Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Sähkö
Lumikuorma puissa ja jäätävä sade aiheuttavat ongelmia – Koillismaalla pudoteltu jo lumia sähköjohdoilta

Lu­mi­kuor­ma puissa ja jäätävä sade ai­heut­ta­vat on­gel­mia – Koil­lis­maal­la pu­do­tel­tu jo lumia säh­kö­joh­doil­ta

15.12.2021 08:41 1
Tilaajille
Tiedätkö oman sähkönkulutuksesi? Juha Säkkinen osti mökilleen Kuusamoon ilmalämpöpumpun pienentääkseen sähkölaskua – "Nyt hinnannousu on niin rajua, että lämmön laskeminen ei riitä"

Tie­dät­kö oman säh­kön­ku­lu­tuk­se­si? Juha Säk­ki­nen osti mö­kil­leen Kuu­sa­moon il­ma­läm­pö­pum­pun pie­nen­tääk­seen säh­kö­las­kua – "Nyt hin­nan­nou­su on niin rajua, että lämmön las­ke­mi­nen ei riitä"

18.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Lapissa sähkönsiirto on halvinta Rovaniemen kantakaupungissa – harvaan asutuilla alueilla hinta nousee korkeammaksi

Lapissa säh­kön­siir­to on hal­vin­ta Ro­va­nie­men kan­ta­kau­pun­gis­sa – harvaan asu­tuil­la alueil­la hinta nousee kor­keam­mak­si

16.09.2021 09:03
Tilaajille
Caruna tekee helikopterisahausta Koillismaalla keväällä – Toiminta painottuu Rukan ja Posion alueelle

Caruna tekee he­li­kop­te­ri­sa­haus­ta Koil­lis­maal­la ke­vääl­lä – Toi­min­ta pai­not­tuu Rukan ja Posion alueel­le

14.04.2021 09:49
Tilaajille
Tamperelainen maailmanmatkaaja Jyrki Peltola osti vuosia sitten Posiolta tontin – nyt  hän alkaa rakentaa sinne sähkötöntä kotia: "Täällä ei tarvita jääkaappia"

Tam­pe­re­lai­nen maail­man­mat­kaa­ja Jyrki Peltola osti vuosia sitten Po­siol­ta tontin – nyt hän alkaa ra­ken­taa sinne säh­kö­tön­tä kotia: "Täällä ei tarvita jää­kaap­pia"

13.03.2021 12:00
Tilaajille
Sähkönkulutuksen talven ennätys paukkui Suomessa torstaiaamuna

Säh­kön­ku­lu­tuk­sen talven ennätys paukkui Suo­mes­sa tors­tai­aa­mu­na

18.02.2021 15:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On korkea aika suitsia säh­kön­siir­to­mak­su­ja

12.02.2021 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hal­li­tus laittaa pisteen säh­kön­siir­to­mak­su­jen hi­mo­ko­ro­tuk­sil­le

11.02.2021 19:00
Tilaajille
Pörssisähkö on nyt halvinta sähköä – Kiinteästi hinnoiteltu sähkö reagoi hintapiikkeihin hitaammin kuin pörssisähkö, mutta hinnalla on taipumus jäädä pysyvästi korkeaksi

Pörs­si­säh­kö on nyt hal­vin­ta sähköä – Kiin­teäs­ti hin­noi­tel­tu sähkö reagoi hin­ta­piik­kei­hin hi­taam­min kuin pörs­si­säh­kö, mutta hin­nal­la on tai­pu­mus jäädä py­sy­väs­ti kor­keak­si

19.01.2021 15:00
Tilaajille
Vaakakupeissa muunmuassa elinkeinonharjoittamiskysymykset ja laajempi näkemys tuulivoimapuiston hyödyistä – TUULI-hanke pyrkii löytämään ratkaisuja, ja niiden keskiössä on vuorovaikutus

Vaa­ka­ku­peis­sa muun­muas­sa elin­kei­non­har­joit­ta­mis­ky­sy­myk­set ja laa­jem­pi näkemys tuu­li­voi­ma­puis­ton hyö­dyis­tä – TUU­LI-han­ke pyrkii löy­tä­mään rat­kai­su­ja, ja niiden kes­kiös­sä on vuo­ro­vai­ku­tus

13.12.2020 04:00
Tilaajille
Varo sähköhuijareita – sähkötarkastuksia tyrkytetty vilpillisin keinoin

Varo säh­kö­hui­ja­rei­ta – säh­kö­tar­kas­tuk­sia tyr­ky­tet­ty vil­pil­li­sin keinoin

10.06.2020 10:44
Sähköverkkojen kunnostaminen ja rakentaminen etenee Koillismaalla – Kuusamossa toteutettiin tärkeä Liikasenvaaran yhteisrakentamishanke – sähköverkon rakentamisen yhteydessä myös kuituverkko Oulangan tutkimusasemalle

Säh­kö­verk­ko­jen kun­nos­ta­mi­nen ja ra­ken­ta­mi­nen etenee Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin tärkeä Lii­ka­sen­vaa­ran yh­teis­ra­ken­ta­mis­han­ke – säh­kö­ver­kon ra­ken­ta­mi­sen yh­tey­des­sä myös kui­tu­verk­ko Ou­lan­gan tut­ki­mus­ase­mal­le

24.04.2020 12:00
Tilaajille
Kunnat hankkivat varasähköjä mutta päävastuu pysyy Carunalla – Valmankoti pelkkien akkujen varassa vielä jonkin aikaa

Kunnat hank­ki­vat va­ra­säh­kö­jä mutta pää­vas­tuu pysyy Ca­ru­nal­la – Val­man­ko­ti pelk­kien akkujen varassa vielä jonkin aikaa

06.02.2019 10:00

Posion säh­kö­häi­riö­tä kor­ja­taan

25.01.2019 21:59
Vettä ja sähköä riittää tulevaksi talveksi – "Taivaalta satava vesi lasketaan käytännössä suoraan tuotannoksi Iijoella"

Vettä ja sähköä riittää tu­le­vak­si tal­vek­si – "Tai­vaal­ta satava vesi las­ke­taan käy­tän­nös­sä suoraan tuo­tan­nok­si Ii­joel­la"

21.11.2018 05:00
Nyt pitäisi tulla loppu "järjettömälle kansalliselle tuhlaukselle" – Kuusamossa laitetaan vähintään putki valokuitua varten, kun sähköverkkoa kaivetaan maahan

Nyt pitäisi tulla loppu "jär­jet­tö­mäl­le kan­sal­li­sel­le tuh­lauk­sel­le" – Kuu­sa­mos­sa lai­te­taan vä­hin­tään putki va­lo­kui­tua varten, kun säh­kö­verk­koa kai­ve­taan maahan

19.09.2018 11:48

Norjan ja Ruotsin ve­si­voi­ma määrää hintoja

17.08.2018 09:00
Sähköviat lisääntyneet Koillismaalla

Säh­kö­viat li­sään­ty­neet Koil­lis­maal­la

06.01.2018 14:48
Kolumni

Mikä on kon­sul­tin vastuu? – Se mikä toimii Itä­val­las­sa, ei aina toimi Po­siol­la

12.09.2017 05:00
Rukalla kaapeloidaan sähköverkkoa maan sisään – varo kaivinkoneita!

Rukalla kaa­pe­loi­daan säh­kö­verk­koa maan sisään – va­ro ­kai­vin­ko­nei­ta!

28.06.2017 08:31