Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Digiloikka
Taivalkoskella otetaan digiloikka kotihoidossa – hanke tuo digilaitteet ikäihmisten arkeen

Tai­val­kos­kel­la otetaan di­gi­loik­ka ko­ti­hoi­dos­sa – hanke tuo di­gi­lait­teet ikä­ih­mis­ten arkeen

25.05.2021 19:06
Tilaajille
Pääkirjoitus: Digiloikan tehneellä kirkolla on käsissään kaikkien aikojen tilaisuus – seuraavaksi on otettava loikka uusien yleisöjen saavuttamiseksi
Kolumni

Pää­kir­joi­tus: Di­gi­loi­kan teh­neel­lä kir­kol­la on kä­sis­sään kaik­kien aikojen ti­lai­suus – seu­raa­vak­si on otet­ta­va loikka uusien ylei­sö­jen saa­vut­ta­mi­sek­si

10.02.2021 07:53
Tilaajille
Lukijalta: Millä tekniikalla Kuusamo kuvittelee hoitavansa suurten ikäluokkien hoiva- ja turvapalvelut kotiin luotettavasti ja perille asti valvotusti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Millä tek­nii­kal­la Kuusamo ku­vit­te­lee hoi­ta­van­sa suurten ikä­luok­kien hoiva- ja tur­va­pal­ve­lut kotiin luo­tet­ta­vas­ti ja perille asti val­vo­tus­ti?

13.07.2020 07:00
Ulla Parviaisen kolumni: Tässä huushollissa on tehty digiloikkia 30 vuotta: Koillis-Telmon aikaan kokeilijoita oli 300 ja unelmana verkon käyttäminen opiskelussa – Nyt tavoitteeksi pitää ottaa Kuusamon digikolmiloikka
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tässä huus­hol­lis­sa on tehty di­gi­loik­kia 30 vuotta: Koil­lis-Tel­mon aikaan ko­kei­li­joi­ta oli 300 ja unel­ma­na verkon käyt­tä­mi­nen opis­ke­lus­sa – Nyt ta­voit­teek­si pitää ottaa Kuu­sa­mon di­gi­kol­mi­loik­ka

03.07.2020 10:27
Digiloikka Avoimet Kylät -päivänä – Koillismaalta mukana Kurkijärvi, Salmisen seudun kylät ja Vuotunki. Valtakunnallisesti tapahtumia yhteensä noin 500

Di­gi­loik­ka Avoimet Kylät -päi­vä­nä – Koil­lis­maal­ta mukana Kur­ki­jär­vi, Sal­mi­sen seudun kylät ja Vuo­tun­ki. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti ta­pah­tu­mia yh­teen­sä noin 500

13.06.2020 17:41
Tilaajille
Suunnittelu on kaiken kulmakivi – kokosimme onnistuneiden etäjuhlien ohjeet opiskelija-aktiivin kanssa: "Chat-keskustelutkin kannattaa säilyttää muistoina"

Suun­nit­te­lu on kaiken kul­ma­ki­vi – ko­ko­sim­me on­nis­tu­nei­den etä­juh­lien ohjeet opis­ke­li­ja-ak­tii­vin kanssa: "C­hat-kes­kus­te­lut­kin kan­nat­taa säi­lyt­tää muis­toi­na"

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Näin 89-vuotias äitini teki digiloikan – Ehkä me omaiset olemmekin teknologian hyödyntämisen todellinen pullonkaula?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin 89-vuo­tias äitini teki di­gi­loi­kan – Ehkä me omaiset olem­me­kin tek­no­lo­gian hyö­dyn­tä­mi­sen to­del­li­nen pul­lon­kau­la?

07.05.2020 09:00
Martti Turusen kolumni: Yhä useammat palvelut ovat enenevässä määriin digitaalisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Martti Turusen ko­lum­ni: Yhä useam­mat pal­ve­lut ovat ene­ne­väs­sä määriin di­gi­taa­li­sia

21.04.2020 11:00
Tilaajille
Lyhyitä apurahoja kulttuurin digiloikkaan kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen aloille

Lyhyitä apu­ra­ho­ja kult­tuu­rin di­gi­loik­kaan kir­jal­li­suu­den, taiteen ja kan­san­va­lis­tuk­sen aloille

16.04.2020 12:35
Tilaajille