Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Urho Kekkonen
Lukijalta: Oli suuri onni, että perustuslakimme ulkopolitiikan osalta laadittiin alkuun presidenttivetoiseksi – Nykyinen perustuslaki silloisissa sota-ajan olosuhteissa olisi vienyt maamme perikadon partaalle ellei suorastaan tuhoon
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oli suuri onni, että pe­rus­tus­la­kim­me ul­ko­po­li­tii­kan osalta laa­dit­tiin alkuun pre­si­dent­ti­ve­toi­sek­si – Ny­kyi­nen pe­rus­tus­la­ki sil­loi­sis­sa so­ta-ajan olo­suh­teis­sa olisi vienyt maamme pe­ri­ka­don par­taal­le ellei suo­ras­taan tuhoon

11.11.2022 17:05
Tilaajille
Lukijalta: Näin sujui Kurkijärvellä hiihto Kekkosen suksenjäljissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Näin sujui Kur­ki­jär­vel­lä hiihto Kek­ko­sen suk­sen­jäl­jis­sä

31.03.2022 04:00
Tilaajille
"Legendaarinen Toinen tohelo -juttu olisi hyvin voinut tapahtua myös Kurkijärvellä" – maamiesseura kutsuu laturetkeläisiä sunnuntain Kekkosen hiihdolle

"Le­gen­daa­ri­nen Toinen tohelo -juttu olisi hyvin voinut ta­pah­tua myös Kur­ki­jär­vel­lä" – maa­mies­seu­ra kutsuu la­tu­ret­ke­läi­siä sun­nun­tain Kek­ko­sen hiih­dol­le

24.03.2022 15:00
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Kekkosen aikaa muistellessa

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Kek­ko­sen aikaa muis­tel­les­sa

28.09.2020 10:00
Kun presidentti lasien päälle istui – Urho Kekkonen oli ensimmäinen presidentti, joka vieraili Kuusamossa virassa ollessaan

Kun pre­si­dent­ti lasien päälle istui – Urho Kek­ko­nen oli en­sim­mäi­nen pre­si­dent­ti, joka vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa virassa ol­les­saan

17.08.2020 14:03
Tilaajille
Perustaja Reino Rinne kirjoitti ensimmäiset jutut Koillissanomiin Posiolla vuonna 1950  – lehti perustettiin aikana, jolloin sanomalehtipaperia säännösteltiin Suomessa

Pe­rus­ta­ja Reino Rinne kir­joit­ti en­sim­mäi­set jutut Koil­lis­sa­no­miin Po­siol­la vuonna 1950 – lehti pe­rus­tet­tiin aikana, jolloin sa­no­ma­leh­ti­pa­pe­ria sään­nös­tel­tiin Suo­mes­sa

17.08.2020 04:00
Tilaajille
Korhosen pirtin isäntä – 60 vuotta täyttävä Tane Siikaoja palasi muutama vuosi sitten kotitilalleen Kuusamon Kurkijärvelle ja entisöi presidentti Kekkosenkin aikanaan näkemän vanhan kotitalonsa komeaan kuntoon

Kor­ho­sen pirtin isäntä – 60 vuotta täyt­tä­vä Tane Sii­ka­oja palasi muutama vuosi sitten ko­ti­ti­lal­leen Kuu­sa­mon Kur­ki­jär­vel­le ja entisöi pre­si­dent­ti Kek­ko­sen­kin ai­ka­naan näkemän vanhan ko­ti­ta­lon­sa komeaan kuntoon

04.04.2020 07:58
Tilaajille