Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Vapaa-aika
"Kesällä tarvetta on hyvin vähän ja matkailusesongin kiihtyessä paljon enemmän" – MLL:n lastenhoitoavussa Kuusamossa on töissä kuusi henkilöä, palvelua kysytään valtaosin Rukalle

"Ke­säl­lä tar­vet­ta on hyvin vähän ja mat­kai­lu­se­son­gin kiih­tyes­sä paljon enem­män" – MLL:n las­ten­hoi­to­avus­sa Kuu­sa­mos­sa on töissä kuusi hen­ki­löä, pal­ve­lua ky­sy­tään val­ta­osin Rukalle

01.10.2023 17:00
Tilaajille
Nämä 4 taitoa jokaisen maastopyöräilijän kannattaa opetella – Katso videot Mika Alangon tärpeistä

Nämä 4 taitoa jo­kai­sen maas­to­pyö­räi­li­jän kan­nat­taa ope­tel­la – Katso videot Mika Alangon tär­peis­tä

16.08.2023 17:00
Tilaajille
"Elämänrytmi on kyllä sikäli muuttunut, että enää ei tule istuttua keikkabussissa" – Maailmaakin kiertänyt Esa Mankinen aloittaa musiikin opetuksen Kuusamon musiikkiopistolla syksyllä puolisonsa Sannan kanssa

"E­lä­män­ryt­mi on kyllä sikäli muut­tu­nut, että enää ei tule is­tut­tua keik­ka­bus­sis­sa" – Maail­maa­kin kier­tä­nyt Esa Man­ki­nen aloit­taa mu­sii­kin ope­tuk­sen Kuu­sa­mon mu­siik­ki­opis­tol­la syk­syl­lä puo­li­son­sa Sannan kanssa

13.08.2023 04:00
Tilaajille
"Helteillä täällä oli noin 60 ihmistä kerralla" – Taivalkosken ykkösuimapaikasta tulee entistä ehompi

"Hel­teil­lä täällä oli noin 60 ihmistä ker­ral­la" – Tai­val­kos­ken yk­kös­ui­ma­pai­kas­ta tulee entistä ehompi

31.07.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuusamolainen Marianne Niva inspiroituu korujen tekemisessä erityisesti lähipiiristään ja ympäröivistä tapahtumista, ja Instagramissa hänen harrastustaan seuraa lähes 1000 ihmistä: "Mielestäni kädenjälki saa koruissa näkyä"

Kuu­sa­mo­lai­nen Ma­rian­ne Niva ins­pi­roi­tuu korujen te­ke­mi­ses­sä eri­tyi­ses­ti lä­hi­pii­ris­tään ja ym­pä­röi­vis­tä ta­pah­tu­mis­ta, ja Ins­ta­gra­mis­sa hänen har­ras­tus­taan seuraa lähes 1000 ih­mis­tä: "Mie­les­tä­ni kä­den­jäl­ki saa ko­ruis­sa näkyä"

01.06.2023 11:00
Tilaajille
Järjestötoimijoiden kato haittaa myös kehitysvammaisten tukea – Elämässä pitää olla myös sirkushuveja, sanoo Posion yhdistyksessä pitkään puuhannut Markku Hyypiö

Jär­jes­tö­toi­mi­joi­den kato haittaa myös ke­hi­tys­vam­mais­ten tukea – Elä­mäs­sä pitää olla myös sir­kus­hu­ve­ja, sanoo Posion yh­dis­tyk­ses­sä pitkään puu­han­nut Markku Hyypiö

05.05.2023 12:00
Tilaajille
Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – harrastusten ja liikunnan kehitys nuorissa käsissä Posiolla

Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – har­ras­tus­ten ja lii­kun­nan kehitys nuo­ris­sa käsissä Po­siol­la

18.09.2022 04:00
Tilaajille
Säästin ruostuneet naulat ja mietin, mikä se onkaan parempaa tekemistä kuin jokin muu
Kolumni

Säästin ruos­tu­neet naulat ja mietin, mikä se onkaan pa­rem­paa te­ke­mis­tä kuin jokin muu

29.07.2022 04:00
Tilaajille
"Ruskettuminen on aina ihon varotoimi" – tiesitkö nämä faktat ihosta ja auringosta?

