Opettajat
Viimeisin 12 tuntia
Vakituisessa opettajanpestissä ensimmäistä lukukautta työskentelevä Jere Pyhäranta, 28, alkoi jo opiskeluaikana haaveilla Kuusamosta – Koillismaan peruskouluissa ja lukioissa opettajanpaikat saadaan täytettyä melko kivuttomasti

Va­ki­tui­ses­sa opet­ta­jan­pes­tis­sä en­sim­mäis­tä lu­ku­kaut­ta työs­ken­te­le­vä Jere Py­hä­ran­ta, 28, alkoi jo opis­ke­lu­ai­ka­na haa­veil­la Kuu­sa­mos­ta – Koil­lis­maan pe­rus­kou­luis­sa ja lu­kiois­sa opet­ta­jan­pai­kat saadaan täy­tet­tyä melko ki­vut­to­mas­ti

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamolainen Tuomo irtisanoutui vakituisesta työstä ja antoi itselleen erikoisen 60-vuotislahjan: "Ennen kuin enteriä painoin, piti pitkään miettiä ja kävellä ympyrää"

Kuu­sa­mo­lai­nen Tuomo ir­ti­sa­nou­tui va­ki­tui­ses­ta työstä ja antoi it­sel­leen eri­koi­sen 60-vuo­tis­lah­jan: "Ennen kuin enteriä pai­noin, piti pitkään miettiä ja kävellä ym­py­rää"

11.03.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamolainen opettaja Juhani Haataja on kuollut: "Hän veti loppuun asti täysillä"

Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Juhani Haataja on kuol­lut: "Hän veti loppuun asti täy­sil­lä"

18.02.2021 19:20 2
Tilaajille
Muistokirjoitus: Kalastaja, palloilun ystävä ja opettaja

Muis­to­kir­joi­tus: Ka­las­ta­ja, pal­loi­lun ystävä ja opet­ta­ja

01.11.2020 16:59
Tilaajille
Vuoden hyvä opettaja haluaa iskostaa ainakin yhden ajatuksen kaikille oppilailleen: ”Sinä riität sellaisena kuin olet”

Vuoden hyvä opet­ta­ja haluaa is­kos­taa ainakin yhden aja­tuk­sen kai­kil­le op­pi­lail­leen: ”Sinä riität sel­lai­se­na kuin olet”

07.10.2020 12:00
Tilaajille
Musiikinopettajan työ toi Essi Hirvelän Kuusamoon – Musiikista ja luonnosta ammentava Hirvelä kaihtaa kysymystä suosikkiartisteista:  "En ole vielä 33-vuotiaanakaan oppinut vastaamaan tähän"

Mu­sii­kin­opet­ta­jan työ toi Essi Hir­ve­län Kuu­sa­moon – Mu­sii­kis­ta ja luon­nos­ta am­men­ta­va Hirvelä kaihtaa ky­sy­mys­tä suo­sik­kiar­tis­teis­ta:  "En ole vielä 33-vuo­tiaa­na­kaan oppinut vas­taa­maan tähän"

02.09.2020 17:00
Tilaajille
Kuusamossa 12 opettajaa ja kaksi avustajaa saivat vakituiset virat ja toimet – katso koko lista tästä

Kuu­sa­mos­sa 12 opet­ta­jaa ja kaksi avus­ta­jaa saivat va­ki­tui­set virat ja toimet – katso koko lista tästä

31.07.2020 04:00
Tilaajille
Katso kenet valittiin kasvatus- ja sivistystoimen avoimiin virkoihin

Katso kenet va­lit­tiin kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men avoi­miin vir­koi­hin

29.07.2020 10:50
Tilaajille
Ilman nykyhärpäkkeitä ei olisi etäopetusta - kuusamolaisten opettajien digiturva neuvoo nyt Rovaniemeltä

Ilman ny­ky­här­päk­kei­tä ei olisi etä­ope­tus­ta - kuu­sa­mo­lais­ten opet­ta­jien di­gi­tur­va neuvoo nyt Ro­va­nie­mel­tä

18.04.2020 04:00
Tilaajille
Junioriopettajat neppailevat ja naurattavat – Taivalkosken kirkonkylän koulun videot ovat keränneet tuhansia katselukertoja: "Ajatuksena oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin perinteistä kuvaa koulusta"

Ju­nio­ri­opet­ta­jat nep­pai­le­vat ja nau­rat­ta­vat – Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län koulun videot ovat ke­rän­neet tu­han­sia kat­se­lu­ker­to­ja: "A­ja­tuk­se­na oli tehdä jotain, mikä ei anna ihan niin pe­rin­teis­tä kuvaa kou­lus­ta"

14.04.2020 04:00
Tilaajille
Nuoriso- ja luontomatkailukeskus esillä opettajapäivillä

Nuo­ri­so- ja luon­to­mat­kai­lu­kes­kus esillä opet­ta­ja­päi­vil­lä

02.02.2020 18:00
Tilaajille