Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koululaiset
Koululentistä myös kuusamolaisilla kouluilla – kampanjaa vietetään ensi viikolla

Kou­lu­len­tis­tä myös kuu­sa­mo­lai­sil­la kou­luil­la – kam­pan­jaa vie­te­tään ensi vii­kol­la

28.10.2023 12:00
Tilaajille
Vaikka käyläläiset kuinka pyristelevät vastaan, on kyläkoulu syytä pistää lähivuosina kiinni
Kolumni

Vaikka käy­lä­läi­set kuinka py­ris­te­le­vät vas­taan, on ky­lä­kou­lu syytä pistää lä­hi­vuo­si­na kiinni

19.06.2023 04:00 8
Tilaajille
Juusotkin viihtyivät rasteilla – suunnistuksen salat tutuiksi Kuusamon koululaisille

Juu­sot­kin viih­tyi­vät ras­teil­la – suun­nis­tuk­sen salat tu­tuik­si Kuu­sa­mon kou­lu­lai­sil­le

03.06.2023 12:00
Tilaajille
50 vuotta kauneimpia joululauluja – kirkkoherra Taina Manninen selittää suosiota: “Kyseessä eivät ole vain joululaulut joululaulujen joukossa, vaan mennään jonnekin matkaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

50 vuotta kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen se­lit­tää suo­sio­ta: “Ky­sees­sä eivät ole vain jou­lu­lau­lut jou­lu­lau­lu­jen jou­kos­sa, vaan mennään jon­ne­kin mat­kaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

23.12.2022 18:00
Tilaajille
Iso-Syöte järjestää ilmaisia lasketteluopetuspäiviä Oulun seudun, Pudasjärven ja Taivalkosken ekaluokkalaisille – "Parhaassa tapauksessa joku löytää laskettelusta elinikäisen harrastuksen"

Iso-Syö­te jär­jes­tää il­mai­sia las­ket­te­lu­ope­tus­päi­viä Oulun seudun, Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eka­luok­ka­lai­sil­le – "Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa joku löytää las­ket­te­lus­ta elin­ikäi­sen har­ras­tuk­sen"

15.12.2022 13:58
"Hienoa, kun saatiin everstille järjestymään tulo Kuusamoon" – kansallista veteraanipäivää vietetään keskiviikkona erikoisessa hengessä

"Hie­noa, kun saatiin evers­til­le jär­jes­ty­mään tulo Kuu­sa­moon" – kan­sal­lis­ta ve­te­raa­ni­päi­vää vie­te­tään kes­ki­viik­ko­na eri­koi­ses­sa hen­ges­sä

25.04.2022 04:00
Tilaajille
Mikä on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaeläin, missä järjestetään folk-festivaalit? Testaa visassa, oletko Pohjois-Pohjanmaa-tietäjä

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maan maa­kun­tae­läin, missä jär­jes­te­tään folk-fes­ti­vaa­lit? Testaa vi­sas­sa, oletko Poh­jois-Poh­jan­maa-tie­tä­jä

01.02.2022 06:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jo­kai­nen lapsi tulisi kohdata yk­si­lö­nä – Lasten kasvuun ja ke­hi­tyk­seen tulee antaa terveet eväät riit­tä­vän varhain

27.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Miksi kouluissa ja asumisyksiköissä esiin tulevia tartuntoja kohdellaan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuusamon koronatilanteeseen ja vastauksia yleisiin kysymyksiin

Miksi kou­luis­sa ja asu­mis­yk­si­köis­sä esiin tulevia tar­tun­to­ja koh­del­laan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen ja vas­tauk­sia ylei­siin ky­sy­myk­siin

18.11.2021 16:41
Juoksut, hypyt ja heitot tutuiksi harjoitteluradoilla – Nilon alakoululla vietettiin voimapäivää

Juok­sut, hypyt ja heitot tu­tuik­si har­joit­te­lu­ra­doil­la – Nilon ala­kou­lul­la vie­tet­tiin voi­ma­päi­vää

02.09.2021 19:00
Tilaajille
Harrastamisen Kuusamon mallille 90.000 euron valtionavustus – lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä

Har­ras­ta­mi­sen Kuu­sa­mon mal­lil­le 90.000 euron val­tion­avus­tus – lap­sil­le ja nuo­ril­le mah­dol­li­suus har­ras­taa kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä

04.06.2021 10:07
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Hyvä koululaisen Äiti ja Isä, täällä viestii kasvattajakumppaninne koulusta
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Posion koulun harrastamisen pilottihankkeelle 12 000 euron avustus

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

13.01.2021 20:12
Aitajuoksu innostaa ikään katsomatta huimiin suorituksiin – Nilonkankaan koululla vietettiin yleisurheilun h-hetkeä

Ai­ta­juok­su in­nos­taa ikään kat­so­mat­ta huimiin suo­ri­tuk­siin – Ni­lon­kan­kaan kou­lul­la vie­tet­tiin yleis­ur­hei­lun h-het­keä

10.11.2020 14:57
Tilaajille
”Mihinkään ei saanut koskea - ruoka annettiin tarjottimelle” - näin sujui Posion koulun ensimmäinen koulupäivä rajoitusten purun jälkeen

”Mi­hin­kään ei saanut koskea - ruoka an­net­tiin tar­jot­ti­mel­le” - näin sujui Posion koulun en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä ra­joi­tus­ten purun jälkeen

14.05.2020 15:54
Tilaajille
Posion koululaiset pilkille – Posion Kalamiehet ja Lapin Matkametsä järjestävät jo toisena talvena peräkkäin Posion koululaisille pilkkitapahtuman

Posion kou­lu­lai­set pil­kil­le – Posion Ka­la­mie­het ja Lapin Mat­ka­met­sä jär­jes­tä­vät jo toisena talvena pe­räk­käin Posion kou­lu­lai­sil­le pilk­ki­ta­pah­tu­man

07.03.2020 23:36
Kuusamon Erä-Veikot järjestää lumipäiviä alakouluille

Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot jär­jes­tää lu­mi­päi­viä ala­kou­luil­le

28.02.2020 18:16
Tilaajille
6H-leiri Rukan koululla – yrittämistä ja yhdessä tekemistä

6H-lei­ri Rukan kou­lul­la – yrit­tä­mis­tä ja yhdessä te­ke­mis­tä

19.02.2020 20:10
Tilaajille
Taivalkosken lapset mäkeen

Tai­val­kos­ken lapset mäkeen

17.01.2020 15:40
Torangin koulun pihan kunnostusta on lupailtu jo vuosia, mutta edelleen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko oppilaiden toiveet toteutuvat?

To­ran­gin koulun pihan kun­nos­tus­ta on lu­pail­tu jo vuosia, mutta edel­leen pihalla on vain keinu ja tyhjä kenttä – joko op­pi­lai­den toiveet to­teu­tu­vat?

24.09.2018 05:00