Sää: Nyt on syytä pitää hatusta kiinni ja laittaa raap­pa­hou­sut jal­kaan, mikäli ulos aikoo – tuuli tui­ver­taa Koil­lis­maal­la ja sähköt kat­kei­le­vat, vai­ku­tuk­sia kau­ko­läm­mön ja­ke­luun

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Suo­si­tuim­pien ret­kei­ly­koh­tei­den rauha on men­nyt­tä, mutta entäpä jos niis­sä­kin osa ajasta va­rat­tai­siin alueen omille asuk­kail­le?

Ensin paikka on hiljainen. Siellä ei siis kuulu ihmisääniä. Vesi solisee, tuuli humisee ja kaiken huipuksi tiainen kuusen oksalla tiitittää autuaana.

Sitten joku löytää paikan. Usein hän ei jää ainoaksi, ja niin salaisuus ryöstäytyy kourasta. Pikkusormikin siinä repeytyy helposti mukaan.