Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Tehy
SuPer, Tehy ja ERTO julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaalipalvelualalle

SuPer, Tehy ja ERTO ju­lis­ta­vat ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­lon yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le

21.06.2022 15:49
Tilaajille
Meeri Koutaniemi kuvasi hoitotyön tekijöitä - tehyläisten tarinoita esille Kemin historiallisessa museossa

Meeri Kou­ta­nie­mi kuvasi hoi­to­työn te­ki­jöi­tä - te­hy­läis­ten ta­ri­noi­ta esille Kemin his­to­rial­li­ses­sa mu­seos­sa

20.10.2021 10:39
Tehyn kysely: Hoitajien kohtaama väkivalta arkipäivää, neljännes saanut tappouhkauksen – eniten väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuotiaat

Tehyn kysely: Hoi­ta­jien koh­taa­ma vä­ki­val­ta ar­ki­päi­vää, nel­jän­nes saanut tap­po­uh­kauk­sen – eniten vä­ki­val­taa tai sen uhkaa kokevat alle 35-vuo­tiaat

17.05.2021 14:53
Tilaajille
Taivalkosken Tehy ja kunta keskustelevat koronalisästä

Tai­val­kos­ken Tehy ja kunta kes­kus­te­le­vat ko­ro­na­li­säs­tä

05.03.2021 10:22
Tilaajille
Kysyimme: Riittääkö hoitajia joulunakin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä? "Varallaolorinkien määrää on lisätty"

Ky­syim­me: Riit­tää­kö hoi­ta­jia jou­lu­na­kin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä? "Va­ral­lao­lo­rin­kien määrää on li­sät­ty"

22.12.2020 08:41
Tilaajille
Kysyimme: Odottavatko hoitajat rokotetta? – "Aina on pieni vähemmistö, joka empii"

Ky­syim­me: Odot­ta­vat­ko hoi­ta­jat ro­ko­tet­ta? – "Aina on pieni vä­hem­mis­tö, joka empii"

08.12.2020 13:00
Tilaajille
Miksi hoitaja sairastaa eniten? Trendi on valtakunnallinen, mutta Kuusamossa on omatkin syynsä: tunnollisuus ja muutokset, uskovat pääluottamusmiehet

Miksi hoitaja sai­ras­taa eniten? Trendi on val­ta­kun­nal­li­nen, mutta Kuu­sa­mos­sa on omatkin syynsä: tun­nol­li­suus ja muu­tok­set, uskovat pää­luot­ta­mus­mie­het

23.11.2020 13:36
Tilaajille