Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Juhlat
Kuusamon seurakunta juhlii 350 vuottaan ja julkaisee uuden historiakirjan – "Haluttiin, että tarinat ja muistot tulevat kerrotuiksi"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta juhlii 350 vuot­taan ja jul­kai­see uuden his­to­ria­kir­jan – "Ha­lut­tiin, että tarinat ja muistot tulevat ker­ro­tuik­si"

14.08.2023 04:00
Tilaajille
Kukilla juhliin lisää loistoa – Puutarhamyymälöiden sesonki on jo täydessä vauhdissa myös Koillismaalla

Kukilla juhliin lisää loistoa – Puu­tar­ha­myy­mä­löi­den sesonki on jo täy­des­sä vauh­dis­sa myös Koil­lis­maal­la

18.05.2023 17:00
Tilaajille
Haluatko olla juhlien kuningatar? Nappaa tästä vinkit muodikkaaseen juhlameikkiin

Ha­luat­ko olla juhlien ku­nin­ga­tar? Nappaa tästä vinkit muo­dik­kaa­seen juh­la­meik­kiin

19.11.2022 12:00
Tilaajille
Talonpöytä Festeille odotetaan jopa yli tuhatta kävijää: "Tapahtumasta on tarkoitus saada vakiojuttu myös tuleville vuosille"

Ta­lon­pöy­tä Fes­teil­le odo­te­taan jopa yli tuhatta kä­vi­jää: "Ta­pah­tu­mas­ta on tar­koi­tus saada va­kio­jut­tu myös tu­le­vil­le vuo­sil­le"

28.06.2022 14:46
Tilaajille
Kuusamon  demarit järjestää työväen vapputapahtuman, vasemmistoliitto perui omansa,– "Ärtymyksessä, vihassa ja epätoivossakin mietin, miten me sitä juhlittaisiin, miten minä vasemmistolaisena juhlisin"

Kuu­sa­mon demarit jär­jes­tää työväen vap­pu­ta­pah­tu­man, va­sem­mis­to­liit­to perui oman­sa,– "Är­ty­myk­ses­sä, vihassa ja epä­toi­vos­sa­kin mietin, miten me sitä juh­lit­tai­siin, miten minä va­sem­mis­to­lai­se­na juh­li­sin"

29.04.2022 12:04 1
Tilaajille
Ruka Nordicia juhlittiin – Seppo Linjakummulle tunnustus Hiihtoliitolta

Ruka Nor­di­cia juh­lit­tiin – Seppo Lin­ja­kum­mul­le tun­nus­tus Hiih­to­lii­tol­ta

26.11.2021 11:00
Tilaajille
Paljonko maksoi kirkon rakentaminen nykyrahassa? Entä mitä poikkeavaa Kuusamon kirkossa on muihin Suomen kirkkoihin verrattuna? – Lue vastaukset lääninrovasti Tuomo Törmäsen juhlaesitelmästä

Pal­jon­ko maksoi kirkon ra­ken­ta­mi­nen ny­ky­ra­has­sa? Entä mitä poik­kea­vaa Kuu­sa­mon kir­kos­sa on muihin Suomen kirk­koi­hin ver­rat­tu­na? – Lue vas­tauk­set lää­nin­ro­vas­ti Tuomo Tör­mä­sen juh­la­esi­tel­mäs­tä

30.08.2021 10:25
Tilaajille
"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuusamon kirkon 70-vuotisjuhlaa vietettiin tänään

"Juhla yhtä ihana kuin sääkin" – Kuu­sa­mon kirkon 70-vuo­tis­juh­laa vie­tet­tiin tänään

29.08.2021 18:41 2
Tilaajille
THL antoi ohjeet: Näin juhlit turvallisesti koronakevään valmistujaisia

THL antoi ohjeet: Näin juhlit tur­val­li­ses­ti ko­ro­na­ke­vään val­mis­tu­jai­sia

24.05.2021 14:51
Sipaise silmiin kultaa juhlan kunniaksi – näin teet näyttävän silmämeikin vaihe vaiheelta

Sipaise silmiin kultaa juhlan kun­niak­si – näin teet näyt­tä­vän sil­mä­mei­kin vaihe vai­heel­ta

23.05.2021 12:00
Tilaajille
Oulun hiippakunnan 170-vuotisjuhla verkossa – luvassa puheita ja Bachia: "Pohjoisuus ja saamelaisalueen kulttuurinen rikkaus näkyy myös erityisenä painopisteenä juhlassa"

Oulun hiip­pa­kun­nan 170-vuo­tis­juh­la ver­kos­sa – luvassa puheita ja Bachia: "Poh­joi­suus ja saa­me­lais­alueen kult­tuu­ri­nen rikkaus näkyy myös eri­tyi­se­nä pai­no­pis­tee­nä juh­las­sa"

16.10.2020 11:00
Tilaajille
Poliisi kehottaa nuorisoa muistamaan poikkeustilan

Poliisi ke­hot­taa nuo­ri­soa muis­ta­maan poik­keus­ti­lan

29.05.2020 14:18
Tilaajille
Suunnittelu on kaiken kulmakivi – kokosimme onnistuneiden etäjuhlien ohjeet opiskelija-aktiivin kanssa: "Chat-keskustelutkin kannattaa säilyttää muistoina"

Suun­nit­te­lu on kaiken kul­ma­ki­vi – ko­ko­sim­me on­nis­tu­nei­den etä­juh­lien ohjeet opis­ke­li­ja-ak­tii­vin kanssa: "C­hat-kes­kus­te­lut­kin kan­nat­taa säi­lyt­tää muis­toi­na"

17.05.2020 06:00
Tilaajille
Häämekko Ellokselta ja hääpäivä seurakunnalta – Hääyö-tapahtumaan osallistuminen säästi Eriikan ja Hanneksen hermoromahdukselta: “Nyt mennään pienesti naimisiin ja juhlitaan kesällä isosti"

Hää­mek­ko El­lok­sel­ta ja hää­päi­vä seu­ra­kun­nal­ta – Hääyö-ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­nen säästi Eriikan ja Han­nek­sen her­mo­ro­mah­duk­sel­ta: “Nyt mennään pie­nes­ti nai­mi­siin ja juh­li­taan kesällä isosti"

20.02.2020 10:13
Tilaajille

Tren­di­käs va­lit­see ot­sik­sen – myös tämä ta­ka­vuo­sien hit­ti­kam­paus teki yl­lät­täen paluun

18.05.2017 09:00
Laadukas leikkaus on miehen juhlakampaus – juhliin valmistautuminen alkaa kuitenkin kuontalon pesusta

Laa­du­kas leik­kaus on miehen juh­la­kam­paus – juhliin val­mis­tau­tu­mi­nen alkaa kui­ten­kin kuon­ta­lon pesusta

18.05.2017 09:00
Erä-Veikoilla juhlan aika – katso kuvat

Erä-Vei­koil­la juhlan aika – katso kuvat

30.10.2016 19:15