Petri Vartiainen
Petri Vartiaiselta neljäs romaani –  Kirjoittaja työsti monen vuoden ajan moniulotteista tarinaa äidin ja pojan selviytymisestä perhetaustan aiheuttamista traumoista

Petri Var­tiai­sel­ta neljäs romaani – Kir­joit­ta­ja työsti monen vuoden ajan mo­ni­ulot­teis­ta tarinaa äidin ja pojan sel­viy­ty­mi­ses­tä per­he­taus­tan ai­heut­ta­mis­ta trau­mois­ta

02.04.2022 12:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Kun hesalainen puhtaan luonnon varjelija ajaa citymaasturillaan Kitkantietä, edessä on tyrmistys
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Kun he­sa­lai­nen puhtaan luonnon var­je­li­ja ajaa ci­ty­maas­tu­ril­laan Kit­kan­tie­tä, edessä on tyr­mis­tys

28.04.2021 11:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen uutuuskirja Isän linnoitus on nyt julkaistu – "Sinulta opin, että isän paikka on kotona"

Petri Var­tiai­sen uu­tuus­kir­ja Isän lin­noi­tus on nyt jul­kais­tu – "Si­nul­ta opin, että isän paikka on kotona"

25.03.2021 04:01
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Torankijärvi on kuusamolaisuuden kuva – vaikka pohjalla olisi miten ummehtunutta tahansa, pinnalla voi kuvitella elävänsä raikkaissa sfääreissä
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: To­ran­ki­jär­vi on kuu­sa­mo­lai­suu­den kuva – vaikka poh­jal­la olisi miten um­meh­tu­nut­ta ta­han­sa, pin­nal­la voi ku­vi­tel­la elä­vän­sä raik­kais­sa sfää­reis­sä

24.03.2021 17:39
Tilaajille
Petri Vartiaisen essee uuteen vuoteen: Kuuntele ihmistä

Petri Var­tiai­sen essee uuteen vuo­teen: Kuun­te­le ihmistä

01.01.2021 15:01 2
Tilaajille
Kuolleesta isästä voi kirjoittaa muutakin kuin paljastuskirjan – Petri Vartiainen kirjoitti hyvästä isäsuhteesta pohtien isyyttä ja miehuutta: ”Meidän pitää hyväksyä myös perinteinen mies"

Kuol­lees­ta isästä voi kir­joit­taa muu­ta­kin kuin pal­jas­tus­kir­jan – Petri Var­tiai­nen kir­joit­ti hyvästä isä­suh­tees­ta pohtien isyyttä ja mie­huut­ta: ”Meidän pitää hy­väk­syä myös pe­rin­tei­nen mies"

16.12.2020 17:00
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Neliapilasta nokkoseksi – "Pitää valehdella tarpeeksi isosti, rakentaa puheillaan samanlaista ”Baabelia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Ne­li­api­las­ta nok­ko­sek­si – "Pitää va­leh­del­la tar­peek­si isosti, ra­ken­taa pu­heil­laan sa­man­lais­ta ”Baa­be­lia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

28.07.2020 14:34
Tilaajille
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00