Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

Kuusamolaisilta 1.–9. -luokkalaisilta kysyttiin näkemyksiä ja kokemuksia liikunnan harrastamisesta. Kyselyyn vastasi 418 oppilasta. Kolme yleisintä estettä liikunnan harrastamiselle olivat 1. Ei ole hyvää ohjaajaa 2. Harrastus vaatii liikaa (liian monta kertaa viikossa, liikaa kilpailua) 3. Minua kiusataan harrastuksessa.

Kilpailullisuuden korostaminen urheiluseuroissa, kiusaaminen ja seuraohjaajien osaamisen puute nousivat vahvasti esille. Myös Hakasen ym. tutkimuksen mukaan urheilevien lasten ja nuorten vanhemmat toivovat seurojen ohjaajilta ja valmentajilta ennen kaikkea kasvatuksellista osaamista.