Mainos: Isän­päi­vää juh­li­taan 14.11. On­nit­te­le isää Koil­lis­sa­no­mis­sa, tee il­moi­tus tästä.

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

Posion koulun harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeelle myönnettiin 12 000 euron avustus. Kuvituskuva.
Posion koulun harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeelle myönnettiin 12 000 euron avustus. Kuvituskuva.
Kuva: Soini Teija

Posion koulun harrastamisen Suomen mallin pilottihankkeelle myönnettiin 12 000 euron avustus. Päätöksen avustuksesta teki Lapin aluehallintovirasto.

Posion pilottihanke liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemaan Suomen malliin, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Pilottihankkeessa Posion peruskoulu tekee yhteistyötä Posion Pyrinnön kanssa, jotka yhdessä ovat palkanneet harrastuskoordinaattori/seurakehittäjän. Tehtävässä on jo aloittanut Henrik Enke.

Posiolla noin viisi kuukautta kestävässä Suomen mallin pilottihankkeessa harrastuskoordinaattori/seurakehittäjä on järjestämässä koululaiskyselyssä esiin tulleita harrastuksia koulupäivien jälkeen.

Suomen mallissa on tarkoitus auttaa jokaista lasta ja nuorta löytämään mieluisan harrastuksen.

Suomen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Lapset ja nuoret voidaan ottaa myös mukaan sisältöjen suunnitteluun. Kevätlukukaudella 2021 tavoitteena on kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta Suomen malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi kunnissa.

Lasten ja nuorten kuuleminen toteutettiin monessa kunnassa opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoiman Koululaiskyselyn avulla. Kyselyn perusteella 80 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus. Joka viides lapsi tai nuori on siis vailla harrastusta. Heistä 63 prosenttia haluaisi kuitenkin aloittaa harrastuksen. Suomen mallin tavoitteena on kehittää muun muassa ns. etsivää harrastustoimintaa, joka auttaa löytämään yksilöllisesti mieluisan harrastuksen. Koululaisten suosituimpia harrastustoiveita olivat parkour, kuvataide sekä elokuva- ja animaatio. Kyselyssä oli mukana 76 harrastusvaihtoehtoa.

Aluehallintovirastot myönsivät valtakunnallisesti 6,4 miljoonaa euroa avustusta Suomen mallin pilotin toteuttamiseen. Avustusta myönnettiin 112 kunnalle. Avustusta saaneessa toiminnassa on mukana yli 1 000 koulua ja yli 200 000 oppilasta.