Katso kuvagalleria: Rukalla las­ket­tiin Eu­roop­pa cupin fi­naa­li­pai­kois­ta – his­to­rial­li­nen slo­pes­ty­le­kil­pai­lu näytti sekä lu­mi­lau­tai­lun että frees­kin parhaat puolet

Pääkirjoitus: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö ei usko, että arki meillä ra­ja­kun­nis­sa muuttuu Na­to-jä­se­nyy­den myötä

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne on avoinna – vielä ehdit löy­tä­mään sinulle so­pi­vim­man eh­dok­kaan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Paula Suominen
Paula Suomisen vieraskolumni: Ilokseni tapasin mosaiikkityömaalla resquen – Se sanoi, että taitelijana olet koiran asemassa
Mielipidekirjoitus

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ilok­se­ni tapasin mo­saiik­ki­työ­maal­la resquen – Se sanoi, että tai­te­li­ja­na olet koiran ase­mas­sa

14.03.2023 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteokseen tarvitaan noin 20 000 mosaiikkipalaa – näin taiteilija Paula Suominen selittää, miksi teoksessa onkin kolme vetyatomia kahden sijasta

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­seen tar­vi­taan noin 20 000 mo­saiik­ki­pa­laa – näin tai­tei­li­ja Paula Suo­mi­nen se­lit­tää, miksi teok­ses­sa onkin kolme ve­ty­ato­mia kahden sijasta

25.01.2023 13:04
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taidekilpailun voittanut ehdotus myös toteutetaan – kunnanhallitus päätti teoksen tilaamisesta Paula Suomiselta

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­kil­pai­lun voit­ta­nut ehdotus myös to­teu­te­taan – kun­nan­hal­li­tus päätti teoksen ti­laa­mi­ses­ta Paula Suo­mi­sel­ta

21.11.2022 17:40 1
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteoskilpailun voittaja on valittu – Kuvataiteilija Paula Suomisen H2O on mosaiikkiveistos, jonka muoto on vesimolekyylin muotoa mukaileva sommitelma

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teos­kil­pai­lun voit­ta­ja on valittu – Ku­va­tai­tei­li­ja Paula Suo­mi­sen H2O on mo­saiik­ki­veis­tos, jonka muoto on ve­si­mo­le­kyy­lin muotoa mu­kai­le­va som­mi­tel­ma

31.10.2022 09:00 4
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanharouva lentää Kanarialle ilman lentokonetta
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Van­ha­rou­va lentää Ka­na­rial­le ilman len­to­ko­net­ta

08.11.2021 04:00
Tilaajille
Nuorten löytö muuttui Posion skeittirampin taiteeksi, toisen päädyn graffitia ei peitetty  – "Jopa minun tekemän maalauksen päälle saisi tulevaisuudessa maalata"

Nuorten löytö muuttui Posion skeit­ti­ram­pin tai­teek­si, toisen päädyn graf­fi­tia ei pei­tet­ty – "Jopa minun tekemän maa­lauk­sen päälle saisi tu­le­vai­suu­des­sa maa­la­ta"

04.08.2021 19:00
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Miksi osallistuisin kulutusjuhliin – elpyykö ihminen siten?
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Miksi osal­lis­tui­sin ku­lu­tus­juh­liin – elpyykö ihminen siten?

13.04.2021 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen vieraskolumni: Kokemuksella on väliä: ”Myötätunto maisemaa, luontoa ja eläimiä kohtaan luo empatiaa myös itseä kohtaan"

Paula Suo­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Ko­ke­muk­sel­la on väliä: ”Myö­tä­tun­to mai­se­maa, luontoa ja eläimiä kohtaan luo em­pa­tiaa myös itseä koh­taan"

14.03.2021 04:01
Tilaajille
Piirtämällä helpotusta äidin sairastumisesta tuomaan ahdistukseen - Kuvataiteilija Paula Suomisen uuden näyttelyn teokset kuvaavat taiteilijan ja hänen hoivakodissa asuvan, muistisairautta sairastavan äitinsä yhdessäoloa

Piir­tä­mäl­lä hel­po­tus­ta äidin sai­ras­tu­mi­ses­ta tuomaan ah­dis­tuk­seen - Ku­va­tai­tei­li­ja Paula Suo­mi­sen uuden näyt­te­lyn teokset ku­vaa­vat tai­tei­li­jan ja hänen hoi­va­ko­dis­sa asuvan, muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­ta­van äitinsä yh­des­sä­oloa

14.01.2019 10:00
Paula Suomisen kolumni: Vanharouva taputtaa turistille
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Van­ha­rou­va ta­put­taa tu­ris­til­le

13.12.2018 10:00
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva pitää juhlapuheen, vaikka Posiolla ei tapahdu juuri mitään, paitsi muikkumarkkinoiden aikaan – eikä silloinkaan, jos sattuu olemaan piirun verran etäämpänä torista
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva pitää juh­la­pu­heen, vaikka Po­siol­la ei tapahdu juuri mitään, paitsi muik­ku­mark­ki­noi­den aikaan – eikä sil­loin­kaan, jos sattuu olemaan piirun verran etääm­pä­nä torista

04.10.2018 10:30
Kolumni

Ko­lum­ni: Vanha rouva mat­kus­ti Bar­ce­lo­naan ja sai hyvän ystävän – tosin sen sa­lai­sil­le vaa­ti­muk­sil­le ei näytä tulevan loppua

08.03.2018 10:30
Lappiin kansanvälinen areena suomalaiselle nykytaiteelle – Paula Suominen ja Teuvo Tuomivaara Posiolta Kakslauttasen luottotaiteilijoiden joukossa

Lappiin kan­san­vä­li­nen areena suo­ma­lai­sel­le ny­ky­tai­teel­le – Paula Suo­mi­nen ja Teuvo Tuo­mi­vaa­ra Po­siol­ta Kaks­laut­ta­sen luot­to­tai­tei­li­joi­den jou­kos­sa

22.11.2017 18:00