maaninka

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­kaa­va näh­tä­vil­lä

02.07.2018 12:00

Maa­kun­ta­val­tuus­to: Maa­nin­ka tuu­li­voi­ma­la-alueek­si

11.06.2018 19:00
Maaningan tuulivoimala mukana maakuntakaavaehdotuksessa – "Poronhoidolle aiheutuvia haittoja voidaan vähentää"

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­la mukana maa­kun­ta­kaa­vaeh­do­tuk­ses­sa – "Po­ron­hoi­dol­le ai­heu­tu­via hait­to­ja voidaan vä­hen­tää"

28.03.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Yleis­kaa­va py­sy­köön ja Maa­nin­gan tuu­li­puis­to hu­mis­koon – Pidän Flöjtin toi­min­taa maa­kun­ta­hal­li­tuk­ses­sa hyvin ris­ki­alt­tii­na

05.03.2018 12:00

”Pidän ai­kai­sem­pia eh­do­tuk­sia mal­min­ri­kas­ta­mi­ses­ta lähellä Kit­ka­joen rantoja epä­on­nis­tu­nei­na ja vää­rä­nä”

08.01.2018 10:00
Lukijalta: Taistelua tuulimyllyjä vastaan ja puolesta – "Miten maisemahaitta ilmastonmuutoksen torjunnan edelle?"
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vastaan ja puo­les­ta – "Miten mai­se­ma­hait­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan edel­le?"

13.12.2017 11:45
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma ja linnut

02.12.2017 14:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ehdotus tuu­li­voi­ma­puis­ton toi­ses­ta pai­kas­ta kan­nat­taa sel­vit­tää – mutta ovatko uudet ideat jo myö­häs­sä?

18.07.2017 09:00
Esitys: Suurtuulipuisto Maaningan sijaan uuteen paikkaan – näin yhteismetsä vastaa

Esitys: Suur­tuu­li­puis­to Maa­nin­gan sijaan uuteen paik­kaan – näin yh­teis­met­sä vastaa

18.07.2017 05:00

Jät­ti­han­ke oli jäädä pois tär­keäs­tä kaa­vas­ta – kau­pun­ki yl­lät­tyi

24.03.2017 05:00