Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pekka Jääskö
Manninen Koillismaan kovatuloisin kunnanjohtaja – Kuusamon kunnanjohtaja ainoana yli 100 000 euron

Man­ni­nen Koil­lis­maan ko­va­tu­loi­sin kun­nan­joh­ta­ja – ­Kuu­sa­mon kun­nan­joh­ta­ja ainoana yli 100 000 euron

08.11.2023 09:01 1
Tilaajille
Tällaiset johtajasopimukset on Koillismaan kunnanjohtajilla – eroja palkkauksessa, tavoitteissa ja ristiriitatilanteissa toimimisessa

Täl­lai­set joh­ta­ja­so­pi­muk­set on Koil­lis­maan kun­nan­joh­ta­jil­la – eroja palk­kauk­ses­sa, ta­voit­teis­sa ja ris­ti­rii­ta­ti­lan­teis­sa toi­mi­mi­ses­sa

21.08.2023 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Yrittäjien ja kunnan edustajien aamukahveilla linjataan, miten noustaan Suomen yrittäjämyönteisemmäksi kunnaksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yrit­tä­jien ja kunnan edus­ta­jien aa­mu­kah­veil­la lin­ja­taan, miten nous­taan Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sem­mäk­si kun­nak­si

18.01.2023 08:19
Tilaajille
Kuusamossa varaudutaan arvaamattomaan naapuriin ja panostetaan koulutukseen, Posiolla investoidaan ja Taivalkoskella kiristetään kukkaron nyörejä – näin Koillismaan kunnissa lähdetään uuteen vuoteen

Kuu­sa­mos­sa va­rau­du­taan ar­vaa­mat­to­maan naa­pu­riin ja pa­nos­te­taan kou­lu­tuk­seen, Po­siol­la in­ves­toi­daan ja Tai­val­kos­kel­la ki­ris­te­tään kuk­ka­ron nyörejä – näin Koil­lis­maan kun­nis­sa läh­de­tään uuteen vuoteen

04.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Otamme uuden vuoden vastaan innostuneesti – tällaisia muutoksia Posiolla on luvassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Otamme uuden vuoden vastaan in­nos­tu­nees­ti – täl­lai­sia muu­tok­sia Po­siol­la on luvassa

01.01.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Näin sujui häämatka Amerikan raitilla – myös tuttu ja turvallinen Posio tuli mieleen
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Näin sujui hää­mat­ka Ame­ri­kan rai­til­la – myös tuttu ja tur­val­li­nen Posio tuli mieleen

22.11.2022 20:28
Tilaajille
Näin tienasivat Koillismaan kunnanjohtajat – Mannisella selkeästi suurimmat tulot

Näin tie­na­si­vat Koil­lis­maan kun­nan­joh­ta­jat – Man­ni­sel­la sel­keäs­ti suu­rim­mat tulot

09.11.2022 14:08
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tonttien kaavoittaminen ei olekaan ratkaisu asuntopulaan – siksi rakennamme Posiolle minitaloja ja annamme poikkeusluvat mökille muuttamiseen
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tont­tien kaa­voit­ta­mi­nen ei olekaan rat­kai­su asun­to­pu­laan – siksi ra­ken­nam­me Po­siol­le mi­ni­ta­lo­ja ja annamme poik­keus­lu­vat mökille muut­ta­mi­seen

20.10.2022 04:00 2
Tilaajille
Posion kunnassa kaavaillaan asuntopulan helpottamista ennennäkemättömällä tavalla – "Tavoiteaikatauluna on, että rakentamaan päästään ensi kesänä"

Posion kun­nas­sa kaa­vail­laan asun­to­pu­lan hel­pot­ta­mis­ta en­nen­nä­ke­mät­tö­mäl­lä tavalla – "Ta­voi­teai­ka­tau­lu­na on, että ra­ken­ta­maan pääs­tään ensi kesänä"

20.10.2022 04:00 3
Tilaajille
"Ei tarvi muidenkaan arvella, että millainen päätös saadaan" – Kunnanjohtaja Pekka Jääskö on iloinen oikeuden hylättyä kunnallisvalituksen hänen valinnastaan virkaan

