Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sairaudet
”Välillä on fiilis, että pitää todistella sairastavansa tätä sairautta" – Kuusamolainen Anni Rontti aloitti reumaa sairastavien nuorten vertaisryhmän puuhaamisen, koska kyllästyi WhatsApp-ryhmien kasvottomuuteen

”Vä­lil­lä on fiilis, että pitää to­dis­tel­la sai­ras­ta­van­sa tätä sai­raut­ta" – Kuu­sa­mo­lai­nen Anni Rontti aloitti reumaa sai­ras­ta­vien nuorten ver­tais­ryh­män puu­haa­mi­sen, koska kyl­läs­tyi Whats­App-ryh­mien kas­vot­to­muu­teen

12.10.2023 17:00 2
Tilaajille
Kunnat voivat aloittaa riskiryhmiin kuuluvien lasten koronarokotukset periaatteessa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuotiaiden riskiryhmistä

Kunnat voivat aloit­taa ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set pe­ri­aat­tees­sa heti – katso THL:n laatima lista 5–11-vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mis­tä

16.12.2021 04:00
Alzheimer-rokotteesta voidaan saada läpimurto jo parin vuoden päästä – Suomessakin rokotetta on annettu useille kymmenille

Al­zhei­mer-ro­kot­tees­ta voidaan saada lä­pi­mur­to jo parin vuoden päästä – Suo­mes­sa­kin ro­ko­tet­ta on annettu useille kym­me­nil­le

11.01.2021 10:10
Tilaajille
Kuntatyöntekijät sairastavat yhä enemmän Koillismaalla – Kuusamossa reipasta kasvua jopa etätyökauden aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että olisimme tehneet mitään isosti väärin"

Kun­ta­työn­te­ki­jät sai­ras­ta­vat yhä enemmän Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mos­sa rei­pas­ta kasvua jopa etä­työ­kau­den aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että oli­sim­me tehneet mitään isosti väärin"

19.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston tutkimus: Kylmässä koetut sydän- ja hengitystieoireet ennustavat sairastavuutta ja kuolleisuutta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Kyl­mäs­sä koetut sydän- ja hen­gi­tys­tie­oi­reet en­nus­ta­vat sai­ras­ta­vuut­ta ja kuol­lei­suut­ta

18.11.2020 11:40
Jäykkäkouristus voi aiheuttaa kuoleman, oletko sinä huolehtinut suojautumisesta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon influenssa- ja jäykkäkouristusrokotukset

Jäyk­kä­kou­ris­tus voi ai­heut­taa kuo­le­man, oletko sinä huo­leh­ti­nut suo­jau­tu­mi­ses­ta? Nyt on hyvä aika hoitaa samalla kuntoon inf­luens­sa- ja jäyk­kä­kou­ris­tus­ro­ko­tuk­set

05.11.2020 18:00
Tilaajille
Väitöskirja: Keliakia voidaan jatkossa diagnosoida myös ilman tähystystä

Väi­tös­kir­ja: Ke­lia­kia voidaan jat­kos­sa diag­no­soi­da myös ilman tä­hys­tys­tä

01.11.2020 04:00
Tilaajille
"Jotkut ajattelevat tuoksuherkkyyden olevan vain ihmisen korvien välissä" – Pahimmillaan tuoksuherkkyys eristää ihmisen: Esteettömyys ei tarkoita vain liuskoja, se on myös tuoksuttomuutta

"Jotkut ajat­te­le­vat tuok­su­herk­kyy­den olevan vain ihmisen korvien vä­lis­sä" – Pa­him­mil­laan tuok­su­herk­kyys eristää ih­mi­sen: Es­teet­tö­myys ei tar­koi­ta vain lius­ko­ja, se on myös tuok­sut­to­muut­ta

18.10.2020 04:00
Tilaajille
”Välillä ei jaksa kahta korvaansa kantaa” – fibromyalgiaa sairastava Sisko Lindgrèn sai kuulla työnantajaltansa olevansa laiska ja lääkäriltä luulotautinen: sairautta ei oteta vieläkään tosissaan

”Vä­lil­lä ei jaksa kahta kor­vaan­sa kantaa” – fib­ro­myal­giaa sai­ras­ta­va Sisko Lindgrèn sai kuulla työn­an­ta­jal­tan­sa ole­van­sa laiska ja lää­kä­ril­tä luu­lo­tau­ti­nen: sai­raut­ta ei oteta vie­lä­kään to­sis­saan

12.10.2020 04:01
Tilaajille
Koronan pelko paransi kansaa – eristäytymisen seurauksena ei muutakaan flunssaa ole juuri ollut

Koronan pelko paransi kansaa – eris­täy­ty­mi­sen seu­rauk­se­na ei muu­ta­kaan fluns­saa ole juuri ollut

23.05.2020 15:00
Tilaajille
Tartuntojen määrä kasvoi 126 tapauksella – Pohjois-Pohjanmaan tartunnoista yli­voi­mai­ses­ti suurin osa Oulussa

Tar­tun­to­jen määrä kasvoi 126 ta­pauk­sel­la – Poh­jois-Poh­jan­maan tar­tun­nois­ta yli­voi­mai­ses­ti suurin osa Oulussa

02.05.2020 13:18
Taksinkuljettajat voivat saada tartunnan asiakkaastaan - viranomaiset vetoavat tietosuojaan

Tak­sin­kul­jet­ta­jat voivat saada tar­tun­nan asiak­kaas­taan - vi­ran­omai­set ve­toa­vat tie­to­suo­jaan

06.04.2020 14:50
Hengityssuojainten puute vaivaa – Apteekit myyvät "ei oota", ihmiset ompelevat kankaisia suojia, jotka eivät estä koronatartunnan saamista: ”Niillä vähennetään itsestä muille aiheutuvaa vaaraa”

Hen­gi­tys­suo­jain­ten puute vaivaa – Ap­tee­kit myyvät "ei oota", ihmiset om­pe­le­vat kan­kai­sia suojia, jotka eivät estä ko­ro­na­tar­tun­nan saa­mis­ta: ”Niillä vä­hen­ne­tään itsestä muille ai­heu­tu­vaa vaaraa”

28.03.2020 09:32
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 17:31
Tilaajille