Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

kouluverkkosuunnitelma
"Vähän niin kuin nyrkkeilykehässä, iskuja sataa joka suunnalta", kouluverkkokeskustelu nyt valtuustossa – Vihreät esittivät Nilon alakoulun oppilaiden siirtämistä muihin kouluhin

"Vähän niin kuin nyrk­kei­ly­ke­häs­sä, iskuja sataa joka suun­nal­ta", kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­lu nyt val­tuus­tos­sa – Vihreät esit­ti­vät Nilon ala­kou­lun op­pi­lai­den siir­tä­mis­tä muihin kou­lu­hin

17.12.2018 12:29
Törmäsen koululle lisäaikaa – kaupunginhallitus käsittelee viiden koulun lakkautussuunnitelmaa tänään

Tör­mä­sen kou­lul­le li­sä­ai­kaa – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee viiden koulun lak­kau­tus­suun­ni­tel­maa tänään

12.12.2018 16:44
Lukijalta: Patataantumuksellisia kokoomuslaisia muistutettiin: ”Älkää unohtako sivukyliä” – Minun on nyt pakko peräänkuuluttaa keskustalaisten omaatuntoa, etteivät unohtaisi vanhaa rakasta periaatettaan
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Pa­ta­taan­tu­muk­sel­li­sia ko­koo­mus­lai­sia muis­tu­tet­tiin: ”Älkää unoh­ta­ko si­vu­ky­liä” – ­Mi­nun on nyt pakko pe­rään­kuu­lut­taa kes­kus­ta­lais­ten omaa­tun­toa, ett­ei­vät unoh­tai­si vanhaa rakasta pe­ri­aa­tet­taan

11.12.2018 18:00
Viiden koulun lopetussuunnitelman toinen käsittely ensi keskiviikkona sai lausumaan – vanhempia huolettavat liian pitkät koulumatkat ja sisäilma

Viiden koulun lo­pe­tus­suun­ni­tel­man toinen kä­sit­te­ly ensi kes­ki­viik­ko­na sai lau­su­maan – van­hem­pia huo­let­ta­vat liian pitkät kou­lu­mat­kat ja si­sä­il­ma

11.12.2018 05:00
Lukijalta: Kouluverkkosuunnitelma perustuu puutteellisiin ja osin virheellisiin tietoihin

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma pe­rus­tuu puut­teel­li­siin ja osin vir­heel­li­siin tie­toi­hin

10.12.2018 15:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Yksi Kuu­sa­mon elin­voi­mai­sis­ta kylistä suun­ni­tel­laan jä­tet­tä­väk­si ilman omaa ky­lä­kou­lua – eivätkä pe­rus­te­lut ole va­kuut­ta­vat

07.12.2018 14:00
Kouluverkkosuunnitelma palautuu lautakuntaan oudon syyn takia – "Inhimillisen virheen vuoksi osa esityksen tekstistä puuttui"

Kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma pa­lau­tuu lau­ta­kun­taan oudon syyn takia – "In­hi­mil­li­sen virheen vuoksi osa esi­tyk­sen teks­tis­tä puut­tui"

05.12.2018 05:00
"Kaikki tietävät, että ongelmia on" – Näin puolueet kommentoivat kouluverkkouudistusta

"Kaikki tie­tä­vät, että on­gel­mia on" – Näin puo­lueet kom­men­toi­vat kou­lu­verk­ko­uu­dis­tus­ta

22.11.2018 05:00

Sa­ta­tu­hat­ta pomp­sah­ti puoleen mil­joo­naan – Van­hem­pi ih­met­te­li Nis­sin­vaa­ran koulun re­mon­tin hin­ta-ar­vio­ta ja sitten sel­vi­si, että luvut ovat pie­les­sä

21.11.2018 05:00
Ketkä kaikki tulisivat Nilonkankaan uuteen kouluun? -Kouluverkkoa syynätään vielä kerran Kuusamossa

Ketkä kaikki tu­li­si­vat Ni­lon­kan­kaan uuteen kou­luun? -Kou­lu­verk­koa syy­nä­tään vielä kerran Kuu­sa­mos­sa

29.08.2018 09:00

Nämä neljä asiaa pai­na­vat kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­mas­sa - yhdessä niistä Kuusamo painii omassa luo­kas­saan: "Meillä lai­te­taan kou­lu­kul­je­tuk­siin vuo­sit­tain 1,2 mil­joo­naa euroa"

29.08.2018 09:00