Tilaajille

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­to­ase­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle.
Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle.
Kuva: Sari Määttä

Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta.

Matkailutoimiala on yksi Lapin elinvoiman kulmakivistä ja juuri se on saanut suurimman iskun koronaepidemian vuoksi. Matkailun kasvun kautta on Lapissa saatu korvattua rakennemuutoksen aiheuttamia työpaikkamenetyksiä. Matkailun työllistävyys on merkittävä kaikissa Lapin kunnissa samoin kokonaisvaikutukset kuntatalouteen, todetaan Lapin liiton tiedotteessa.