Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Neuvostoliitto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaiettu sa­lai­suus kuu­sa­mo­lais­ten loik­kauk­sis­ta Neu­vos­to­liit­toon

11.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Jäl­ki­vii­sas­te­lua ul­ko­po­li­tii­kas­ta – kyllä se on edennyt ihan joh­don­mu­kai­ses­ti

08.03.2023 04:00
Tilaajille
Viktoria Mullova antoi kolme haastattelua, käveli Hotkulta kirkolle ja astui punaisen auton kyytiin – tähtiviulistin loikkaus Neuvostoliitosta länteen 40 vuotta sitten nosti Kuusamon julkisuuden polttopisteeksi

Vik­to­ria Mullova antoi kolme haas­tat­te­lua, käveli Hot­kul­ta kir­kol­le ja astui pu­nai­sen auton kyytiin – täh­ti­viu­lis­tin loik­kaus Neu­vos­to­lii­tos­ta länteen 40 vuotta sitten nosti Kuu­sa­mon jul­ki­suu­den polt­to­pis­teek­si

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Vangiksi, pakkotyöhön ja hautaan

Van­gik­si, pak­ko­työ­hön ja hautaan

09.12.2022 11:00 4
Tilaajille
Turo Vääräniemen kolumni: Kutkutti ajatus, että olisipa viimeinen keikka Leningradiin ollut viikkoa myöhemmin – onneksi ei ollut ja nyt Gorbatshov on poissa
Kolumni

Turo Vää­rä­nie­men ko­lum­ni: Kut­kut­ti ajatus, että olisipa vii­mei­nen keikka Le­nin­gra­diin ollut viikkoa myö­hem­min – onneksi ei ollut ja nyt Gor­ba­tshov on poissa

10.09.2022 04:00
Tilaajille
Seppo Salmisen kolumni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voimala, joten kysyin kollegalta: käytiinkö me 1989 tuolla?
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Uutissa alkoi näkyä tuttu voi­ma­la, joten kysyin kol­le­gal­ta: käy­tiin­kö me 1989 tuolla?

03.09.2022 04:00
Tilaajille
Kymmenentuhatta punapakolaista muutti sisällissodan jälkeen Neuvosto-Venäjälle – mukana oli myös kuusamolaislähtöinen kansanedustaja Kalle Kyhälä

Kym­me­nen­tu­hat­ta pu­na­pa­ko­lais­ta muutti si­säl­lis­so­dan jälkeen Neu­vos­to-Ve­nä­jäl­le – ­mu­ka­na oli myös kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kan­san­edus­ta­ja Kalle Kyhälä

20.02.2022 12:00 1
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Kekkosen aikaa muistellessa

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kek­ko­sen aikaa muis­tel­les­sa

28.09.2020 10:00
Väite: Lahtelan Salpalinjalla taisteltiin sittenkin – erikoinen tilanne, jossa vihollinen käytti suomalaisten rakentamaa puolustusasemaa

Väite: Lah­te­lan Sal­pa­lin­jal­la tais­tel­tiin sit­ten­kin – eri­koi­nen ti­lan­ne, jossa vi­hol­li­nen käytti suo­ma­lais­ten ra­ken­ta­maa puo­lus­tus­ase­maa

19.08.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamolaiset ajoivat moottorikelkoilla henkensä kaupalla Neuvostoliiton puolelle Nuoruselle – tavoitteena oli perustaa sinne verovapaa, aidoilla rajattu laskettelukeskus

Kuu­sa­mo­lai­set ajoivat moot­to­ri­kel­koil­la hen­ken­sä kau­pal­la Neu­vos­to­lii­ton puo­lel­le Nuo­ru­sel­le – ta­voit­tee­na oli pe­rus­taa sinne ve­ro­va­paa, ai­doil­la rajattu las­ket­te­lu­kes­kus

17.08.2020 11:13
Tilaajille
Lukijalta: EU:ta ei voi verrata Neuvostoliittoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: EU:ta ei voi verrata Neu­vos­to­liit­toon

02.07.2020 11:51
Kun sisällissota oli hävitty, 10 000 punaista suomalaista pakeni Neuvosto-Venäjälle ja heistä tuli unohdettuja – nyt 27:n heistä tarina esitellään virtuaalinäyttelyssä

Kun si­säl­lis­so­ta oli hä­vit­ty, 10 000 pu­nais­ta suo­ma­lais­ta pakeni Neu­vos­to-Ve­nä­jäl­le ja heistä tuli unoh­det­tu­ja – nyt 27:n heistä tarina esi­tel­lään vir­tuaa­li­näyt­te­lys­sä

07.11.2018 18:00