Harrastamisen Suomen malli
Posion koulun harrastamisen pilottihankkeelle 12 000 euron avustus

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

13.01.2021 20:10
Toimittajalta: Suomen mallissa ollaan oikealla tiellä – Koululaiskyselyssä esille nousseissa harrastuksissa on mukana myös lajeja, joissa hengästyy ja tulee hiki
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Suomen mal­lis­sa ollaan oi­keal­la tiellä – Kou­lu­lais­ky­se­lys­sä esille nous­seis­sa har­ras­tuk­sis­sa on mukana myös lajeja, joissa hen­gäs­tyy ja tulee hiki

30.12.2020 04:00