Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Päiväkodit
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille
Aamulla Anni Heikkala oli töissä Petäjäkankaalla, sitten Tolpanniemessä ja iltapivän Porkkatörmällä – kun hoitaja sairastuu, hänet kutsutaan hätiin ja nyt Kuusamo palkkaa lisää väkeä helpottamaan lasten arkea

Aamulla Anni Heik­ka­la oli töissä Pe­tä­jä­kan­kaal­la, sitten Tol­pan­nie­mes­sä ja il­ta­pi­vän Pork­ka­tör­mäl­lä – kun hoitaja sai­ras­tuu, hänet kut­su­taan hätiin ja nyt Kuusamo palkkaa lisää väkeä hel­pot­ta­maan lasten arkea

29.04.2022 14:03
Tilaajille
Rukan päiväkotilaajennus viivästyy ja rivitalon rakentaminen lykkääntyy vuodella – Kustannusten nousu rajumpi kuin mitä arviointiin: "Se yllätti meidät"

Rukan päi­vä­ko­ti­laa­jen­nus vii­väs­tyy ja ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy vuo­del­la – Kus­tan­nus­ten nousu rajumpi kuin mitä ar­vioin­tiin: "Se yllätti meidät"

10.05.2021 19:08 1
Tilaajille
Käyläläinen äiti kertoi, että hänen pitäisi heinäkuussa ajaa 180 kilometriä viedäkseen lapsensa hoitoon ja moni yhtyi ihmettelyyn – Kuusamon kaupunki ei aio pitää Rukan päiväkotia auki kesällä, tässä syyt

Käy­lä­läi­nen äiti kertoi, että hänen pitäisi hei­nä­kuus­sa ajaa 180 ki­lo­met­riä vie­däk­seen lap­sen­sa hoitoon ja moni yhtyi ih­met­te­lyyn – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei aio pitää Rukan päi­vä­ko­tia auki ke­säl­lä, tässä syyt

06.05.2021 04:00 5
Tilaajille
Salmonellaepäily rovaniemeläisissä kouluissa ja päiväkodeissa – oireilleiden syytä hakeutua testiin

Sal­mo­nel­la­epäi­ly ro­va­nie­me­läi­sis­sä kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa – oi­reil­lei­den syytä ha­keu­tua testiin

07.12.2020 17:47
Tilaajille
Pojan karkaaminen johti Posion päiväkodin piha-alueen uusimiseen

Pojan kar­kaa­mi­nen johti Posion päi­vä­ko­din pi­ha-alueen uu­si­mi­seen

02.10.2020 11:00
Tilaajille