09.2020 11:00
Mikä on koronaviruksen tautitilanne Suomessa ja kansainvälisesti? – Katso suora lähetys STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta kello 10

Mikä on ko­ro­na­vi­ruk­sen tau­ti­ti­lan­ne Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti? – Katso suora lähetys STM:n ja THL:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta kello 10

27.08.2020 09:38
Mikä on koronavirustilanne juuri nyt? -Tartuntoja tulee Ruotsista ja Balkanilta, katso tallenne tiedotustilaisuudesta

Mikä on ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne juuri nyt? -Tar­tun­to­ja tulee Ruot­sis­ta ja Bal­ka­nil­ta, katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

06.08.2020 10:55
Tilaajille
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:32
Katso suora lähetys: Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa kello 10

Katso suora lä­he­tys: Pää­mi­nis­te­ri Marin avaa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­stra­te­giaa kello 10

15.05.2020 09:45
Kotihoito sai taas uuden ohjeistuksen hengityssuojainten käytöstä –  Kuusamossa noudatetaan edellistä ohjeistusta: "Paikallisesti epidemiaa ei vielä ole"

Ko­ti­hoi­to sai taas uuden oh­jeis­tuk­sen hen­gi­tys­suo­jain­ten käy­tös­tä –  Kuu­sa­mos­sa nou­da­te­taan edel­lis­tä oh­jeis­tus­ta: "Pai­kal­li­ses­ti epi­de­miaa ei vielä ole"

01.04.2020 17:45
Tilaajille