Juuri nyt: Kolme kuu­sa­mo­lais­ta kes­kus­ta­vai­kut­ta­jaa erosi puo­lueen jä­se­nyy­des­tä

Luonnonsuojelu: Nokia pe­rus­taa uuden luon­non­suo­je­lu­alueen Ala-Kit­kal­le

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon Näyttämö
Hotkunrantaan rakentuu ainakin teatterin kauppa-auto, Health City Finland Oy:n kerrostalohankkeet yhä jäissä – "Noin puolet asunnoista pitäisi olla varattuina sitovasti"

Hot­kun­ran­taan ra­ken­tuu ainakin teat­te­rin kaup­pa-au­to, Health City Finland Oy:n ker­ros­ta­lo­hank­keet yhä jäissä – "Noin puolet asun­nois­ta pitäisi olla va­rat­tui­na si­to­vas­ti"

03.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Helilammen teatterialueen kunnostustyöt käynnistettiin talkoovoimin: "Nyt kun ei esitetä teatteria, tehdään teatteria"

He­li­lam­men teat­te­ri­alueen kun­nos­tus­työt käyn­nis­tet­tiin tal­koo­voi­min: "Nyt kun ei esitetä teat­te­ria, tehdään teat­te­ria"

11.07.2020 16:10
Tilaajille
Vanhainkoti Käpyhovissa kiehuu jälleen – Kuusamon Näyttämö kouluttaa väkeä kesäteatterin Harmaisiin panttereihin

Van­hain­ko­ti Kä­py­ho­vis­sa kiehuu jälleen – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö kou­lut­taa väkeä ke­sä­teat­te­rin Har­mai­siin pant­te­rei­hin

17.01.2019 05:00
Arvio: Nyt jos koskaan on aika herättää unestaan Posion karhu – Kuusamon näyttämön ajankohtainen juhlamonologi Reino Rinteen teksteihin antaa paitsi taide-elämyksen, myös ajattelemisen aihetta

Arvio: Nyt jos koskaan on aika he­rät­tää unes­taan Posion karhu – Kuu­sa­mon näyt­tä­mön ajan­koh­tai­nen juh­la­mo­no­lo­gi Reino Rinteen teks­tei­hin antaa paitsi tai­de-elä­myk­sen, myös ajat­te­le­mi­sen aihetta

17.10.2018 18:00
Kesäteatteri: "Pierut tarmokas niistäminen ja ähkäisyt rytmittävät replikointia" – Lehtisen ja Kuusamon Näyttämön Vuokravaimo on riemukas

Ke­sä­teat­te­ri: "Pierut tar­mo­kas niis­tä­mi­nen ja äh­käi­syt ryt­mit­tä­vät rep­li­koin­tia" – Leh­ti­sen ja Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön Vuok­ra­vai­mo on rie­mu­kas

10.07.2018 16:00
Vuokravaimon ensi-ilta on tänään - Kai Lehtinen antaa hyrisytakuun: "Viime metreillä on tehtävissä sen varmistaminen, että kukaan ei pelkää"

Vuok­ra­vai­mon en­si-il­ta on tänään - Kai Leh­ti­nen antaa hy­ri­sy­ta­kuun: "Viime met­reil­lä on teh­tä­vis­sä sen var­mis­ta­mi­nen, että kukaan ei pelkää"

06.07.2018 09:30
Millainen on Tommi Kinnusen kotinäyttämön Neljäntienristeys? – Kuusamon Näyttämön juhlatuotanto harrastajateatterikesään Jyväskylään

Mil­lai­nen on Tommi Kin­nu­sen ko­ti­näyt­tä­mön Nel­jän­tien­ris­teys? – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön juh­la­tuo­tan­to har­ras­ta­ja­teat­te­ri­ke­sään Jy­väs­ky­lään

09.05.2018 10:30
Miksi Kai Lehtisen ohjaamassa kesänäytelmässä ei ole yhtään ovea? – ”Pennut oli pieniä ja on ollut hevosia ja kaikkea”

Miksi Kai Leh­ti­sen oh­jaa­mas­sa ke­sä­näy­tel­mäs­sä ei ole yhtään ovea? – ”Pennut oli pieniä ja on ollut hevosia ja kaik­kea”

28.02.2018 14:00
Kai Lehtinen ohjaa Kuusamoon Vuokravaimon

Kai Leh­ti­nen ohjaa Kuu­sa­moon Vuok­ra­vai­mon

10.01.2018 16:00
Kulttuuriavustuksesta ei riitä kenellekään – ”Jospa ei haettaisi joskus ollenkaan”

Kult­tuu­ri­avus­tuk­ses­ta ei riitä ke­nel­le­kään – ”Jospa ei haet­tai­si joskus ol­len­kaan”

10.01.2018 09:00
Arvio: Tämä on nähtävä uudestaan – vaikuttava Neljäntienristeys Kuusamon Näyttämöltä

Arvio: Tämä on nähtävä uu­des­taan – vai­kut­ta­va Nel­jän­tien­ris­teys Kuu­sa­mon Näyt­tä­möl­tä

06.11.2017 10:30
Neljäntienristeys lainaa desanttikohtauksen Lopotista – Naurakaa lapset lujempaa!

Nel­jän­tien­ris­teys lainaa de­sant­ti­koh­tauk­sen Lo­po­tis­ta – Nau­ra­kaa lapset lu­jem­paa!

25.10.2017 16:00
Arvio: Jäniksen vuosi on näytelmä, jossa katsojan on oltava tarkkana, että pysyy vauhdissa mukana

Arvio: Jä­nik­sen vuosi on näy­tel­mä, jossa kat­so­jan on oltava tark­ka­na, että pysyy vauh­dis­sa mukana

05.07.2017 13:20