Tilaajille

Asu­mi­nen ja työ­voi­man riit­tä­vä kou­lu­tus­ta­so aset­ta­vat haas­tei­ta työl­lis­ty­mi­seen Koil­lis­maal­la – Nyt Na­tur­po­lis haluaa tietää, mitä alueel­la on tarjota tänne muut­ta­vil­le

Työllisyyshanke, naturpolis
Työllisyyshanke, naturpolis
Kuva: Mikko Halvari

Naturpolis Oy:n teettämän kyselyn mukaan suurimpia esteitä työvoiman saatavuuden suhteen olivat muun muassa asunnon löytyminen, koulutus, puolison työpaikka, alueen tunnettuus ja mielikuva, palkkataso suhteessa elinkustannuksiin ja työtarjonnan suppeus. Lisäksi haasteiksi mainittiin muun muassa ikärakenne, alueiden välinen kilpailu, kausiluontoisuus, etäisyydet, työntekijöiden osaamistaso ja julkinen liikenne, Naturpoliksen tiedotteessa kerrotaan.

Kysely liittyi työvoiman saatavuuteen sekä veto- ja pitovoimatekijöiden kartoittamiseen.  Kyselyyn saatiin 117 vastausta. Vastanneista 39 prosenttia koki alueella olevan jonkin verran haasteita työvoiman saatavuuden suhteen ja 32 prosentin mielestä niitä on runsaasti. Vastaajista 12 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen, 13 prosenttia koki haasteita olevan hieman ja loput eivät kokeneet työvoiman haastavuuden suhteen lainkaan haasteita.