"Ei tarvi mui­den­kaan ar­vel­la, että mil­lai­nen päätös saa­daan" – Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö on iloinen oi­keu­den hy­lät­tyä kun­nal­lis­va­li­tuk­sen hänen va­lin­nas­taan virkaan

12.04.2022 11:00
Tilaajille
Posion valtuusto ei menetellyt väärin valitessaan kunnanjohtajaksi Jääskön – hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen

Posion val­tuus­to ei me­ne­tel­lyt väärin va­li­tes­saan kun­nan­joh­ta­jak­si Jääskön – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi pää­tök­ses­tä tehdyn va­li­tuk­sen

08.04.2022 16:35 2
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Tulevaisuuden kuntaa ja tunnettuutta rakentamassa
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Tu­le­vai­suu­den kuntaa ja tun­net­tuut­ta ra­ken­ta­mas­sa

01.04.2022 16:59
Tilaajille
"He tykkäävät kovasti toisistaan" – hirsitalon nuori isäntä Eemil Tauriainen on yksi Koillismaalle koronavuoden aikana syntyneistä 132 vauvasta

"He tyk­kää­vät kovasti toi­sis­taan" – hir­si­ta­lon nuori isäntä Eemil Tau­riai­nen on yksi Koil­lis­maal­le ko­ro­na­vuo­den aikana syn­ty­neis­tä 132 vau­vas­ta

03.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Pekka Jääskö jatkaa kunnanjohtajan avoimen viran hoitajana

Pekka Jääskö jatkaa kun­nan­joh­ta­jan avoimen viran hoi­ta­ja­na

10.11.2021 13:54 1
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon kunnan ja Rukakeskuksen väliset neuvottelut keskeytettiin aikoinaan kaksi kertaa, niin hankalat ne olivat – kunnan yritysmyönteisyys ei ole yksinkertainen asia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon kunnan ja Ru­ka­kes­kuk­sen väliset neu­vot­te­lut kes­key­tet­tiin ai­koi­naan kaksi kertaa, niin han­ka­lat ne olivat – kunnan yri­tys­myön­tei­syys ei ole yk­sin­ker­tai­nen asia

20.10.2021 17:00
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Näin rakennamme posiolaista elinvoimaa – tulevaisuuden työpaikat syntyvät yrityksiin
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Näin ra­ken­nam­me po­sio­lais­ta elin­voi­maa – tu­le­vai­suu­den työ­pai­kat syn­ty­vät yri­tyk­siin

29.09.2021 08:44
Tilaajille
Pekka Jääskö aloittaa Koillissanomien kolumnistina

Pekka Jääskö aloit­taa Koil­lis­sa­no­mien ko­lum­nis­ti­na

29.09.2021 04:00
Tilaajille
Posion kunta helpottaa asemakaava-alueen rakentamista, kunnanjohtaja näyttää mallia ostamalla tontin – "Tällä hetkellä katselemme talokuvia"

Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

24.09.2021 16:58
Tilaajille
Päättäjille uusia ja vanhoja haasteita – "Miten esimerkiksi tuulivoimapuistohankkeita saadaan toteutumaan? Miten monipaikkaisen asumisen edellytyksiä parannetaan?"

Päät­tä­jil­le uusia ja vanhoja haas­tei­ta – "Miten esi­mer­kik­si tuu­li­voi­ma­puis­to­hank­kei­ta saadaan to­teu­tu­maan? Miten mo­ni­paik­kai­sen asu­mi­sen edel­ly­tyk­siä pa­ran­ne­taan?"

27.05.2021 04:00
Tilaajille
Kunnanjohtaja Pekka Jääskö kaatuneitten muistopäivänä: "Erityisesti isoisäni, upseerin kertomukset sotatoimista ja taistelukokemukset jäivät mieleen matkoilla Posiolta Rovaniemelle"

Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö kaa­tu­neit­ten muis­to­päi­vä­nä: "E­ri­tyi­ses­ti isoi­sä­ni, up­see­rin ker­to­muk­set so­ta­toi­mis­ta ja tais­te­lu­ko­ke­muk­set jäivät mieleen mat­koil­la Po­siol­ta Ro­va­nie­mel­le"

16.05.2021 13:00
Tilaajille