Harrastamisen Suomen malli
Viimeisin 12 tuntia
Posio haluaa jatkoa harrastamisen ohjausta rahoittavalle hankkeelle – harrastuskoordinaattori olisi kunnan ja Pyrinnön yhteinen

Posio haluaa jatkoa har­ras­ta­mi­sen oh­jaus­ta ra­hoit­ta­val­le hank­keel­le – har­ras­tus­koor­di­naat­to­ri olisi kunnan ja Py­rin­nön yh­tei­nen

11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Saarikko: Harrastamisen Suomen mallin seuraava vaihe liikkeelle

Saa­rik­ko: Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin seu­raa­va vaihe liik­keel­le

04.02.2021 10:18
Tilaajille
Posion koulun harrastamisen pilottihankkeelle 12 000 euron avustus

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

13.01.2021 20:12
Toimittajalta: Suomen mallissa ollaan oikealla tiellä – Koululaiskyselyssä esille nousseissa harrastuksissa on mukana myös lajeja, joissa hengästyy ja tulee hiki
Kolumni Erkki Ahola

Toi­mit­ta­jal­ta: Suomen mal­lis­sa ollaan oi­keal­la tiellä – Kou­lu­lais­ky­se­lys­sä esille nous­seis­sa har­ras­tuk­sis­sa on mukana myös lajeja, joissa hen­gäs­tyy ja tulee hiki

30.12.2020 04:00