Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Huumeet
Päihdekuskit aiheuttivat viiden vuoden aikana 324 kuolemaa liikenteessä – neljänneksellä kuskeista sekakäyttöä, rikoksen uusiminen yleistä

Päih­de­kus­kit ai­heut­ti­vat viiden vuoden aikana 324 kuo­le­maa lii­ken­tees­sä – nel­jän­nek­sel­lä kus­keis­ta se­ka­käyt­töä, ri­kok­sen uu­si­mi­nen yleistä

27.10.2021 15:00
Huumekuski saa usein kevyen tuomion Suomessa – Liikenneturva kehottaa ottamaan mallia Tanskasta, jossa tuomio törkeästä rikoksesta rapsahtaa herkästi

Huu­me­kus­ki saa usein kevyen tuomion Suo­mes­sa – Lii­ken­ne­tur­va ke­hot­taa ot­ta­maan mallia Tans­kas­ta, jossa tuomio tör­keäs­tä ri­kok­ses­ta rap­sah­taa her­käs­ti

14.05.2021 11:00
Tilaajille
Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia yhtä paljon vuonna 2020, lisääntynyt huumeiden määrä kumoaa vähentyneet alkoholijuopumukset

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

30.03.2021 04:00
Kauppakeskuksen vessasta löytyi huumeruisku Kuusamossa  - Kauppakeskuksen omistaja lisää valvontakameroita: ”Emme suvaitse tämmöistä toimintaa”

Kaup­pa­kes­kuk­sen ves­sas­ta löytyi huu­me­ruis­ku Kuu­sa­mos­sa - Kaup­pa­kes­kuk­sen omis­ta­ja lisää val­von­ta­ka­me­roi­ta: ”Emme su­vait­se täm­möis­tä toi­min­taa”

10.03.2020 19:27
Tilaajille
Nuorten huumeiden ongelmakäyttöä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin – Lapissa ja Pohjois-Suomessa ongelmakäyttö voi jäädä piiloon

Nuorten huu­mei­den on­gel­ma­käyt­töä on enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min – Lapissa ja Poh­jois-Suo­mes­sa on­gel­ma­käyt­tö voi jäädä piiloon

06.03.2020 10:13
Tilaajille

Ban­di­dos MC Oulun pre­si­den­tin huu­me­tuo­mio lyheni ho­vi­oi­keu­des­sa – or­ga­ni­saa­tio toi am­fe­ta­mii­nia Rukalta Ouluun

05.11.2018 18:10

Verk­ko­huu­mei­ta Oulussa vä­lit­tä­neen ri­kos­vyyh­ti  pal­jas­tui – ko­ti­et­sin­näs­sä löytyi am­fe­ta­mii­nia, isoja ra­ha­sum­mia ja ladattu ase

28.08.2018 10:50
Metafetamiinia ruutataan suoneen – Kuusamossa vaihdettiin 44 000 ruiskua vuodessa

Me­ta­fe­ta­mii­nia ruu­ta­taan suoneen – Kuu­sa­mos­sa vaih­det­tiin 44 000 ruiskua vuo­des­sa

16.03.2018 05:00

Moni ko­keil­lut kan­na­bis­ta toi­sel­la as­teel­la – Lu­kiol­la huolta kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sis­ta

16.03.2018 05:00
Huumausainerikoksissa räjähdysmäinen kasvu – Koillismaalla kaikkien rikosten määrä kuitenkin laskussa

Huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­sa rä­jäh­dys­mäi­nen kasvu – Koil­lis­maal­la kaik­kien ri­kos­ten määrä kui­ten­kin las­kus­sa

01.02.2018 14:00
Poliisi ratsasi pikkujoulujen liikennettä – Komisario kommentoi: ”Olemme huolissamme”

Poliisi ratsasi pik­ku­jou­lu­jen lii­ken­net­tä – Ko­mi­sa­rio kom­men­toi: ”Olemme huo­lis­sam­me”

27.11.2017 15:20
Mies kärähti ratista huumeissa Kuusamossa

Mies kärähti ratista huu­meis­sa Kuu­sa­mos­sa

13.10.2017 08:51
Kolumni

Ala­ker­ta: Kun elämä lähtee syök­sy­kier­tee­seen, tu­le­vai­suus katoa – täl­lais­ta käy­tös­tä en silti toi­voi­si

05.07.2017 06:00
Ikävä kesän merkki: lasten leikkipaikan luota löytyi huumeruiskuja – toimi näin jos teet saman löydön

Ikävä kesän merkki: lasten leik­ki­pai­kan luota löytyi huu­me­ruis­ku­ja – toimi näin jos teet saman löydön

04.07.2017 05:00