Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

laajakaista
Keskustan valtuustoryhmä kysyi jääkö Kuusamo jälkeen laajakaistan kehityksessä

Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kysyi jääkö Kuusamo jälkeen laa­ja­kais­tan ke­hi­tyk­ses­sä

13.11.2018 10:30
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Laa­ja­kais­tai­lua – sel­vi­tys on tehty ja sen jälkeen ko­sau­te­taan seinään

01.10.2018 16:00
Nyt pitäisi tulla loppu "järjettömälle kansalliselle tuhlaukselle" – Kuusamossa laitetaan vähintään putki valokuitua varten, kun sähköverkkoa kaivetaan maahan

Nyt pitäisi tulla loppu "jär­jet­tö­mäl­le kan­sal­li­sel­le tuh­lauk­sel­le" – Kuu­sa­mos­sa lai­te­taan vä­hin­tään putki va­lo­kui­tua varten, kun säh­kö­verk­koa kai­ve­taan maahan

19.09.2018 11:48
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: 12 mil­joo­naa velkaa vai kau­pal­li­set toi­mi­jat – naa­pu­ri­kun­tien laa­ja­kais­ta­rat­kai­sut ver­tai­lus­sa

19.09.2018 05:00

Lu­ki­jal­ta: Tapio Lämsä kom­men­toi Laa­ja­kais­ta­sel­vi­tys­tä

11.06.2018 10:18
Taivalkoski ylivoimainen laajakaistan nopeuksissa – Kuusamo virittelee yhteistoimintaa, että maan kaivajat panisivat mukaan valokuitua

Tai­val­kos­ki yli­voi­mai­nen laa­ja­kais­tan no­peuk­sis­sa – Kuusamo vi­rit­te­lee yh­teis­toi­min­taa, että maan kai­va­jat pa­ni­si­vat mukaan va­lo­kui­tua

08.06.2018 05:00
Namibian lehdet julkaisevat videoita mutta Ihtinkivaaran ristauksen masto ei jaksa – Heikki Mustaniemen netti on tukossa aamuin illoin

Na­mi­bian lehdet jul­kai­se­vat vi­deoi­ta mutta Ih­tin­ki­vaa­ran ris­tauk­sen masto ei jaksa – Heikki Mus­ta­nie­men netti on tukossa aamuin illoin

05.06.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa­kin on ym­mär­ret­tä­vä, että kui­tu­verk­koa ei synny mark­ki­na­eh­toi­ses­ti

07.05.2018 14:00
Lukijalta: Kuusamolaista puusilmäisyyttä Golf-kentässä kuin laajakaistassakin! Ei nähdä kesämatkailun mahdollisesti ohittavan talvimatkailun, "Kauko-Idän turisteille golfkenttä on tarpeellinen"
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mo­lais­ta puu­sil­mäi­syyt­tä Golf-ken­täs­sä kuin laa­ja­kais­tas­sa­kin! Ei nähdä ke­sä­mat­kai­lun mah­dol­li­ses­ti ohit­ta­van tal­vi­mat­kai­lun, "Kau­ko-Idän tu­ris­teil­le golf­kent­tä on tar­peel­li­nen"

23.04.2018 16:00

Kuu­sa­mos­sa il­ta­kou­lu va­lo­kui­dus­ta ensi vuonna

15.12.2017 09:00

Tai­val­kos­ken ja Pu­das­jär­ven kuitu val­mis­tui syys­kuus­sa – va­lo­kaa­pe­lia kai­vet­tiin edul­li­seen hintaan

15.12.2017 09:00
Mobiiliverkko vai valokuitu? – Kaistan ja vastenopeuden tarve lisääntyy niin kovaa, että molempia tarvitaan

Mo­bii­li­verk­ko vai va­lo­kui­tu? – Kaistan ja vas­te­no­peu­den tarve li­sään­tyy niin kovaa, että mo­lem­pia tar­vi­taan

15.12.2017 09:00