"Rus­ket­tu­mi­nen on aina ihon va­ro­toi­mi" – tie­sit­kö nämä faktat ihosta ja au­rin­gos­ta?

24.05.2021 09:36
Täällä on tanssittu, kokoustettu ja koulutettu rakennusmiehiä  – 66 vuotta sitten vietettiin tupaantuliaisia Posion Pyrinnön urheilutalolla: Tällaisia ovat olleet urheilutalon vuodet

Täällä on tans­sit­tu, ko­kous­tet­tu ja kou­lu­tet­tu ra­ken­nus­mie­hiä – 66 vuotta sitten vie­tet­tiin tu­paan­tu­liai­sia Posion Py­rin­nön ur­hei­lu­ta­lol­la: Täl­lai­sia ovat olleet ur­hei­lu­ta­lon vuodet

17.10.2020 12:00
Tilaajille
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 12:38
Tilaajille
Yhdessä tekemisen kulttuuri elää Taivalkoskella – lapsille oma frisbeegolfrata talkoilla: "Se on aina hyvä, että aloite lähtee harrastajilta"

Yhdessä te­ke­mi­sen kult­tuu­ri elää Tai­val­kos­kel­la – lap­sil­le oma fris­bee­golf­ra­ta tal­koil­la: "Se on aina hyvä, että aloite lähtee har­ras­ta­jil­ta"

03.09.2020 12:00 1
Tilaajille
Katso video: Kauan odotettu skeittiparkki on vihdoinkin valmistunut: "Tämä on aivan mahtava"

Katso video: Kauan odo­tet­tu skeit­ti­park­ki on vih­doin­kin val­mis­tu­nut: "Tämä on aivan mah­ta­va"

17.08.2020 19:15
Tilaajille
Katso video: Kauan odotettu skeittiparkki on vihdoinkin valmistunut: "Tämä on aivan mahtava"

Katso video: Kauan odo­tet­tu skeit­ti­park­ki on vih­doin­kin val­mis­tu­nut: "Tämä on aivan mah­ta­va"

17.08.2020 18:36
Tilaajille
"Nyt lennetään veljenpojan rippijuhliin" - Katso ensimmäisen koneen laskeutuminen Kuusamon kentälle

"Nyt len­ne­tään vel­jen­po­jan rip­pi­juh­liin" - Katso en­sim­mäi­sen koneen las­keu­tu­mi­nen Kuu­sa­mon ken­täl­le

08.08.2020 10:26
Tilaajille
Vorot ovat antaneet vapaa-ajan asuntojen olla rauhassa – poliisilla ei tiedossa ainuttakaan mökkimurtoa Koillismaalta: "Ihmiset ovat koronan vuoksi olleet paljon mökeillään, joten vääränlaiset vierailijat eivät ole uskaltautuneet liikkeelle"

Vorot ovat an­ta­neet va­paa-ajan asun­to­jen olla rau­has­sa – po­lii­sil­la ei tie­dos­sa ai­nut­ta­kaan mök­ki­mur­toa Koil­lis­maal­ta: "Ih­mi­set ovat koronan vuoksi olleet paljon mö­keil­lään, joten vää­rän­lai­set vie­rai­li­jat eivät ole us­kal­tau­tu­neet liik­keel­le"

20.07.2020 04:00
Tilaajille
Mökkikalastaja, näin käsittelet ja valmistat saaliisi vastuullisesti – Poimi viehepakkiin myös kesän herkuimmat reseptit!

Mök­ki­ka­las­ta­ja, näin kä­sit­te­let ja val­mis­tat saa­lii­si vas­tuul­li­ses­ti – Poimi vie­he­pak­kiin myös kesän her­kuim­mat re­sep­tit!

20.06.2020 04:00
Tilaajille
Kysely: Yhä useampi suomalainen mökkeilee tai suunnittelee mökin hankkimista

Kysely: Yhä useampi suo­ma­lai­nen mök­kei­lee tai suun­nit­te­lee mökin hank­ki­mis­ta

16.05.2020 04:00
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Saavatko mökkiläiset olla Kuusamossa? - Koronan jälkeen heitä joudutaan pyytämään tänne

Saa­vat­ko mök­ki­läi­set olla Kuu­sa­mos­sa? - Koronan jälkeen heitä jou­du­taan pyy­tä­mään tänne

23.04.2020 12:00
Tilaajille