Inari

Ou­nas­vaa­ral­la SM-hiih­dot ensi ke­vää­nä, Tai­val­kos­kel­la Suomen Cupia mar­ras­kuus­sa, Rukalla maa­lis­kuus­sa

24.06.2021 10:41
Tilaajille

Ina­ris­sa hiih­de­tään sit­ten­kin kilpaa ensi sun­nun­tai­na

20.04.2021 18:08
Tilaajille

Ajo­po­ron kou­lu­tus vaatii lehmän hermot – Poron kou­lu­tus kestää jopa kolme vuotta ja 10-vuo­tiaa­na ajoporo pääsee eläk­keel­le

26.01.2021 08:26
Tilaajille

Inarin kun­nas­sa on todettu kaksi uutta ko­ro­na­vi­rus­ta­paus­ta – Saa­ri­se­län mat­kai­luun liit­ty­väs­sä ket­jus­sa on run­saas­ti al­tis­tu­mi­sia

04.12.2020 09:34
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä, Sal­las­sa ja Ina­ris­sa ur­hei­lu­ot­te­lut muiden paik­ka­kun­tien kanssa tauolle

12.11.2020 15:42
Tilaajille

Somessa le­vin­nyt tarina suden hyök­kää­mi­ses­tä ihmisen kimp­puun Ina­ris­sa ei ollut totta – Poliisi oi­kai­see vir­heel­li­siä kä­si­tyk­siä ta­pah­tu­mis­ta

04.11.2020 17:09
Tilaajille

Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueen ja Aut­ti­kön­kään kä­vi­jä­mää­rät kas­voi­vat, kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den puut­tu­mi­nen näkyi Inarin ret­kei­ly­alueel­la

14.09.2020 10:29
Tilaajille

Näin Ylä-La­pis­sa: Lo­mai­li­joi­ta riittää yhä, silti yrit­tä­jien tilanne hankala

20.03.2020 08:19
Tilaajille