Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Erämaahotelli Kirikeskus
Laulu raikaa rippileirillä Kirikeskuksessa – Kuusamossa rippikoululla edelleen merkittävä asema

Laulu raikaa rip­pi­lei­ril­lä Ki­ri­kes­kuk­ses­sa – Kuu­sa­mos­sa rip­pi­kou­lul­la edel­leen mer­kit­tä­vä asema

11.07.2022 04:00
Tilaajille
Puolet sielusta aina Posiolla – Kuopiosta syntyisin, Pielavedellä ja myös Posiolla aiemmin asunut Suvi Kekäläinen sanoo tulevansa kuin kotiin kun tulee Lomakeskus Himmerkiin

Puolet sie­lus­ta aina Po­siol­la – Kuo­pios­ta syn­tyi­sin, Pie­la­ve­del­lä ja myös Po­siol­la aiemmin asunut Suvi Ke­kä­läi­nen sanoo tu­le­van­sa kuin kotiin kun tulee Lo­ma­kes­kus Him­mer­kiin

08.04.2022 17:00
Tilaajille
Koiravaljakot kilpailevat viikonloppuna Posion pyrähyksessä – Kirintövaaran alue tarjoaa järjestäjän mukaan hyvät puitteet koirakilpailuille

Koi­ra­val­ja­kot kil­pai­le­vat vii­kon­lop­pu­na Posion py­rä­hyk­ses­sä – Ki­rin­tö­vaa­ran alue tarjoaa jär­jes­tä­jän mukaan hyvät puit­teet koi­ra­kil­pai­luil­le

07.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Askel kohti normaalia, kun korealaisen kulttuurin maailmanvalloitukseen kuuluva näyttely avattiin Posiolla – "Myös keramiikkasymposiumitoiminta on lähdössä uudelleen käyntiin"

Askel kohti nor­maa­lia, kun ko­rea­lai­sen kult­tuu­rin maail­man­val­loi­tuk­seen kuuluva näyt­te­ly avat­tiin Po­siol­la – "Myös ke­ra­miik­ka­sym­po­siu­mi­toi­min­ta on läh­dös­sä uu­del­leen käyn­tiin"

01.11.2021 15:00
Tilaajille
"Tarvitaan rohkeita uusia avauksia pohjoisen Suomen elinkeinotoiminnan vahvistamiseksi" –Posiolla puhuttiin varsinkin elinkeinopolitiikasta ja tiestöjen kunnossapidosta kansanedustajien parituntisella visiitillä

"Tar­vi­taan roh­kei­ta uusia avauk­sia poh­joi­sen Suomen elin­kei­no­toi­min­nan vah­vis­ta­mi­sek­si" –Po­siol­la pu­hut­tiin var­sin­kin elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta ja ties­tö­jen kun­nos­sa­pi­dos­ta kan­san­edus­ta­jien pa­ri­tun­ti­sel­la vi­sii­til­lä

13.08.2021 19:00
Tilaajille
Kirikeskukseen avataan uusi ala carte -ravintola Kisura – "Tavoite olisi, että kaikki pääraaka-aineet tulisivat Posion rajojen sisäpuolelta"

Ki­ri­kes­kuk­seen avataan uusi ala carte -ra­vin­to­la Kisura – "Ta­voi­te olisi, että kaikki pää­raa­ka-ai­neet tu­li­si­vat Posion rajojen si­sä­puo­lel­ta"

21.07.2021 19:00 1
Tilaajille
Uusin ideoin tuleviin vuosiin – Erämaahotelli Kirikeskuksesta halutaan ympärivuotinen paikka

Uusin ideoin tu­le­viin vuosiin – Erä­maa­ho­tel­li Ki­ri­kes­kuk­ses­ta ha­lu­taan ym­pä­ri­vuo­ti­nen paikka

15.02.2021 09:38
Tilaajille
Posiolla järjestetään maisema- ja luontokuvauskursseja – Erämaahotelli Kirikeskuksessa viisi valokuvauksen työpajaa

Po­siol­la jär­jes­te­tään mai­se­ma- ja luon­to­ku­vaus­kurs­se­ja – Erä­maa­ho­tel­li Ki­ri­kes­kuk­ses­sa viisi va­lo­ku­vauk­sen työ­pa­jaa

24.01.2021 04:00
Tilaajille