Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elokuva
Metsurin tarinalle Gan Foundation -levityspalkinto Cannesissa – rahapalkinto käytetään elokuvan levitykseen Ranskassa

Met­su­rin ta­ri­nal­le Gan Foun­da­tion -le­vi­tys­pal­kin­to Can­ne­sis­sa – ra­ha­pal­kin­to käy­te­tään elo­ku­van le­vi­tyk­seen Rans­kas­sa

25.05.2022 20:34
Tilaajille
Huoli pölyttäjistä sai Ida-Maria Olvan kiinnostumaan mehiläistarhauksesta – Ukrainan tukitapahtumassa Kuusamotalolla nähtävä Mehiläiskesä on kuusamolaistaustaisten elokuvantekijöiden maailmalla mainetta niittänyt lyhytelokuva

Huoli pö­lyt­tä­jis­tä sai Ida-Ma­ria Olvan kiin­nos­tu­maan me­hi­läis­tar­hauk­ses­ta – Uk­rai­nan tu­ki­ta­pah­tu­mas­sa Kuu­sa­mo­ta­lol­la nähtävä Me­hi­läis­ke­sä on kuu­sa­mo­lais­taus­tais­ten elo­ku­van­te­ki­jöi­den maail­mal­la mai­net­ta niit­tä­nyt ly­hyt­elo­ku­va

21.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Metsurin tarina -elokuvan traileri julkaistiin – Tunnistatko Kuusamon kuvauspaikat?

Met­su­rin tarina -e­lo­ku­van trai­le­ri jul­kais­tiin – Tun­nis­tat­ko Kuu­sa­mon ku­vaus­pai­kat?

09.05.2022 12:23
Tilaajille
Hannu Hautalasta valmistui elokuva – tekijät toteuttivat erikoiskuljetuksella legendan haaveen päästä kuvaamaan ruskakotkaa

Hannu Hau­ta­las­ta val­mis­tui elokuva – tekijät to­teut­ti­vat eri­kois­kul­je­tuk­sel­la le­gen­dan haaveen päästä ku­vaa­maan rus­ka­kot­kaa

21.03.2022 11:29
Tilaajille
Kuusamossa kuvatun elokuvan ensi-ilta syksyllä: tässä on ensimmäinen kuva Metsurin tarinasta – tunnistatko paikan?

Kuu­sa­mos­sa kuvatun elo­ku­van en­si-il­ta syk­syl­lä: tässä on en­sim­mäi­nen kuva Met­su­rin ta­ri­nas­ta – tun­nis­tat­ko paikan?

08.02.2022 13:16 1
Tilaajille
Keskiyön auringon elokuvajuhlat järjestetään koronapandemian takia jo toista vuotta peräkkäin verkkoversiona ja erikoisnäytöksinä

Kes­ki­yön au­rin­gon elo­ku­va­juh­lat jär­jes­te­tään ko­ro­na­pan­de­mian takia jo toista vuotta pe­räk­käin verk­ko­ver­sio­na ja eri­kois­näy­tök­si­nä

28.05.2021 15:47
Tilaajille
Miksi Metsurin tarina kuvataan juuri Kuusamossa? Ohjaaja paljastaa, että päähenkilöllä on esikuva Koillismaalla: "Täällä pohjoinen luonteenlaatu on syvimmillään" – Koillissanomat pääsi seuraamaan elokuvan kuvauksia

Miksi Met­su­rin tarina ku­va­taan juuri Kuu­sa­mos­sa? Ohjaaja pal­jas­taa, että pää­hen­ki­löl­lä on esikuva Koil­lis­maal­la: "Täällä poh­joi­nen luon­teen­laa­tu on sy­vim­mil­lään" – Koil­lis­sa­no­mat pääsi seu­raa­maan elo­ku­van ku­vauk­sia

06.02.2021 11:00
Tilaajille
Vielä ehdit elokuvaan avustajaksi – Metsurin tarinaa kuvataan Kuusamossa vielä kaksi viikkoa: ”Avustajat tekevät elokuvasta elävän”

Vielä ehdit elo­ku­vaan avus­ta­jak­si – Met­su­rin tarinaa ku­va­taan Kuu­sa­mos­sa vielä kaksi viik­koa: ”A­vus­ta­jat tekevät elo­ku­vas­ta elävän”

30.01.2021 04:00
Tilaajille
Metsurin tarina elokuvaksi Kuusamossa – käsikirjoitus voitti jo kansainvälisen palkinnon

Met­su­rin tarina elo­ku­vak­si Kuu­sa­mos­sa – kä­si­kir­joi­tus voitti jo kan­sain­vä­li­sen pal­kin­non

09.01.2021 04:00
Tilaajille
Tunturin tarinan ensi-ilta siirtyy ensi vuodelle, mutta elokuvan voi nähdä jo tänä vuonna

Tun­tu­rin tarinan en­si-il­ta siirtyy ensi vuo­del­le, mutta elo­ku­van voi nähdä jo tänä vuonna

10.12.2020 16:00 1
Tilaajille
Hevi reissun ensi-ilta katsottiin Taivalkoskella – Vauhdikas komedia sai kutsuvierasyleisön nauramaan

Hevi reissun en­si-il­ta kat­sot­tiin Tai­val­kos­kel­la – Vauh­di­kas komedia sai kut­su­vie­ras­ylei­sön nau­ra­maan

27.02.2018 20:00

Hevi reissu -e­lo­ku­van en­nak­ko­näy­tös Tai­val­kos­kel­la

26.02.2018 05:00

Vii­mei­nen savotta palaa syn­ty­si­joil­leen – Edvin Laineen Pää­ta­lo-fil­ma­ti­soin­ti esi­te­tään se­nio­ri­näy­tök­se­nä

25.02.2018 05:00
Oulanka ja Paanajärvi matkaavat Japaniin – palkittu dokumentti mukana Aasian suurimmilla luontoelokuvafestivaaleilla

Oulanka ja Paa­na­jär­vi mat­kaa­vat Ja­pa­niin – pal­kit­tu do­ku­ment­ti mukana Aasian suu­rim­mil­la luon­to­elo­ku­va­fes­ti­vaa­leil­la

03.02.2018 12:54
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Sinema Leo

03.11.2017 14:00
”Ihana, että on rauhan aika” – Tuntematon sotilas herkisti Eila Männikön

”Ihana, että on rauhan aika” – Tun­te­ma­ton sotilas her­kis­ti Eila Män­ni­kön

31.10.2017 10:30
Kolumni

Ala­ker­ta: Pe­rus­te­taan täyden pal­ve­lun elo­ku­va­stu­dio Po­siol­le

06.10.2017 05:00
Ailo-poro syntyi villinä ja päätyi näyttelijäksi – Kuvausryhmältä eläimen kanssa työskentely vaatii kärsivällisyyttä: "Jos poro alkaa päivälevolle, odottelemme sen heräämistä"

Ai­lo-po­ro syntyi villinä ja päätyi näyt­te­li­jäk­si – Ku­vaus­ryh­mäl­tä eläimen kanssa työs­ken­te­ly vaatii kär­si­väl­li­syyt­tä: "Jos poro alkaa päi­vä­le­vol­le, odot­te­lem­me sen he­rää­mis­tä"

03.10.2017 05:00