Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Anne Koski-Heikkinen
Kaikki ukrainalaiset lapset eivät ole mahtuneet kouluun Kuusamossa – uusi ryhmä Torankiin vasta huhtikuussa, opettaja ei ole huolissaan: "Minusta aika ei ole ollut ongelmallisen pitkä"

Kaikki uk­rai­na­lai­set lapset eivät ole mah­tu­neet kouluun Kuu­sa­mos­sa – uusi ryhmä To­ran­kiin vasta huh­ti­kuus­sa, opet­ta­ja ei ole huo­lis­saan: "Mi­nus­ta aika ei ole ollut on­gel­mal­li­sen pitkä"

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Anne Koski-Heikkinen on onnellinen valinnastaan Kuusamon sivistystoimenjohtajaksi, nyt toisen kerran – näin sujuu hänen torstaityöpäivänsä

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen on on­nel­li­nen va­lin­nas­taan Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si, nyt toisen kerran – näin sujuu hänen tors­tai­työ­päi­vän­sä

15.12.2022 08:50 2
Tilaajille
Anne Koski-Heikkinen valittiin Kuusamon sivistystoimenjohtajan virkaan

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen va­lit­tiin Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan virkaan

14.12.2022 08:43 2
Tilaajille
Kuusamon sivistystoimenjohtajaksi kuusi hakijaa – katso lista hakijoista

Kuu­sa­mon si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jak­si kuusi hakijaa – katso lista ha­ki­jois­ta

01.12.2022 11:32 2
Tilaajille
Kuusamossa kaksi koulua lopettamassa ensi syksynä – Entä mitä ehdotetaan tehtäväksi Rukan ja Käylän oppilaille?

Kuu­sa­mos­sa kaksi koulua lo­pet­ta­mas­sa ensi syksynä – Entä mitä eh­do­te­taan teh­tä­väk­si Rukan ja Käylän op­pi­lail­le?

24.11.2021 04:00 7
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
Anne Koski-Heikkinen jatkaa va. sivistystoimenjohtajana, lainvoimaista ratkaisua valituksenalaiseen asiaan on vielä odotettava – "Minun tehtäväni on nyt keskittyä viran väliaikaiseen hoitamiseen"

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen jatkaa va. si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja­na, lain­voi­mais­ta rat­kai­sua va­li­tuk­se­na­lai­seen asiaan on vielä odo­tet­ta­va – "Minun teh­tä­vä­ni on nyt kes­kit­tyä viran vä­liai­kai­seen hoi­ta­mi­seen"

06.05.2021 11:00
Tilaajille
Vakituisessa opettajanpestissä ensimmäistä lukukautta työskentelevä Jere Pyhäranta, 28, alkoi jo opiskeluaikana haaveilla Kuusamosta – Koillismaan peruskouluissa ja lukioissa opettajanpaikat saadaan täytettyä melko kivuttomasti

Va­ki­tui­ses­sa opet­ta­jan­pes­tis­sä en­sim­mäis­tä lu­ku­kaut­ta työs­ken­te­le­vä Jere Py­hä­ran­ta, 28, alkoi jo opis­ke­luai­ka­na haa­veil­la Kuu­sa­mos­ta – Koil­lis­maan pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa opet­ta­jan­pai­kat saadaan täy­tet­tyä melko ki­vut­to­mas­ti

08.04.2021 04:00
Tilaajille
Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia

Tu­kio­pe­tus­ta, ker­taus­ta ja so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen on­gel­mia – kaikkea sitä voi kou­lue­lä­mä olla syk­syl­lä, nyt "hu­kas­sa" olevia op­pi­lai­ta Koil­lis­maal­la vain muu­ta­mia

08.04.2020 11:00
Tilaajille
Anne Koski-Heikkinen aloittaa väliaikaisena - sivistystoimenjohtajan valinta on hallinto-oikeuden käsittelyssä vielä kuukausien ajan

Anne Kos­ki-Heik­ki­nen aloit­taa vä­liai­kai­se­na - si­vis­tys­toi­men­joh­ta­jan valinta on hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä vielä kuu­kau­sien ajan

30.03.2020 21:00