Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Sisustus
Pentik Oy:llä kovia korjausliikkeitä: sulkee yhdeksän myymälää ja lisää vientiä – "Eletään vaikeita aikoja, mutta pitää vaan uskoa tulevaan"

Pentik Oy:llä kovia kor­jaus­liik­kei­tä: sulkee yh­dek­sän myy­mä­lää ja lisää vientiä – "E­le­tään vai­kei­ta aikoja, mutta pitää vaan uskoa tu­le­vaan"

02.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Ruuhkajunassa Johannan päässä napsahti – Pariskunta jätti uransa Helsingissä ja muutti Rukalle hidastelemaan: ”Moni sanoi, että olisipa itselläkin pokkaa tehdä sama”

Ruuh­ka­ju­nas­sa Jo­han­nan päässä nap­sah­ti – Pa­ris­kun­ta jätti uransa Hel­sin­gis­sä ja muutti Rukalle hi­das­te­le­maan: ”Moni sanoi, että olisipa it­sel­lä­kin pokkaa tehdä sama”

17.06.2022 16:30
Tilaajille
Posiolla sijaitseva Tuomipirtti on kahden taiteilijan koti – Teuvo Tuomivaaran ja Paula Suomisen ammatti näkyy niin sisällä kuin ulkona

Po­siol­la si­jait­se­va Tuo­mi­pirt­ti on kahden tai­tei­li­jan koti – Teuvo Tuo­mi­vaa­ran ja Paula Suo­mi­sen ammatti näkyy niin sisällä kuin ulkona

26.02.2022 07:00
Tilaajille
Neulalla pistäen ja langalla maalaten syntyy niin sisustustyyny, pehmolelu kuin seinätaulu – Joko sinä olet kokeillut käsityöilmiöksi noussutta tuftausta?

Neu­lal­la pistäen ja lan­gal­la maa­la­ten syntyy niin si­sus­tus­tyy­ny, peh­mo­le­lu kuin sei­nä­tau­lu – Joko sinä olet ko­keil­lut kä­si­työ­il­miök­si nous­sut­ta tuf­taus­ta?

28.11.2021 12:00
Tilaajille
Hotelli Kurenkosken Pidä huivista kiinni, Tatjana -teemaista huonetta viimeistellään maatuskanukeilla

Hotelli Ku­ren­kos­ken Pidä hui­vis­ta kiinni, Tatjana -tee­mais­ta huo­net­ta vii­meis­tel­lään maa­tus­kanukeil­la

10.05.2021 10:03
Tilaajille
"Jotkut eivät voi sietää täytettyjä eläimiä, varsinkin, jos eivät itse metsästä" – Veli Pesiön saamat suuret metsot sisustavat nyt hänen olohuonettaan

"Jotkut eivät voi sietää täy­tet­ty­jä eläi­miä, var­sin­kin, jos eivät itse met­säs­tä" – Veli Pesiön saamat suuret metsot si­sus­ta­vat nyt hänen olo­huo­net­taan

04.12.2020 15:00
Tilaajille
Kakkoskoneet kaapin perältä koululaisille, webbikameroita pöydällä ja uudet tapetit seinillä - etätyö pisti uutta ilmettä kotien sisustukseen remontointia unohtamatta

Kak­kos­ko­neet kaapin perältä kou­lu­lai­sil­le, web­bi­ka­me­roi­ta pöy­däl­lä ja uudet tapetit sei­nil­lä - etätyö pisti uutta ilmettä kotien si­sus­tuk­seen re­mon­toin­tia unoh­ta­mat­ta

02.04.2020 08:00
Tilaajille
Stemma ja S-Raudan sisustus yhden katon alle – Torikeskuksen tila ei jää talousjohtaja Niinisalon mukaan pitkään tyhjäksi: ”Se on kevääseen mennessä täydessä käytössä”

Stemma ja S-Rau­dan si­sus­tus yhden katon alle – To­ri­kes­kuk­sen tila ei jää ta­lous­joh­ta­ja Nii­ni­sa­lon mukaan pitkään tyh­jäk­si: ”Se on ke­vää­seen men­nes­sä täy­des­sä käy­tös­sä”

08.02.2020 05:00
Tilaajille
Ripaus mustaa ja skandityyliä

Ripaus mustaa ja skan­di­tyy­liä

07.10.2018 09:00
Stailaus tuo tilan hyvät puolet esiin – näyttöön tuleva asunnon ostaja ei halua katsoa perhevalokuvia tai pesuainepulloja rivissä kylppärissä

Stai­laus tuo tilan hyvät puolet esiin – näyt­töön tuleva asunnon ostaja ei halua katsoa per­he­va­lo­ku­via tai pe­su­ai­ne­pul­lo­ja rivissä kylp­pä­ris­sä

07.10.2018 09:00
Ripaus mustaa ja skandityyliä

Ripaus mustaa ja skan­di­tyy­liä

07.10.2018 09:00
Päreseiniä ja älysähköjärjestelmiä rinta rinnan – Vihtasalmen rantaan noussut Mirka Pätsin ja Harri Kämäräisen omakotitalo oli koko perheen rakennusprojekti

Pä­re­sei­niä ja äly­säh­kö­jär­jes­tel­miä rinta rinnan – Vih­ta­sal­men rantaan noussut Mirka Pätsin ja Harri Kä­mä­räi­sen oma­ko­ti­ta­lo oli koko perheen ra­ken­nus­pro­jek­ti

22.03.2018 10:30