Covid-19
Piikki ei paljon sattunut – kymmenvuotias Eljas otti rokotteen Kuusamotalolla ja suuntasi sitten viulutunnille

Piikki ei paljon sat­tu­nut – kym­men­vuo­tias Eljas otti ro­kot­teen Kuu­sa­mo­ta­lol­la ja suun­ta­si sitten viu­lu­tun­nil­le

14.01.2022 09:09
Tilaajille
Tartunnat nyt kuusamolaisissa – rokotukset etenevät lailla junan

Tar­tun­nat nyt kuu­sa­mo­lai­sis­sa – ro­ko­tuk­set ete­ne­vät lailla junan

11.01.2022 17:07
Koronatartunnat kasvussa Kuusamossa – tällä viikolla todettu jo 33 tartuntaa

Ko­ro­na­tar­tun­nat kas­vus­sa Kuu­sa­mos­sa – tällä vii­kol­la todettu jo 33 tar­tun­taa

04.11.2021 12:05 1
Tilaajille
Posion kunta sai valtiolta 40 miljoonan potista 23 000 euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen – käytettävä tänä ja ensi vuonna

Posion kunta sai val­tiol­ta 40 mil­joo­nan potista 23 000 euroa ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen – käy­tet­tä­vä tänä ja ensi vuonna

06.09.2021 19:00
Tilaajille
Rukalla kolmessa ravintolassa on voinut altistua koronalle viime viikolla

Rukalla kol­mes­sa ra­vin­to­las­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le viime vii­kol­la

03.03.2021 15:13 1
"Testauksia pitäisi pitäisi tehdä paljon ja matalalla kynnyksellä ja mielellään niin halvasti kuin mahdollista" – koronatesti Kuusamossa maksaa nyt 55, 129, 149 tai nolla euroa

"Tes­tauk­sia pitäisi pitäisi tehdä paljon ja ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja mie­lel­lään niin hal­vas­ti kuin mah­dol­lis­ta" – ko­ro­na­tes­ti Kuu­sa­mos­sa maksaa nyt 55, 129, 149 tai nolla euroa

01.03.2021 10:10 1
Tilaajille
Posiolla rokotettu 550, yksittäisiä ikäihmisiä kieltäytynyt rokotuksista

Po­siol­la ro­ko­tet­tu 550, yk­sit­täi­siä ikä­ih­mi­siä kiel­täy­ty­nyt ro­ko­tuk­sis­ta

11.02.2021 16:51
Tilaajille
"Järjestetäänkö kesällä suviseuroja?" "Miksi äidin täytyy käyttää koronamaskia? – Koillissanomat selvitti lapsia askarruttavia kysymyksiä ja pyysi niihin asiantuntijalta vastauksia

"Jär­jes­te­tään­kö kesällä su­vi­seu­ro­ja?" "Miksi äidin täytyy käyttää ko­ro­na­mas­kia? – Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti lapsia as­kar­rut­ta­via ky­sy­myk­siä ja pyysi niihin asian­tun­ti­jal­ta vas­tauk­sia

04.02.2021 10:38
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla yhdeksän uutta koronatartuntaa – yksi tartunta Kuusamossa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la yh­dek­sän uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – yksi tar­tun­ta Kuu­sa­mos­sa

01.02.2021 12:52
Henrik Karvosen kolumni: Työn ja yhteiskunnan muutosta pikakelauksella
Kolumni

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Työn ja yh­teis­kun­nan muu­tos­ta pi­ka­ke­lauk­sel­la

05.12.2020 04:00 1
Alueellinen koordinaatioryhmä: Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt koronaepidemian leviämisvaiheeseen

Alueel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä: Poh­jois-Poh­jan­maa on siir­ty­nyt ko­ro­na­epi­de­mian le­viä­mis­vai­hee­seen

28.11.2020 20:19
Urheilun melskeessä tulee muistaa turvavälit – Taivalkoskella ei uusia tartuntoja viime viikolla

Ur­hei­lun mels­kees­sä tulee muistaa tur­va­vä­lit – Tai­val­kos­kel­la ei uusia tar­tun­to­ja viime vii­kol­la

11.11.2020 10:57
Tilaajille
Taivalkoski viiden koronatapauksen kunnaksi – Karanteenissa on tällä hetkellä 13 henkilöä

Tai­val­kos­ki viiden ko­ro­na­ta­pauk­sen kun­nak­si – Ka­ran­tee­nis­sa on tällä het­kel­lä 13 hen­ki­löä

29.10.2020 10:23
Suurin osa sairastuneista ei tartuta, mutta läheisyys vaikuttaa: perheen sisällä puolisolla on 40 prosentin mahdollisuus saada Covid-19-tartunta

Suurin osa sai­ras­tu­neis­ta ei tar­tu­ta, mutta lä­hei­syys vai­kut­taa: perheen sisällä puo­li­sol­la on 40 pro­sen­tin mah­dol­li­suus saada Co­vid-19-tar­tun­ta

07.10.2020 13:37
Tilaajille
THL:n tilastoissa 19 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilanne ennallaan

THL:n ti­las­tois­sa 19 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan tilanne en­nal­laan

02.09.2020 12:34
Suora lähetys Koronavilkku-mobiilisovelluksesta

Suora lähetys Ko­ro­na­vilk­ku-mo­bii­li­so­vel­luk­ses­ta

31.08.2020 14:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 14 uutta koronavirustartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan tilastoissa yksi tartunta Raahessa, Lapissa yksi uusi tapaus

THL: Suo­mes­sa todettu 14 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan ti­las­tois­sa yksi tar­tun­ta Raa­hes­sa, Lapissa yksi uusi tapaus

23.08.2020 12:14